Saturday, September 7, 2013

တာဝန္ရွိသူႏွင့္ တာဝန္သိသူယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေပၚ ေအာ္ပရာစီ အဖမ္းအဆီးမ်ား လုပ္လာေလသည္။မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကသည္ေပါ့။ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္ ထိုကိစၥႏွင့္ပက္သတ္ၿပီး ထံုးစံအတိုင္း ပြက္ေလာရိုက္ေနေတာ့သည္။
ခနဲ႕တဲ့တဲ့၊ရြဲ႕တဲ့တဲ့ေတြေရးၾကသည္။ျပစ္တင္ေျပာဆိုၾကသည္။ျငဴစူၾကသည္။သူတို႔၏ျပစ္တင္ေစာင္းေျမာင္းေျပာဆျိုခင္းခံရသူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္အံလည္းၾသရသည္။စိတ္လည္းပ်က္ရသည္။
 
ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး တာဝန္ရွိသူႏွင့္ တာဝန္သိသူ မ်ားအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေတြးေနမိ
ေတာ့သည္။

၁၉၅၈ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကိုလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ေခတၱအာဏာလႊဲေျပာင္း
ေပးခဲ့သည္။သူကအာဏာလႊဲမေပးလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက အာဏာသိမ္းဖို႕အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။
တပ္မေတာ္နာမည္ပ်က္မည္စိုး၍ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟု ဦးႏုကဆို၏(ဦးႏုေရး-တာေတစေနသား
စာအုပ္၊စာမ်က္ႏွာ၃၁၅ မွ)။၁၉၆၂ခု၊မတ္လ၊၂ရက္ေန႕တြင္ ပ်က္ဆီးယိုယြင္းေနေသာတိုင္းျပည္အေျခအေန
ကို ထိန္းသိမ္းရန္ ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အာဏာထပ္သိမ္းလိုက္သည္။၁၉၇၄တြင္ တစ္ပါတီ
စနစ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီးထိုဥပေဒအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းမွ ပါတီဥကၠဌႀကီး
ဦးေနဝင္းကိုအာဏာလြဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။၁၉၈၈တြင္ စက္တင္ဘာလ၁၈ရက္ေန႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ေစာေမာင္ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီမွ ေၾကျငာခ်က္ ၁/၈၈၊၂/၈၈ မ်ားထုတ္ျပန္၍အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ နအဖ ကို ေအးခ်မ္းၿဖိဳးဟုအမည္ေျပာင္း
လဲၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရြမွဦးေဆာင္ခဲ့သည္။၂၀၀၈တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဦးသိန္းစိန္ျဖစ္သည္။ေနာက္ ႀကံခိုင္ေရးပါတီကို ဦးသိန္းစိန္ေခါင္း
ေဆာင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းသည္။ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည္။တႏိုင္ငံလံုး၏မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ ႀကံခိုင္ေရးပါတီ
အႏိုင္ရသည္။ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရအဖြဲ႕၊ဦးေရႊမန္းဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
၊ဦးခင္ေမာင္ျမင္ ဥကၠဌျဖစ္လာသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႕ အသီးသီးေပၚေပါက္လာသည္။

ေကာင္းပါၿပီ….။၁၉၆၂ခုႏွစ္မွ ယေန႕ထက္တိုင္ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ယူခဲ့ၾက၊ယူထားၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားအား ျပည္သူကေပးအပ္ခဲ့သည္လည္းရွိသည္

(ဟုဆိုၾကပါစုိ႕ဗ်ာ)။အာဏာကို(သူတို႕ေျပာစကားအရ တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ရန္လက္တစ္လံုးေလာက္
အလိုတြင္မလြဲမေရွာင္သာ)ယူလိုက္၊သိမ္းလိုက္ၾကသည္လည္းရွိသည္။မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ၅၁ႏွစ္တာကာလ
တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကိုယူနီေဖာင္းႏွင့္တစ္သြယ္၊

တိုက္ပံုဝတ္ႏွင့္တစ္နည္း ယူခဲ့ၾကသည္သာျဖစ္သည္။ထပ္ေျပာပါမည္ သူတို႕တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။
ဘာေၾကာင့္ပဲယူယူဘယ္လိုပဲယူယူ သူတို႕တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။

ထို၅၁ႏွစ္အတြင္း တိုင္းျပည္ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း။ပါလီမန္ေခတ္၊အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္၊ပထစအစိုးရေခတ္၊
၁၂ႏွစ္တာေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ေနာက္ မဆလေခတ္တို႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေသခ်ာမသိႏိုင္
ခဲ့သည္ပဲထား….၊ကၽြန္ေတာ္တို႕လူလားေျမာက္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၈မွ ၂၀၁၃ ဟူေသာ ၂၅ႏွစ္တာအတြင္း တိုင္းျပည္ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း၊လက္ရွိတိုင္းျပည္ဘာေတြျဖစ္ေနပါသနည္း။
 
လက္ရွိတြင္ျမန္မာျပည္သည္ ကမာၻ႕အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံစာရင္းဝင္ျဖစ္ေနၿပီ။
ကမာၻ႕ နံပတ္၂ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီ။
ကမာၻ႕အရွည္ၾကာဆံုးျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနဆဲ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီ။
ကမၻာေပၚတြင္ ပဋိပကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပး
ၾကရသည့္ ဒုကၡသည္အမ်ားဆံုးရွိသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီ။
ကမာၻေပၚတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအထူထပ္ဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီ။
ကမာၻေပၚတြင္ အညံ့ဖ်င္းဆံုးပညာေရးစနစ္ရွိသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီ။
က်မ္းမာေရးက႑အားလံုးနီးပါးတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ပင္ အဆင့္ ၇၊၈၊၉မွ မတက္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္
ေနၿပီ။
ကမာၻေပၚတြင္ ႏိုင္ငံလံုးမိုဘိုင္းဖံုးလႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေနာက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံပဲက်န္
သည္။
က်န္တာေတြဆက္ေရးလွ်င္ စာမ်က္ႏွာ၃မ်က္ႏွာခန္႕ထြက္လာပါလိမ့္မည္။အဆိုးမွန္သမွ်တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိပ္သီး၁၀ႏိုင္ငံမွ မဆင္းသည္ကို စိတ္ဆင္းရဲဖြယ္၊ဝမ္းနဲရွက္ေၾကာက္ဖြယ္
ဖတ္ရႈေနရပါသည္။
သစ္ေတာေတြလည္းကုန္ၿပီ၊ေရနံသဘာဝဓာတ္ေငြ႕လည္းကုန္ၿပီ၊ေနာင္ႏွစ္၂၀၊၃၀ေလာက္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္း
ကုန္ေတာ့မည္၊ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါး၊ပုဇြန္ ဖမ္းဆီးရရွိမႈေတြ အလွ်င္အျမန္က်ဆင္းေနၿပီ။ႏိုင္ငံမွ အားေကာင္း
ေမာင္းသန္လူငယ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ပညာတတ္အားလံုးနီးပါး တိုင္းတပါးသို႕ေရာက္ကုန္ၾကၿပီ။
တိုင္းျပည္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ပစၥည္းအစုတ္အပ်က္ေပါင္းစံုမွ လြဲ၍ ဘာမွမက်န္ေတာ့ေပ။

ဤကိစၥမ်ားအတြက္ မည္သူတြင္တာဝန္ရွိပါသနည္း။၅၁ႏွစ္တာကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးကိုတာဝန္ယူခဲ့ၾကသူ
မ်ားႏွင့္လက္ရွိတာဝန္ယူေနသူမ်ားတြင္တာဝန္မရွိပါဘူးဟုမည္သူျငင္းႏိုင္မည္နည္း။ဘာေၾကာင့္တာဝန္ယူယူ
တာဝန္ယူၿပီးသည္ႏွင့္တာဝန္ေၾကရမည္မဟုတ္ပါလား၊တာဝန္ခံရမည္မဟုတ္ပါလား၊တာဝန္ယူရမည္မဟုတ္ပါလား။

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
၁၉၆၂ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၇ရက္ေန႕ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အေရးအခင္း
၁၉၆၇ခုႏွစ္ တရုတ္-ျမန္မာ အေရးအခင္း
၁၉၆၉ခုႏွစ္ ကၽြန္းဆြယ္အားကစားပြဲအေရးအခင္း
၁၉၇၄ခုႏွစ္ အလုပ္သမားအေရးအခင္း
၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဦးသန္႕အေရးအခင္း
၁၉၇၆ မိႈင္းရာျပည့္အေရးေတာ္ပံု
ထို႕ေနာက္…….
ရာဇဝင္တြင္မည့္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး……..၊
ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ေသာ အေရးေတာ္ပံုမ်ားစြာ….။

အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေရးေတာ္ပံုမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ရာဇဝင္တြင္မည့္သူရဲေကာင္းမ်ားစြာေမြး
ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ထိုသူရဲေကာင္းမ်ားမွဦးေဆာင္၍ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ကို တြန္းလွန္ခဲ့ၾကသည္။
သူတို႕ဘာေၾကာင့္အသက္ေသြးေခၽြးတုိ႕ေပးဆပ္၍ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမ်ားဆင္ႏြဲခဲ့ပါသနည္း။ေငြေၾကးစည္း
စိမ္ေၾကာင့္မဟုတ္၊အာဏာလိုခ်င္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္၊တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဖိအားေပးခ်ိမ္းေျခာက္
၍မဟုတ္၊ဝါဒမိႈင္းအတိုက္ခံရ၍မဟုတ္…။တာဝန္သိစိတ္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူမ်ားအား လြတ္လပ္ေရး၊ညီမွ်ေရး၊တရားမွ်တေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား
အားေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ ေသမွာမေၾကာက္ပဲ ေပတရာေပၚေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသူ
မ်ားျဖစ္သည္။ေသလည္းေသခဲ့ၾကရသည္။ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းဟူ၍ သြားၾကားထိုးတံတစ္ေခ်ာင္း၊ေက်ာက္စရစ္
ခဲတစ္လံုးပင္ ကိုယ္က်ဳိးမရွာခဲ့ၾကပါလ်က္ ေထာင္ဒဏ္၂၀မွ၆၅ႏွစ္ထိ ခ်ျခင္းခံၾကရသည္။လူမ်ားစုႀကီး၏
အခြင့္အေရးမ်ားျပန္လည္ရရွိဖို႕ သူတို႕၏အခြင့္အေရးမ်ားအဆံုးရံႈးခံ တိုင္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။
တာဝန္ရွိသူတို႕က တာဝန္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ႏိုင္ငံကိုေရာင္းစားကာကိုယ္က်ဳိးအတၱကို မဆံုးတမ္းျဖည့္ဆည္းေနခ်ိန္တြင္ တာဝန္သိသူတို႕က သူတို႕၏တာဝန္သိစိတ္တစ္ခုတည္းႏွင့္
တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႕ခဲ့ၾကသည္။စြန္႕ေနဆဲလည္းျဖစ္သည္။

ဒီေလာက္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိျမန္မာျပည္၏ျပႆနာမ်ား၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားခံစားေနရေသာ ဒုကၡသုကၡမ်ား
အတြက္ မည္သူ႕တြင္တာဝန္ရွိသည္။မည္သူတို႕က တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘက္မွရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္
ကို သိေလာက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာတစ္ခုထပ္ေျပာခ်င္ေသးသည္။လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းကိုတရုတ္-ျမန္မာတာဝန္ရွိသူတို႕
က(ထိုစဥ္က)ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းစိန္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္
တြင္ ျပႆနာျဖစ္ေတာ့ ထိုျပႆနာကိုမည္သူမွတာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ ေခါင္းခံေျဖရွင္းေပးပါသနည္း။
ဦးသိန္းစိန္ေလာ…..၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေလာ….။ထိုျပႆနာကို ဝင္ေျဖရွင္းေပးသည့္အတြက္

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ဘာအက်ဳိးအျမတ္ရခဲ့ပါသနည္း….၊ေသာက္သံုးမက်သည့္ နလပိန္းတုန္းမ်ား

ထံမွ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမွလြဲ၍ ဘာမွမရခဲ့ပါ။ဘာမွမရႏိုင္သည့္အျပင္ လူမုန္းခံရမည္သာအဖတ္တင္မည္

ကို ကမာၻပတ္လာသည့္  ထိုပညာတတ္အဖြားႀကီးမွ မသိပဲေနမည္မဟုတ္ပါ။သိသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိး

အတြက္တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ ေခါင္းခံေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ထိုအခ်ိန္တြင္မေတာ့ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ မသိ

သလိုေန ေနၾကသည္မဟုတ္ပါလား…..။
 
ျမန္မာျပည္တြင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေနသာသလိုေနခဲ့ၾကသည္။တစ္ခ်ဳိ႕က ကိုယ္အစားေခ်ာင္ဖို႕
တစ္ခုတည္းႏွင့္ အာဏာရွင္လက္ကိုင္တုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။တစ္ခ်ဳိ႕ကဆိုလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ကေနသာသလို
ေန ေနၾကသည့္တိုင္ တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ တာဝန္ကို ဝင္ထမ္းေနၾကသူမ်ားကိုပင္ ေဘးထိုင္ဘုေျပာၾကသည္
ခႏိုးခနဲ႕ဆိုကဲ့ရဲ႕ၾကသည္။တရားက်ဖို႕ေကာင္းေပစြ….။

သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္အေနအစားေခ်ာင္လွ်င္ၿပီးေရာဆိုသည့္စိတ္ျဖင့္ ေနသာသလိုေန ႏိုင္ပါသည္။သင့္ကို
မည္သူမွ်အျပစ္မတင္ပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးလိုလိုခံစားေနရသည့္ ဒုကၡသူကၡမ်ား၊လူ႕အခြင့္အေရးဆံုး
ရႈံးမႈမ်ား၊တရားမမွ်တမႈမ်ားအတြက္ သင္ ဆဲခ်င္ဆိုခ်င္၊ခႏိုးခနဲ႕၊ကဲ့ရဲ႕ခ်င္သပါ့ဆိုလည္း ဆဲႏိုင္ဆိုႏိုင္ပါသည္။
သို႕ေသာ္ သင္ဆဲေရးျပစ္တင္ရမည့္သူသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံတာဝန္ကို ယူခဲ့ၾက၊ယူေနၾကသူမ်ားကို
သာျဖစ္သင့္ပါသည္။တာဝန္ကိုယူသာယူၿပီး တာဝန္မေက်ခဲ့သူမ်ား၊တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုသာျဖစ္သင့္ပါသည္။
သို႕မဟုတ္သင္ကိုယ္တိုင္လည္း တာဝန္သိသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ပါေသးသည္။သင္သည္
အသက္ေပးေလာက္ေအာင္သတၱိရွိသူျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကိစၥမရွိပါ၊သင့္ကို မည္သူမွ လမ္းေပၚထြက္
အေသမခံခိုင္းပါ။ေထာင္တန္းက်ခံရေလာက္ေသာအလုပ္မ်ားမခိုင္းပါ။မပူပါႏွင့္။သင္ႏိုင္သေလာက္သာ
တာဝန္သိႏိုင္ပါသည္။


မိမိေနေသာလမ္းကေလးအား မိမိႏိုင္သေလာက္ျပင္ျခင္းသည္လည္း တာဝန္သိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ထမင္းတစ္ဆုပ္၊ေရတမႈတ္ တိုက္၊ေကၽြးျခင္းသည္လည္းတာဝန္သိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္သေလာက္လုပ္အားေပးျခင္း၊ေငြေၾကးႏိုင္သေလာက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္
လည္း တာဝန္သိျခင္းျဖစ္ပါသည္။လူတိုင္း တာဝန္ရွိသူျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။သို႕ေသာ္လူတိုင္း တာဝန္သိ
သူျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
 
အနည္းဆံုးေတာ့ တာဝန္ရွိသူႏွင့္တာဝန္သိသူကို ခြဲျခားသိျမင္သင့္ပါသည္။သိႏိုင္ျမင္ႏိုင္ပါေစဟုလည္း
ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္။

10 comments:

ဟန္ၾကည္ said...

တာ၀န္သိျခင္းနဲ႔ တာ၀န္ရွိျခင္းဆိုတာ အေတာ္ကြာတာ ကၿငိမ္းႏိုင္ေရ...တာ၀န္ရွိသူက တာ၀န္မယူဘဲ တာ၀န္သိသူက တာ၀န္ယူေနရတာေတြမွ ပတ္၀န္းက်င္မွ ဒုနဲ႔ေဒး...

တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ဗ်ာ...တာ၀န္သိတဲ့လူဟာ အေရးလည္းပါ အရာလည္းေရာက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစစအိုေခ...အေရးပါၿပီး အရာမေရာက္ရင္ေတာ့လည္း ပင္ပန္းတာပဲ အဖတ္တင္ ေျပာဖတ္တင္တာ႔ဲ အျမတ္ထြက္ျပန္ေရာ...

ဒီေတာ့ တာ၀န္ရွိတဲ့လူေတြ တာ၀န္မယူတဲ့အခ်ိန္မွာ တာ၀န္သိတဲ့လူက တာ၀န္ထမ္းေနတာကို မပံ့ပိုးဦးေတာင္ မကဲ့ရဲ႕ၾကရင္ အရာပိုေရာက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိပါသဗ်ား...

ျမန္မာျပည္သားတိုင္း လူစိတ္၀င္ပါေစၾကာင္း ဆုေတာင္းပါရေစဦး...

ဟန္ၾကည္ said...

တာ၀န္သိျခင္းနဲ႔ တာ၀န္ရွိျခင္းဆိုတာ အေတာ္ကြာတာ ကၿငိမ္းႏိုင္ေရ...တာ၀န္ရွိသူက တာ၀န္မယူဘဲ တာ၀န္သိသူက တာ၀န္ယူေနရတာေတြမွ ပတ္၀န္းက်င္မွ ဒုနဲ႔ေဒး...

တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ဗ်ာ...တာ၀န္သိတဲ့လူဟာ အေရးလည္းပါ အရာလည္းေရာက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစစအိုေခ...အေရးပါၿပီး အရာမေရာက္ရင္ေတာ့လည္း ပင္ပန္းတာပဲ အဖတ္တင္ ေျပာဖတ္တင္တာ႔ဲ အျမတ္ထြက္ျပန္ေရာ...

ဒီေတာ့ တာ၀န္ရွိတဲ့လူေတြ တာ၀န္မယူတဲ့အခ်ိန္မွာ တာ၀န္သိတဲ့လူက တာ၀န္ထမ္းေနတာကို မပံ့ပိုးဦးေတာင္ မကဲ့ရဲ႕ၾကရင္ အရာပိုေရာက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိပါသဗ်ား...

ျမန္မာျပည္သားတိုင္း လူစိတ္၀င္ပါေစၾကာင္း ဆုေတာင္းပါရေစဦး...

Anonymous said...

ေမ်ာလြင့္တိမ္ကိုညိမ္းနိုင္က ေဒၚစုၾကည္ရဲ့ ဖန္ထင္ပါရဲ့..
လူတိုင္းကေတာ့ သူတို႔ ၾကိဳက္တာ ေၿပာၾကမွာပဲဗ်..ဟိုကလူေတြက တကယ္ခံစားေနရတဲ့လူေတြ..
အဲ့ေတာ့ သူတို႔အတြက္ ဘယ္သူက ဘာလုပ္ေပးနိုင္မလဲ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာ ထံုးစံပဲ..
ဒီအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သူတို႔ ယံုၾကည္ထားတဲ့ ေဒၚစုၾကည္လို နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ မိန္းမတစ္ေယာက္ဆီကလည္း
ေမွ်ာ္လင့္ၾကမွာပဲ..

ခင္ဗ်ားတို႔ၿဖစ္ေနတာေတြက သူနဲ႔ ဘာဆိုင္လို႔တုန္းလို႔ ကိုညိမ္းနိုင္ဘက္က ၿပန္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္နိုင္ပါတယ္..။
ဒါေပမဲ့ သမၼတၿဖစ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က မေလးက လူေတြအတြက္အလုပ္သေဘာ
မေၿပာနဲ႔ ပါးစပ္ကေလးကေတာင္ မေလးက လူေတြနဲ႔ပါတ္သတ္ၿပီး ကူညီၿခင္း ေစာင္မၿခင္း ၀မ္းနည္းၿခင္းစကား
တစ္ခြန္းမွ မေၿပာခဲ့ဘူး..။

သူ႔မွာ တာ၀န္မရွိဘူးလို႔ ကိုညိမ္းနိုင္က ဆိုလိုတာ ဆိုရင္ေတာင္ ေသခ်ာပါတယ္ ေဒၚစုၾကည္က မေလးက လူေတြနဲ႔
ပါတ္သတ္ၿပီး တာ၀န္သိတဲ့အထဲမွာလည္း ပါမေနဘူးဗ်..ကိုညိမ္းနိုင္ေတာင္ မဆီမဆိုင္ ေဒၚစုကိုထိေတာ့ နာေသးတာပဲဗ်ာ..
ကိုယ္တိုင္ ခံစားေနသူေတြရဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ေပါ့..။

လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲတာပါ..
ကၽြန္ေတာ္က ကိုညိမ္းနိုင္မၿဖစ္ခင္ (ကို)ေမာင္ေလးဆိုကတည္းက ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ပါ..

မင္းဧရာ said...

စိတ္ေတြ ကုန္လြန္းလို႔ ပါဗ်ာ
ဒီ ေသာက္သံုးမက်တဲ့ အစိုးရ
ဒီ ေသာက္သံုးမက်တဲ့ ျပည္သူ
ဘယ္ေတာ့မွ နလန္ ထူမွာမဟုတ္ေတာ့တဲ့ ႏိုင္ငံ
တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္လက္ညွိဳးထို
တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ျပန္သတ္
အဲဒီလို နိုင္ငံမွ ကၽြန္သက္ မြဲသက္ မရွည္
ဘယ္ႏိုင္ငံ ရွည္မတုန္း တစ္တိုင္းျပည္လံုး ကုန္းေကာက္စရာ
မရွိေတာ့ပါဘူး ကုန္ေနပါျပီ
သူမ်ား ႏိုင္ငံသြား
ေပါက္လြတ္ပဲစား ကၽြန္ခံမွ
အိမ္မွာ က်န္ေနတဲ့ မိသားစုေလးေတြ အူစိုေနရတာမို႔
ေတာ္ေသး တယ္ ။

မေလးအစိုးရကိုလည္း အပစ္မတင္ဘူး
သူ႔ဥပေဒ အတိုင္းလုပ္ခြင့္ရွိတယ္ လုပ္လို႔ရတယ္
လုပ္လည္း လုပ္သင့္တယ္ ဒါက သူ႔ႏိုင္ငံ သူ႔ျပည္သူ အတြက္ ။

က်ေနာ္တို႔ကလည္း ဖြတ္တက္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္က
ဖြတ္တက္ေနတဲ့ မိသားစုေလးအတြက္ ခိုကပ္ေနရဦးမွာပဲ ကၽြန္ဆက္ခံေနရဦးမွာပဲ
ကိုယ့္ အခန္းက ကိုယ့္အိပ္ယာ ေပၚေတာင္ ကိုယ့္ေက်ာ ခင္းခြင့္ မရတာ ဘယ္ႏွစ္ရက္ ရွိမွန္း မသိေတာ့ဘူး
ဒါဟာ ဘယ္သူ႔အျပစ္ ပါလို႔ မဆိုခ်င္ဘူး
ဘယ္တုန္းကမွ ဘယ္အစိုးရမွ မေကာင္းခဲ့သလို
ဘယ္ေတာ့မွ ေကာင္းစားမွာ မဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံနဲ႕ လူမ်ိဳး
ေမွ်ာ္ကို မေမွ်ာ္ကိုးေတာ့ဘူး ဗ်ိဳးးး ။

ေမာင္ဘႀကိဳင္(ခ်ဥ္ေပါင္ၿခံ) said...

အင္းဗ်ာာာ ဘယ္လိုေျပာရမွန္းေတာင္သိေတာ႔ ဖူး ကလိုပါပဲ ကုိၿငိမ္းႀကီးရယ္
အခု ဘယ္သူ႔ကုိယုံရမွန္း အားကုိးရမွန္း မသိဖူး ျဖစ္ေနတယ္ ဘယ္ယိမ္းမလား ညာယိမ္းမလား ေပါ႔ေလ ဘယ္ယိမ္းမိလို႔ ဘယ္ဖက္စြန္းေရာက္သြားမွာစုိးသလို ညာယိမ္းမိလုိ႔ ညာဖက္အစြန္းေရာက္မွာလည္း စုိးတယ္ ဒီတုိင္းေနျပန္ေတာ႔လည္း ခက္ျပန္ေရာ
အဲဒါ ဂြပဲဗ်ာ႔ း)

အခုမွေရာက္ျဖစ္တယ္ဗ်ာာ း)

Crystal said...

totally agree!

ေရႊအိမ္စည္ said...

စိတ္မဆိုးနဲ႔ ကိုၾကီးရယ္
ဒီကိစၥမွာ ႏွစ္ဘက္စလံုးတာ၀န္ရွိတယ္ထင္တာပဲ
ျပည္သူလူထုအတြက္ လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားၾကတဲ့ အစိုးရေကာ အေမစုေကာ တိုင္းတပါးမွာ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္
ေျဖရွင္းေပးၾကသင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္..။
ထစ္ခနဲရွိ အက်ိဳးေမွ်ာ္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ေတြမွ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိတာေလ...ကိုယ့္ မိတ္ေဆြ၊ ကိုယ့္ သားခ်င္း....တစ္ပါးသူလက္ထဲ မရႈမလွေတြကို ေဘးလြတ္ရာကေန ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ၾကည့္မေနရက္တဲ့အခါ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ သူမ်ိဳးကို အားကိုးတၾကီးေမွ်ာ္လင့္မိၾကတာပါ။
သူ႔ကို ပစ္တင္ေလွာင္ေျပာင္ေနတဲ့အထိေတာ့လည္း လက္ညိႈးထိုးမခ်ပါဘူး...။
အန္တီ ဘယ္ေလာက္ထိ လုပ္ခဲ့တယ္....ဘယ္လိုေခါင္း၀င္ခံခဲ့တယ္ ဆိုတာေတြ သိသင့္သေလာက္သိပါတယ္..။
ဒါေပမယ့္လည္း အေရးၾကံဳတဲ့အခါ ေရွ႕ကမ်ားျမင္မိခ်င္တာပါ..။
ေမွ်ာ္လင့္တယ္ေျပာလည္း ခံရံုပါပဲ...။
အစိုးရဘက္ (သမၼတ) ဘက္ကေနလည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္...။
ႏွစ္ဘက္စလံုးကေန ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္...။
ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ဆိုတာေတြထက္ ဘယ္လိုုလုပ္ေပးၾကမလဲပဲ သိခ်င္လွပါတယ္..။
(လက္ရွိ အေနအထားအရပါ)

ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္
ညီမ သူသူ

သိ ဂၤ ါ ရ said...

ဟုတ္တယ္ ကို ညိမ္းႏိူင္ေရ ... ေဘးထိုင္ ဘုေျပာေနတဲ႔ သူေတြ ၊ လြယ္အိတ္လို အေကာင္ေတြ သိပ္မ်ားတယ္ဗ်ာ ...

မအိမ္သူ said...

အင္း..ကိုယ့္ျပည္ျမန္မာအေၾကာင္း စဥ္းစားမိတိုင္း စိတ္ေမာရတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္ႀကီးကို တာ၀န္သိတတ္သူေတြ အမွန္တကယ္ တာ၀န္ယူႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ ျမန္ျမန္ေရာက္ပါေစလို႔ဆုေတာင္းမိတာပါပဲ။

(ဘေလာ့ဂ္မွာ လာအားေပးသြားတာ ေက်းဇူးပါ ကိုညိမ္းႏိုင္ေရ။ စာေတြ ျပန္ေရးျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားပါအံုးမယ္။ အခ်ိန္မေပးႏိုင္လို႔ပါ။ အမတို႔လဲ သတိရေနၾကပါတယ္ေလ။ ရန္ကုန္အလည္ျပန္ျဖစ္တဲ့အခါေတာ့ ေတြ႔ခ်င္ပါေသးတယ္။ ေရာက္ျဖစ္တဲ့အခါ ဆက္သြယ္လိုက္မယ္ေနာ။)

ညီလင္းသစ္ said...

တဖက္ကလည္း မိုးထဲေရထဲမွာ ခံစားေနရသူေတြ၊ တဖက္မွာကလည္း ႏိုင္ငံေရး ပရိယာယ္ေတြနဲ႔အတူ စကားတစ္ခြန္းက ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး ေရာက္ႏိုင္မလဲလို႔ ခ်ိန္ဆၿပီးမွ ေျပာေနရတဲ့ အျဖစ္ေတြ..၊

တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္႐ွိမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ... ေတြအေၾကာင္း ေရးၾက၊ ေျပာၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကတာလည္း မ်ားလွပါၿပီ ကိုညိမ္းရာ..၊ ေနာင္ကိုလည္း ဆက္ၿပီး ေရးေန ေျပာေနၾကရ ဦးမွာ ပါပဲ...။