Tuesday, December 27, 2011

ကၽြႏ္ုပ္သည္ တရားအားထုတ္ရမည့္အရြယ္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဘဲႀကီး ျဖစ္သည္

ကၽြႏ္ုပ္သည္ " တရားအားထုတ္ရမည့္အရြယ္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာဘဲႀကီး" ျဖစ္ေလသည္။အႏွီးဘဲႀကီးသည္
ခရစ္စမတ္ပိတ္ရက္တြင္အခန္းထဲ၌ေအးေအးေနကာတရားဓမၼျဖင့္ေပ်ာ္ေမြ႕မည္ဟူ႕စိတ္ကူးထားေသာ္လည္း
ေန႕လည္ခင္းေရာက္ရွိေသာအခါသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးမွအေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခသုိ႕သြားမည္လိုက္ခဲ့ပါဟု ေခၚငင္
ေသာ္...ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လိုက္သြားေလေတာ့သည္...။

ပန္နစူလာေတြလူစုၾကသည္။ကၽြႏ္ုပ္အပါအဝင္ ေလးေယာက္ထဲသာျဖစ္သည္။တစ္ေယာက္မွာ ရင္းႏွီးေသာ
သယ္ရင္းျဖစ္၏။က်န္ႏွစ္ေယာက္မွာမူတစ္ႏွစ္လံုးေနမွ၃ခါထက္ပိုမဆုံျဖစ္ေသာသိပ္မရင္းႏွီးေသာသူမ်ားျဖစ္
၏။ခ်ီးဗက္ဟူေသာ အင္မတန္ေခၚရဆိုးလွသည့္ ဝီစကီလံုးဝယ္ၾက၏။ၾကက္ေၾကာ္၊ဝက္ကင္၊အာလူး၊အေအး၊
အစရွိသည္မ်ားလည္းဝယ္ၾကကုန္၏။သို႕ေနာက္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းသို႕ ခ်ီတတ္ၾကကုန္ေသာဟူလို....။
အေရွ႕ဘက္ကမ္းေရာက္ေသာ္ ေသာက္ၾကစားၾကသည္။ကၽြႏ္ုပ္ကား မေသာက္ခ်င္....၊မွန္သည္...၊အရက္
မေသာက္တာၾကာ ၾကာလွၿပီျဖစ္၍ မေသာက္ခ်င္ေတာ့...၊ထို႕ေၾကာင့္ ၂ခြက္ခန္႕ေသာက္ၿပီးေသာ မူးၿပီဟု
အေၾကာင္းျပကာ အျမည္းမ်ားခ်ည္းထိုင္စားေနလိုက္ေတာ့သည္..။

ကၽြႏ္ုပ္နွစ္ခြက္ႏွင့္မူးသည္ဆိုေသာ္တစ္ဦးေသာသယ္ရင္းကဒါေလာက္နဲ႕မူးရသလား....ဟုရယ္သြမ္းေသြး၏။
ကၽြႏ္ုပ္လည္း ျပင္ပဗဟိႏၵိအသြင္အျပင္၌မူရႈံကာမဲ့ကာျဖင့္ ေသာက္ႏိုင္ပါဘူးကြာဟုဆိုေနေသာ္လည္း၊အတြင္း
အဇၨတၱထဲကမူ ဝံပုေလြတစ္ေကာင္ကဲ့သို႕သြားၿဖီးကာ ရယ္ေမာေနမိသည္။ကၽြႏ္ုပ္ႏုစဥ္အခါက ျမန္မာျပည္မွ
အတိုင္းအဆမရွိထုတ္လုပ္ေသာ ျပည္တြင္းျဖစ္ဝီစကီတစ္လံုးလံုးကို ေလးဆယ့္ငါးမိနစ္အတြင္း ကုန္ေအာင္
ေသာက္ၿပီးသည့္တိုင္ အိမ္သို႕ေျခလွမ္းမပ်က္ျပန္ကာ အေမႏွင့္ပင္စကားေကာင္းစြာေျပာႏိုင္သည္ကို သူရို႕
မသိရွာေပတကား....။

ထိုေနာက္ကၽြႏ္ုပ္လည္း ဝိုင္းမွေဘးထြက္ထုိင္ကာ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ေကာင္းကင္ႀကီးကိုေငးကာေမာကာၾကည့္
ေနမိသည္....။ေကာင္းကင္တြင္တိမ္သည္ထူထပ္ေန၏။ကၽြႏု္ပ္ဘူေနေသာဘဲႀကီး၏ရင္ထဲတြင္လည္းအေတြး
တို႕ထူထပ္ေနသည္။သယ္ရင္းမ်ားကိုၾကည့္ရင္း သူရို႕ဘာလုပ္ေနတာလဲဟုေတြးမိသည္။ငါးမွ်ားေနေသာ
မေလးဦးေလးႀကီးႏွင့္စလုံးအဖိုးႀကီးကိုၾကည့္ရင္း သူရို႕ဘာလုပ္ေနတာလဲဟုေတြးမိသည္။အေဝးပင္လယ္မွ
သေဘၤာႀကီးမ်ားကိုၾကည့္ရင္း ထိုသေဘၤာႀကီးမ်ား ဘာအတြက္လည္းဟုေတြးမိသည္။သမီးရည္းစားစံုတြဲကို
ၾကည့္ရင္း သူရို႕ဘာလဲ၊ဘယ္လဲဟုေတြးသည္။ေသာင္ျပင္ေပၚေဆာ့ကစားေနေသာကေလးငယ္ေလးမ်ားကို
ၾကည့္ရင္း သူရို႕ဘာမွမသိရွာေသးပါလားဟုေတြးသည္။

ေနာက္ဆံုး ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္ ငါဘာလုပ္ေနမိပါလိမ့္ဟုေတြးမိသည္။ကၽြႏု္ပ္ထိုင္ေနေသာ ေက်ာက္ေဆာင္
ေပၚမွေငးေမွ်ာ္ၾကည့္သည္ရွိေသာ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာပုပုရြရြေသာလူမ်ားတို႕သည္ စိတ္လက္ၾကည္ႏူးစြာ၊
ေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေျမ႕စြာ အပန္းေျဖေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။အကယ္၍ထိုသူမ်ားထဲမွတစ္ဦးဦးသည္ နက္ျဖန္
တြင္ေသဆံုးသြားႏိုင္သည္ကို ႀကိဳတင္သိရွိထားပါက ယခုခ်ိန္တြင္ ခုလိုေပ်ာ္ႏိုင္ပါမည္လား....။မေသဟူ၍
မည္သူေျပာႏိုင္ပါမည္နည္း....။ေဆာ့ကစားေနေသာကေလးငယ္မ်ားကိုၾကည့္ရင္း ေမြးဖြားျခင္းသည္ ေသဆံုး
ျခင္း၌သာအဆံုးသတ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊စုံတြဲမ်ားကိုၾကည့္ရင္း ေတြ႕ဆံုေပါင္းသင္းျခင္းကား ေဝးကြာ၊
ေကြ႕ကြင္းရျခင္းသာလွ်င္ အဆံုးရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးေနသူမ်ားကိုၾကည့္ရင္း ခ်မ္းသာ၊က်မ္းမာျခင္းမ်ားသည္လည္း အိုမင္း၊ဆံုးရံႈးရျခင္း၌သာအဆံုးရွိသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း အေတြး
တို႕ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ေနမိေလသည္။


မွန္သည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘဝဟူေသာပင္လယ္ျပင္ႀကီးထက္မွ ေမ်ာခ်င္သလိုေမ်ာေနေသာ ရမက္ဆိုသည့္
ဆင္ေသေကာင္ႀကီး၏ အရသာရွိလွသည္ဟူထင္မွတ္ရသည့္ ပုတ္ပြေနသည့္အူစံုအသဲစံုတို႕ကိုထိုးကာ၊
ဆိတ္ကာ၊လုကာ၊ယက္ကာစားေသာက္ေပ်ာ္ပါးေနေသာ က်ီးမ်ားသာတကား....။သို႕ႏွင့္ပင္ " ကမ္း " သည္
ေဝးသည္ထက္ေဝးေခ်ၿပီ..၊လွမ္း၍ပင္မျမင္ႏိုင္ေတာ့..။ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္ေသာ ဘဝပင္လယ္ျပင္ႀကီးတြင္
စံုးစံုးျမဳပ္သည္ထက္ျမဳပ္ရေပေတာ့မည္တကား...။သို႕ေသာ္ကၽြႏ္ုပ္မွာ ယခုခ်ိန္တြင္လည္း ဆင္ေသသားကို
စားလို႔ေကာင္းတုန္းပင္....။ဆင္ေသမွ မစားလွ်င္လည္း တျခားစားစရာလည္းမရွိဘူး မဟုတ္ပါလား....။


ညကိုးနာရီခန္႕ရွိေသာ္ ျပန္ရန္ျပင္ၾက၏။တက္ဆီငွားၾက၏။ပထမေသာ္ နီးရာ MRT သို႔သြားကာ လမ္းခြဲၾက
ဖို႔ျဖစ္သည္။ကားေပၚေရာက္ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္လည္းစိတ္ေျပာင္းကာေအာခ်က္သို႕ခ်ီတတ္ၾကမည္ဟု႕အဆိုတင္
သြင္းေသာ္ ျငင္းသူမရွိၾကေပ။သို႕ႏွင့္ ေအာခ်က္သို႕ေရာက္သြားၾက၏။ပိတ္ထားေသာေအာခ်က္လမ္းမႀကီး
ေပၚတြင္ အားလ်ားေမွာက္၍တစ္မ်ဳိး၊ပက္လက္လွန္၍တစ္ဖံု၊အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုပို႔စ္ေပး၍ ဒါ့ပံုရိုက္ၾကေသာဟူလို။


ထိုမွတဖန္ျပန္ၾကမည္ျပင္ေသာ္...တစ္ဦးေသာသယ္ရင္းမွ ေရာက္လက္စႏွင့္ ကလပ္သြားမည္ဆိုျပန္၏။
ကၽြႏ္ုပ္လည္း ဒီကကလပ္ေတြနာမသိဟုဆိုေသာ္ သူက ညံထွာ ဘာမွပူနဲ႕သူသိတယ္ ဟုဆို၏။ကၽြႏ္ုပ္လည္း
ဘာမွျပန္မေျပာေသာ္လည္း စိတ္ထဲမွမူ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဝံပုေလြသြားၿဖီးသလို ၿပံဳးမိ၏။ကၽြႏ္ုပ္သည္
ရွင္က်ားပူေရာက္ၿပီး ေလးဆက္ငါးရက္အတြင္း၊ထိုစဥ္က ကၽြႏ္ုပ္ေနထိုင္ရာ Eunos ႏွင့္ တစ္ေခၚသာေဝး
ေသာ ဂ်ဳိးခ်က္ဟူေသာဗီယက္နမ္ရပ္ကြက္၌လည္းေကာင္း၊ထိုဗီယက္နမ္ရပ္ကြက္မွတစ္ျပခန္႔ေဝးေသာ
ေဂလန္း၌လည္းေကာင္း၊တန္ဂၽြန္ဘာဂါ ဟူေသာအရပ္၌လည္းေကာင္း၊ေအာ္ခ်က္တစ္ဝိုက္ရွိပလာဇာစင္
ကာပူရအစရွိေသာေနရာမ်ား၌လည္းေကာင္း အသီးသီးအသကတည္ရွိကုန္ေသာ ကလပ္မ်ား၊ဘားမ်ား၊
ကာလာအိုေကမ်ား၊ဘီယာပက္မ်ားတြင္ ညေပါင္းမ်ားစြာေျခရႈပ္ခဲ့ဖူးသည္ကို သူရို႕မသိရွာၾကပါတကားဟူ
ေတြးေနမိေခ်၏။

ထိုသယ္ရင္းလည္း တစ္ခုေသာဘားသို႕ ကလပ္ဟူဆိုကာေခၚသြားေလ၏။ထိုဘားသို႕ေရာက္ေသာ္ စိတ္
သည္ပ်က္ျခင္းျဖစ္ရသည္။ထိုဘားကား ဂေယာင္ေခ်ာက္ျခားကုလားမ်ား၊ခ်ဥ္ခ်ဥ္တူးတူးမူးၿပီးေရာဆိုသည့္
အျဖဴမ်ား၊အိုမင္းရြတ္တြဗထက္ခ်ဳိက္မမ်ားသာ က်က္စားေသာဘားျဖစ္သည္ကို လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ကပင္
တစ္ေခါက္၊ႏွစ္ေခါက္ေရာက္ဖူး၍သိႏွင့္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။သို႕ေရာက္ေသာ္ ထိုသယ္ရင္းသည္ အသက္
၄၀ခန္႕ရွိေသာဗီယက္နမ္မႀကီးႏွင့္တြဲ၍ကေသာအမႈကိုျပဳ၏။ကၽြႏ္ုပ္မွာမူ စလုံးအဖိုးႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ေလေပး
ေျဖာင့္ေနလိုက္သည္။စလုံးအန္ကယ္ႀကီးမူးယစ္လာၿပီျဖစ္၍ ျပန္သြားသည္ရွိေသာ္ ကခုန္ေနေသာသယ္ရင္း
မ်ားႏွင့္ က်ားက်ားမမလူမ်ားစုအားထိုင္ၾကည့္ရင္း အေရွ႕ဘက္ကမ္းမွအေတြးကို ဆက္ေတြးေနမိေလသည္။


ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ လူ႕ဘဝကိုရလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ဤသည္မွာ ေသခ်ာသည္၊ေသခ်ာရံုမက ေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္၍လည္းမရေတာ့..၊သင္ သို႕ ကၽြႏ္ုပ္ ဘယ္ကလာသနည္း၊ဘာေတြပါလာသနည္း၊မသိႏိုင္ပါ၊သိရန္လည္း
မလိုအပ္လွပါ။ဤဘဝေနာက္ အဘယ္သို႕သြားရဦးမည္နည္း၊မသိႏိုင္ပါ၊သိဖို႔လိုအပ္ပါသလား..၊သင့္အတြက္
မူမသိေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္အတြက္မူ သိရန္မလိုအပ္ဟုထင္သည္။တစ္ဖန္အမွန္တကယ္ ဘယ္သို႔သြားမည္
ကိုမသိဘူးလားဟု ဘာသာေတြးမိသည္ရွိေသာ္ သိသည္၊အဘယ္သို႕နည္းဆိုလွ်င္ ေသျခင္းတရားဆီသို႕
ျဖစ္သည္ဟုဆိုရေပမည္။


ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘဝကုိေခါက္ခ်ဳိးျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။က်န္တစ္ဝက္ကိုဘယ္သို႕ဆက္လက္ခရီးထြက္ရမည္
ကို မေတြးႏိုင္ျဖစ္ေနရသည္။ေတြးရင္းေတြးရင္း ေခၽြးမ်ားပင္ျပန္လာသည္။ညီးစီစီလည္းျဖစ္လာသည္ႏွင့္
ေဆးလိပ္ေသာက္ခန္းသြားကာ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနလိုက္သည္။ကၽြႏု္ပ္ေဆးလိပ္ေသာက္ေနသည့္အနား
သို႕ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ခ်ဥ္းကပ္လာကာ ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ကိုထုတ္၏။သူမအိပ္တြင္းသို႔ ဟိုႏႈိက္၊သည္
ရွာလုပ္၏။ကၽြႏု္ပ္လည္း အမ်ဳိးသားေကာင္းပီသစြာ မီးျခစ္ကိုထုတ္ၿပီးလွ်င္ ဂ်ိန္းစဘြန္းစတိုင္ျဖင့္ မီးညွိေပး
လိုက္ေလသည္။ထိုေနာက့္ ထံုးစံအတိုင္း စကားလက္ဆံုၾကသြားေလသည္။သူမသည္ ခမာျပည္မွျဖစ္သည္
ဆို၏။ကၽြႏ္ုပ္ကားမယံုေခ်။ဗီယက္နမ္မျဖစ္သည္ကို ၾကည့္ရံုႏွင့္သိ၏။


တစ္ခါက ကာလာအိုေကခန္းတစ္ခုတြင္ဗီယက္နမ္မတစ္ဦးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္စကားေျပာခဲ့ဖူးသည္။ထိုအမ်ဳိးသမီး
သည္ တခုလပ္မေလးျဖစ္သည္။သူမတြင္သမီးေလးတစ္ဦးရွိေလသည္။သူမဖံုးေလးအတြင္းမွ သူမသမီးေလး
၏ဗီဒီယိုအပိုင္းအစေလးကိုကၽြႏ္ုပ္အားျပဖူးေလသည္။ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးခ်စ္စရာသမီးေလးသည္ ဆန္ျပဳတ္ကို
အားရပါးရခပ္ေသာက္ေနသည္မွာ ခ်စ္စရာပင္ေကာင္းေသးေတာ့သည္။ဗီဒီယိုကိုၾကည့္ေနသည့္ သူမ၏
မ်က္ဝန္းမ်ားသည္ မိခင္တစ္ေယာက္၏ခ်စ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေတာက္ပလ်က္ရွိသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႕ျမင္ေနရ၏။


သူမ၏ႏႈတ္ခမ္းမ်ားသည္ သူမႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာၾကည့္ၿပီးျဖစ္သည့္ ကေလးပံုကိုၾကည့္ေနရင္း ၿပံဳးေယာင္သန္း
လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။သူမ၏မ်က္ႏွာတြင္ ငါသာဒီဘဝအေရာက္ခံမည္။ငါ့သမီးေလးကိုေတာ့ ဒီလိုမျဖစ္
ေစရ ဟူေသာမိခင္တစ္ေယာက္၏မာန္ကို အထင္းသားေတြ႕ေနရသည္...။ထိုေန႕က ကၽြႏ္ုပ္သည္ ပိုက္ဆံ
အိပ္ထဲရွိသမွ်ပိုက္ဆံကို သူမအားမုန္႔ဖိုးအျဖစ္ေပးခဲ့ၿပီး အိမ္သို႕လမ္းေလွ်ာက္ျပန္လာခဲ့ဖူးသည္ကို ျပန္လည္
အမွတ္ရေနမိသည္။


 ဘဝမ်ားသည္ ပင္ပန္းလွပါသည္။ၾကမ္းတမ္းလွပါသည္။ထုိပင္ပန္းၾကမ္းတမ္းလွေသာ ဘဝမ်ား၏အဆံုး
သည္ ေသျခင္းတရားသာလွ်င္ရွိသည္။သို႕ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ထိုေသျခင္းတရားဆီသို႕ ခက္ခဲစြာ
တစ္ေရြ႕ေရြ႕ သြားလ်က္ပင္ရွိေသးသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ထိုသို႔သြားေနရျခင္းသည္ ဘာအတြက္ပါနည္း။အဆံုး
လွ်င္ေသျခင္းတရားသာရွိေသာ္လည္း ဘာေၾကာင့္မ်ား ပင္ပန္းခက္ခဲစြာသြားေနရပါသနည္း။ေရြးခ်ယ္ရ
လြယ္ကူေသာေသျခင္းတရားကို အဘယ္ေၾကာင့္ လူမ်ားစုႀကီးသည္ မေရြးခ်ယ္ဝံပါသနည္း။ဘာသာေရး
ေၾကာင့္ေလာ...။ဘဝကိုခ်စ္ေသာတဏွာက အားေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ေလာ...။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ခုခ်ိန္တြင္ပင္ပန္းစြာရပ္တည္ရုန္းကန္ေနၾကျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္
သက္သက္ေလာ...။ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘာအတြက္ ျဖစ္တည္၊တည္ရွိေနၾကပါသနည္း။အဆံုးတစ္ေန႕တြင္ ကမာၻႀကီး
ကိုယ္တိုင္ ပ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ရမည္မဟုတ္တုံေလာ...။လူ႔ျပည္ေလာကႀကီးအတြင္းသို႕ လူသား
ငယ္တစ္ဦးကို ေခၚငင္လာျခင္းသည္ ထိုကေလးအားဒုကၡႏြံအတြင္းဆြဲသြင္းလိုက္သလိုသာျဖစ္ေနသည္မ
ဟုတ္ပါေလာ....။အကယ္၍ ဤအေတြးမ်ားသည္ အဆိုးျမင္သည္ဟူဆိုေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္မျငင္းႏိုင္ပါ။သို႕ေသာ္
အေကာင္းကိုဘယ္လိုျမင္ရပါမည္နည္း...။ႏွစ္သစ္မ်ားစြာကို အေကာင္းျမင္ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ေပါင္းမ်ားခဲ့ၿပီ
ျဖစ္သည္။


သို႕ေသာ္ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ၾကပ္တည္းသည္ထက္ၾကပ္တည္းလာသည္ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ မျငင္းႏိုင္ခဲ့ပါ။
ၾကပ္တည္းက်ဥ္းေျမာင္းလာသည္ဆိုသည္မွာ ေငြေရးေၾကးေရးကိုမဆိုလိုပါ။ဘဝေနမႈကိုသာဆုိလိုပါသည္။
သဘာဝေဘးမ်ားသည္ ပို၍ဆိုးရြားလာၿပီျဖစ္သည္။ေရာဂါဘယမ်ားပို၍ထူေျပာလာၿပီျဖစ္သည္။လူတို႔သည္
မဆံုးေသာရုပ္ဝတၳဳမ်ားေနာက္လိုက္ရင္း နစ္သည္ထက္နစ္လာၿပီျဖစ္သည္။ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ထံမွတစ္စံုတစ္ရာေသာစကားကိုငံလင့္ေနဟန္ရွိေသာ ထိုအမ်ဳိးသမီးအားမသိက်ဳိးကၽြန္
ျပဳၿပီး လွ်င္ေဆးလိပ္ေသာက္ခန္းထဲမွျပန္ထြက္လာခဲ့သည္.သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားျပန္ၾကမည္ဟူေခၚငင္ခဲ့ၿပီး
လွ်င္ အႏွီးဘားအတြင္းမွေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ပါေတာ့သည္။အျပင္ေရာက္ေသာ္ သယ္ရင္း
ႏွစ္ဦးအား တက္ဆီေပၚတင္ေပးလိုက္ၿပီးလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ က်န္တစ္ဦးသည္ ဘီယာတစ္ေယာက္တစ္ဘူးဆီ
ေသာက္ရင္း လမ္းေဘးခံုတန္းလ်ားတြင္ထိုင္ကာ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းမ်ားအား ထင္ရာျမင္ရာ
အာဝါဒါးထိုင္ဖုတ္ေနၾကေသးသည္။

အေတာ္ေလးေလပန္း၍ေညာင္းညာလာသည္ရွိေသာ္ ေအာခ်က္လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ၾက
ေလသည္...။တစ္ခုေသာလမ္းအတြင္းတြင္ ကလပ္ႏွင့္ဘားမ်ားမွထြက္လာ၍ တစ္စံုတစ္ရာကို ေဈးကြက္
တင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္စုရွိရာသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ေဈးစနည္းနာ၏။၁၅၀ ဟုဆိုေသာ္
၁၀၀ႏွင့္ဆစ္၏။မရ..၊ထိုေနရာတြင္နာရီဝက္ခန္႕ထိုင္ကာ ႏြားပြဲေဈးတြင္ႏြားမ်ားၾကည့္ေနသလိုမ်ဳိးၾကည့္ေန
ေလေတာ့သည္။ခဏအၾကာ တစ္ဦးအာခ်ဥ္းကပ္၍ေမးေသာ္ ၁၀၀ ဟုဆို၏။၈၀ႏွင့္ဆစ္၏။မရ...။အသာျပန္
ထိုင္ေန၏။ခဏၾကာေသာ္ အျခားတစ္ဦးအားေမးျပန္သည္။ ၈၀ဟုဆိုေသာ္ ၅၀ႏွင့္ဆစ္သည္၊မရပါ...။

အမွန္ဆိုရေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏွစ္ဦးသည္ သက္သက္မဲ့ အေပ်ာ္ေလွ်ာက္ေမးေနျခင္းသာျဖစ္သည္။အခ်ိန္သည္
မနဲလွေတာ့ပါ။ရထားလာရန္အခ်ိန္နီးကပ္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဘူတာရံုသို႕ျပန္လာခဲ့ၾကေတာ့သည္။လမ္းတြင္
ေတြ႕ေသာအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအား လိုက္ခဲ့မလားဟုသြားႏႈတ္ေဆာ့ရာ တကယ္လိုက္လာမည္လုပ္ေနသျဖင့္
သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက မုန္႔ဖိုးတစ္ေယာက္တစ္ဆယ္ေပးၿပီး မနဲထြက္လာခဲ့ရေသး၏။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကား ကိုယ့္
ဒြတ္ခကိုယ္ရွာၾကေသာ ဘဲႀကီးမ်ားသာျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္တစ္မံု....။


ခရစ္စမတ္အၿပီးေနာက္တစ္ေန႔မနက္၏ပထမဆုံးရထားတြင္ လူသည္ျပည့္လ်က္ရွိသည္။ထိုင္စရာေနရာမရ
ေခ်။တခ်ဳိ႕သည္ အလုပ္ဆင္းရသည္ျဖစ္၏။တခ်ဳိ႕သည္ကၽြႏ္ုပ္ကဲ့သို႕အေပ်ာ္က်ဴးကာျပန္လာၾကေသာသူမ်ား
ျဖစ္၏။ရထားေပၚတြင္ တစ္ဦးေသာ ရုပ္ဆိုးဆိုး မေလးတစ္ေယာက္သည္ သူ၏ပန္းသီးကြန္ျပဴတာထဲမွ သူ႔
ဓာတ္ပံုကို ဖိုတိုေရွာ့ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုျပင္ေနသည္ကို ရထားမွန္ထဲမွတစ္ဆင့္ ျမင္ေနရသည္ ျဖစ္ရာ
ကၽြႏ္ုပ္လည္းၿပံဳးမိေလသည္။လူငယ္ေလးတစ္ဦးသည္ ေက်ာပိုးအိပ္ကိုက်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုတ္ကိုင္ထားရင္း
ငိုက္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။အန္ကယ္ႀကီးတစ္ဦးကမူ သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို စိတ္ဝင္တစားဖတ္ေန
သည္။အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ မွန္ဝိုင္းေလးကိုထုတ္ကာ အလွျပင္ျခင္းအမႈကိုျပဳေနသည္ကိုလည္းျမင္ေတြ႕ရ
သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘဝပင္လယ္ႀကီးအတြင္းတြင္ အဆင္ေျပသလိုပင္ ဆင္ေသကိုစီးကာ ခရီးကိုဆက္လ်က္
ရွိေနၾကသည္။တစ္ေရြ႕ေရြ႕တြားသြားဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ ေသျခင္းတရားကို ေမ့ေလ်ာ့ကာေနၾက၏။
ေသျခင္း၏တံခါးတစ္ဘက္၌ဘာရွိသည္ကိုလည္း မျမင္ႏိုင္၊ဘာမွမရွိျခင္းလည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ တိုေသာဘဝထဲ၌ ခ်ဳိေသာရသာကို ရွာကာေဖြကာ ေနသာသလိုေနေန
ၾကေလသသည္။နက္ျဖန္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေသာကမာၻႀကီးအျဖစ္ ရိုးသားစြာ အေကာင္းျမင္ၾကည့္
ရင္း အဆိုးမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ေနၾကရသည္။

ဘဝအဓိပၸာယ္ႏွင့္ ဘဝသစၥာကား....ဘာပါလဲ....၊ဘဝသည္ ဘယ္သို႔ပါနည္း....။ကၽြႏ္ုပ္မသိပါ။ဆက္လည္း
မေတြးတတ္ေတာ့ပါ...။မွန္ပါသည္ရဲေဘာ္....။ကၽြႏ္ုပ္သည္ တရားဓမၼကိုရွာေဖြအားထုတ္ရန္ အရြယ္သို႕
ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဘူေနေသာဘဲႀကီး သာလွ်င္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္လက္လွမ္းမမွီ
ႏိုင္ေသာ အေတြးမ်ားျဖင့္သာလံုးလည္ပတ္ခ်ာလည္လ်က္ ဘဝတိုတိုတြင္ ရသာခ်ဳိခ်ုိကိုသာ ရွာလ်က္ရွိေန
မိေသးပါသည္တကား......။

Saturday, December 24, 2011

ခရစ္စမတ္နဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူး မွာ


လင္းေရ......

ဘာလိုလိုနဲ႕ခရစ္စမတ္နဲ႕ ဘိလပ္ႏွစ္ကူးေတာင္ေရာက္လာၿပီေနာ္...။ကုိယ္ေတြအတြက္ကေတာ့ခရစ္စမတ္
ဆိုတာပိတ္ရက္တစ္ရက္ျဖစ္တာကလြဲလို႕သိပ္ေတာ့ထူးျခားလွတယ္မဟုတ္ပါဘူးေလ....။ခရစ္စမတ္နဲ႕ပတ္
သက္တဲ့အမွတ္တရေတြလို႔လည္း ထူးထူးျခားျခားမရွိလွပါဘူး...။ဒါေပမယ့္ကိုယ္ခရစ္စမတ္ကုိခ်စ္တယ္လင္း
ရဲ႕...၊ခရစ္စမတ္ရက္ေတြမွာအိမ္ကိုသီခ်င္းလာဆိုၾကတဲ့ခရစ္ယန္မိတ္ေဆြေတြကိုလည္းသေဘာက်တယ္...။
အင္း...ဒီႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိးမရွိၾကဘူးကြယ့္....။ဆိုေတာ့ ခရစ္စမတ္ေရာက္ရင္အေထြအထူးစိတ္လႈပ္ရွား
တာမ်ဳိးမရွိေပမယ့္ ေပ်ာ္ေတာ့ေပ်ာ္ပါရဲ႕...။

လင္းသိတဲ့အတိုင္းပဲေလ....ကိုယ့္မိဘေတြက ေရွးရိုးဆန္တဲ့ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဆိုေတာ့ အိမ္မွာ ခရစ္စမတ္
သစ္ပင္ေတြဘာေတြလည္းမလုပ္ပါဘူး...၊မီးေတြဘာေတြလည္းအလွဆင္ေလ့ဆင္ထမရွိလွပါဘူးေလ...။
ခရစ္စမတ္ပိတ္ရက္မွာ အေပ်ာ္ခရီးထြက္တာမ်ဳိးလည္းေဝလာေဝးပဲ လင္းရဲ႕...။ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ေတာ့ ခရစ္
စမတ္ကာလမွာ ခရီးတစ္ခုခုေတာ့ထြက္ခ်င္သား...၊ဒါေၾကာင့္ဒီႏွစ္မွာ မေလးဘက္သြားမလို႕စီစဥ္ေသးရဲ႕..။
ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ လင္းေရ....၊ကိုယ္ပတ္စပို႕စာအုပ္အသစ္လုပ္လိုက္ရေတာ့ မေလးဗီဇာျပန္ေလွ်ာက္ဖို႕
အေၾကာင္းေပၚလာေရာ...၊စာအုပ္အသစ္ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္တာေနာက္က်၊တစ္ခါ ဒီရက္ပိုင္းအလုပ္ေတြ
ရႈပ္ေနလို႕ ဘယ္မွမသြားႏိုင္ျဖစ္ေနတာနဲ႔ ဗီဇာေလွ်ာက္ဖို႔အခ်ိန္မရေတာ့ဘူးေလ....။မေလးဗီဇာကလည္း
ငါးရက္ေတာင္ၾကာသကြယ္...။ဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္ေတာ့ ခရစ္စမတ္မွာ ဘယ္မွမသြားျဖစ္ေတာ့ပါဘူးေလ....။
ေနာင္ႏွစ္မွာေတာ့ ခရီးထြက္ႏုိင္ေအာင္က်ဳိးစားၾကည့္ရမွပဲလင္းရ....၊အေျခအေနေပးမယ္ဆိုရင္ ခရစ္စမတ္
ကာလကို ႏွင္းေတြ ေဝေနေအာင္က် ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုမွာကုန္ဆံုးမိခ်င္ရဲ႕...။ကိုယ့္ဘဝမွာ ခုခ်ိန္ထိ ႏွင္း
ေတြေဝေနတဲ့ ေနရာတစ္ခုခုကို တစ္ခါမွမေရာက္ဖူးေသးဘူးေလ....။

လင္းေရ.....

ကိုယ္တို႕နဲ႕ခရစ္စမတ္က ေထြေထြထူးထူုးပတ္သက္လွတာမဟုတ္ေတာ့ ခရစ္စမတ္မွာ ဘယ္သူ႕ကိုမွ
လက္ေဆာင္ေတြဘာေတြမေပးျဖစ္သလို၊ဘယ္သူကမွလည္း ကိုယ့္ကိုလက္ေဆာင္လာေပးတာမ်ဳိး၊ပို႔စကပ္
ေလးေတြေပးတာမ်ဳိးမရွိပါဘူးေလ...။ငယ္ငယ္ကေတာ့ ခရစ္စမတ္ေရာက္ရင္ စန္တာကေလာ့ဘိုးဘိုးႀကီး
မ်ား လက္ေဆာင္လာေပးေလးမလားရယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္မိသေပါ့...။တစ္ခါမွမရဖူးပါဘူး...၊ကေလးဆိုေတာ့
ကိုယ္ကခရစ္ယန္မဟုတ္လို႕ေနမယ္လို႕ေတာင္ ေတြးမိေသးရဲ႕.....:)))။

လင္းေရ.....

ခရစ္စမတ္ထက္စာရင္ ဘိလပ္ႏွစ္ကူးကပုိေပ်ာ္ဖို႕ေကာင္းတာေတာ့အမွန္...။ဟိုတုန္းကေတာ့ ႏွစ္ကူး
အႀကိဳညမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြစုၿပီး စားၾကေသာက္ၾက၊ကာရာအိုေကေတြေအာ္ၾကေပါ့ေလ...။ႏွစ္ကူးအႀကိဳ
ကာလ ည၁၂နာရီထိုးကာနီးၿပီဆို ကိုယ္ဆီအရက္ခြက္ေလးေတြကိုင္လို႕ countdown လုပ္ၿပီး ၁၂နာရီ
ထိုးတာနဲ႕ Happy New Year 20-- ဆိုၿပီးသံၿပိဳင္ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကတာေပါ့...။ခုေတာ့လည္း ဒီလိုမ်ဳိး မလုပ္ျဖစ္
ခဲ့ေတာ့တာ ၾကာ ၾကာလွေပါ့....။အသက္ေလးလဲရလာၿပီဆုိတာ အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြလည္း မလုပ္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး
ေလ...။ဘာပဲေျပာေျပာ ႏွစ္ကူးအႀကိဳညကို ကိုယ္ခ်စ္ခင္ရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ကုန္ဆံုးေစခ်င္ေသးရဲ႕...။
တစ္ႏွစ္ႏွစ္မွာေပါ့ေလ....။

ကိုယ့္စိတ္ကူးထဲမွာေတာ့ ႏွစ္ကူးအႀကိဳညကို ဘယ္လိုေနရာမ်ဳိးမွာေတာ့ျဖင့္ကုန္ဆံုးေစခ်င္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး
မရွိလွပါဘူး...။သို႕ေပမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကျမစ္ဆံုမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕အတူ ႏွစ္သစ္
ကိုႀကိဳလိုက္ခ်င္ေသးရဲ႕...။ဒါမွမဟုတ္ ကမ္းေျခတစ္ခုခုမွာေပါ့...။ပိုၿပီးျဖစ္ခ်င္တာက ကိုယ္ခင္မင္ရတဲ့
ဘေလာ့ဂါေတြတစ္စုတစ္ေဝး ဝိုင္းဖြဲ႕ၿပီး ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုခ်င္ပါေသးတယ္...။တစ္ႏွစ္ ႏွစ္မွာေပါ့လင္းရာ...။
လက္ေတြ႕ဆိုတာ စိတ္ကူးကစတင္ရတာပဲမဟုတ္လားေနာ့...။

လင္းေရ.....

ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူးရက္မွန္သမွ်ဟာ ေပ်ာ္စရာ၊ၾကည္ႏူးစရာေတြနဲ႕ပဲ ကုန္ဆံုးေစခဲ့တာပါပဲ....။
ႏွစ္သစ္ကူးရက္မွာ တစ္ခုခု၊တစ္ေယာက္ေယာက္ကို လြမ္းေဆြးတမ္းတေနမိတာမ်ဳိး၊ကုန္ဆံုးသြားေတာ့မယ့္
ႏွစ္ေဟာင္းကာလေတြကို လြမ္းတသေနမိတာမ်ဳိး၊ႏွစ္ေဟာင္းကိုမကုန္ဆံုးေစခ်င္တာမ်ဳိးေတာ့မရွိခဲ့ပါဘူး။
ေရာက္ရွိလာမယ့္ႏွစ္သစ္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္လိုက္မယ္၊ဘယ္လိုမ်ဳိးေက်ာ္ျဖတ္မယ္ဆိုတဲ့
ႏွစ္သစ္ကူးသံဓိဌာန္ေတြဘာေတြလည္းမခ်မိပါဘူး....။တကယ္လို႕ ခ်ခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း ပ်က္ဖို႕သာမ်ား
မယ္ထင္ရဲ႕....:))။

ဘာပဲေျပာေျပာလင္းေရ..၊ခရစ္စမတ္နဲ႔ ႏွစ္ကူးကာလေတြကို ကိုယ္တို႕ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ေပါင္းမ်ားလွၿပီေပါ့ေနာ္။
ႏွစ္ေဟာင္းေတြကိုလည္း ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးျခင္း၊ဝမ္းနည္းစိတ္မေကာင္းျခင္း၊အဆင္ေျပျခင္း၊အဆင္မေျပျခင္း
ေတြနဲ႕အတူ ထားခဲ့ေပါင္းလဲမ်ားလွေရာေပါ့...၊ႏွစ္သစ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း အသစ္အသစ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္ေတြနဲ႕အတူ ႀကိဳခဲ့ၾကၿပီးၿပီေနာ္...။လူဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕အသက္ရွင္ေနၾကသူေတြျဖစ္တဲ့အတုိင္း၊
လာမယ့္ႏွစ္သစ္ကိုလည္း ဒီထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမယ့္ ကမာၻႀကီး၊စစ္ပြဲနဲ႕ပဋိပကၡေတြ မရွိေတာ့တဲ့ကမာၻ
ႀကီးအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ႀကိဳဆိုလိုက္ၾကရေအာင္လားေနာ္.....။


(ညီမကန္ဒီ တဂ္လို႕ေရးျဖစ္တဲ့ တဂ္ပို႔စ္ေလးပါခင္ဗ်ာ...၊တဂ္ပို႕စ္ေတြေရးရတာ စိတ္ဝင္စားသလို၊တျခား
တျခားေသာ ေရးေဖာ္ဘေလာ့ဂါေတြကိုလည္း တဂ္ခ်င္မိပါရဲ႕..၊သို႕ေပမယ့္ သူရို႕ ေရးဖို႕ရာ အားမအား၊
ေရးခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵေပၚမေပၚဆိုတာ မသိႏိုင္တာမို႕ အားနာစိတ္နဲ႕ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မတဂ္ေတာ့ပါဘူး
ခင္ဗ်ာ။အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ ခရစ္စမတ္ႏွင့္ႏွစ္ကူးကာလေလးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾက
ပါေစခင္ဗ်ား....)

Thursday, December 22, 2011

ပန္းသီးၾကြက္ကိုက္ထဲမွ ဗုံႀကီးသံ ႏွင့္ ဘဝထဲမွအေတြး၊အေတြးထဲမွဘဝ

တစ္ေန႕မွာ ထံုးစံအတိုင္း ကြန္ျပဴတာေလးတစ္လံုးနဲ႕ ေတာဝင္ေတာင္ခ်က္လုပ္ရင္း သင့္ျပြန္ ထဲမွာ သီခ်င္း
ေတြေမႊေႏွာက္ရွာေဖြေနတုန္းဗံုႀကီးသံတီးလံုးေလးသြားေတြ႕ေရာ...၊ေတြ႕ေတာ့သေဘာက်သြားသေပါ့ေလ။
သေဘာက်သြားေတာ့ ဒီတီးလံုးေလးကို ringtone အျဖစ္ဖံုးထဲ ထည့္ထားခ်င္စိတ္ေပါက္လာတယ္ဗ်ဳိး....။
ခက္တာက လက္ရွိကၽြန္ေတာ့္ပန္းသီးၾကြက္ကိုက္ဖံုးထဲ ကိုယ္ထည့္ခ်င္တဲ့ရင္းတုံးကိုဘယ္လိုထည့္ရမယ္မွန္း
မသိဘူးဗ်...။ရဲေဘာ္တို႕သိေတာ္မူၾကတဲ့အတိုင္း ပန္းသီးၾကြက္ကိုက္ဖံုးဆိုတဲ့ အိုင္ဖံုးကလည္း တျခားဖံုးေတြ
လို ဘယ္အရာမွလြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္ရတယ္မဟုတ္....။

ေျပာရရင္ ဒီပန္းသီးၾကြက္ကိုက္ဖံုး ကိုႀကိဳက္လွတယ္ေတာ့မဟုတ္ဘူးရယ္...။ဒါျဖင့္ ဘာလို႕ကိုင္သလဲဆိုရင္
ပန္နစူလာမယ္၊ရထားေပၚမယ္ သူမ်ားေတြ အိုင္ဖံုးေလးတပြတ္ပြတ္နဲ႕ဆိုေတာ့လည္းကိုယ္လည္းပြတ္ခ်င္သ
ေပါ့ေလ...။အံမယ္....အဲ့တုန္းက ပန္းသီးၾကြက္ကိုက္ေလး ကိုရဖို႔ကို စတားဟပ္ဖံုးဆိုင္မယ္ မနက္ခုႏွစ္နာရီ
ေလာက္ကတည္းကသြားတန္းစီရသဗ်...၊အဲ့ဒီအခ်ိန္က တစ္ေန႕မွအလံုး၁၀၀ ေလာက္ပဲခ်ေပးသကိုး...။
အဲ့ဒီလို သူမ်ားေယာင္လို႕လိုက္လို႕ေယာင္အေမာင္ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္းမသိဆိုသလိုပဲဖံုးနဲ႕ပတ္သက္ရင္
ဘာမွလုပ္တတ္ကိုင္တတ္တာမဟုတ္...၊ကိုယ္ကလည္း ေခတ္ကာလ ေလာကဓာတ္ပညာရပ္ေတြနဲ႕ ေဝးသကိုး
ဗ်ာ....။

ဆိုေတာ့ နီးစပ္ရာကို ေမးရျမန္းရတယ္ခင္ဗ်...၊နီးစပ္ရာဆိုလို႕ အဲ့အခ်ိန္မယ္ အြန္လိုင္းေပၚဖလန္းဖလန္းထ
ၿပီး လူတစ္ကာကို လိုက္ေႏွာက္ယွက္ေနသူဆိုလို႕ မဒိုးကန္ တစ္ေယာက္ပဲေတြ႕ေတာ့ သူ႕ပဲေမးရတယ္...။
သူက တစ္ေလာကမွ သူ႕ဂ်စ္ဂ်စ္ကိုရင္ ဝယ္ေပးထားတဲ့ ပန္းသီးဖိုးအက္ႀကီးနဲ႕ကိုး...။သူမ်ားသိမလားလို႕
လွမ္းေမးၾကည့္ေတာ့ ဘာေျပာတယ္မွတ္သတုန္းရဲေဘာ္တို႔...၊ဒါေလးမ်ား သင့္ျပြန္ထဲဝင္ရွာၾကည့္တဲ့...၊
ေတြ႕ရင္သူ႕ကိုလည္းေျပာျပတဲ့....မွတ္ကေရာ.....:)))

ဆိုေတာ့ သင့္ျပြန္ထဲဝင္ရွာပါတယ္...၊ေတြ႕ပါတယ္...။ေတြ႕ေတာ့ ကလိပါတယ္....၊ကလိေတာ့ရပါတယ္...။
ရေတာ့ မဒိုးကန္ကို ရေၾကာင္းသတင္းပို႕ေတာ့ အဲ့သာကိုပို႔စ္အျဖစ္တင္ပါ...။မတင္ရင္ သူ႕ကိုရင္ဂ်စ္ဂ်စ္ဂ်ီး
နဲ႕ တိုင္ေျပာပါ့မယ္လုပ္ေရာ...၊(သူ႔ကိုရင္ကိုမ်ား သူေၾကာက္သလို လူတစ္ကာေၾကာက္မယ္ထင္ေနသလား
မသိပါဘူးဗ်ာ...၊သူေတာင္ ေၾကာက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာ မသိ ၾကေနတာပဲ....:))အဲ့ဒါနဲ႕ မဒုိးကန္ႏွင့္
တစ္ကြ သပၸဴရိသအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ပန္းသီးၾကြက္ကိုက္ထဲ ရင္းတံုး ထည့္နည္းနိႆရည္းကို သိၾကေစဖို႕ရာ ဆရာႀကီး လုပ္လိုက္ရပါတယ္...။အေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ သိၾကမွာပါ။သိၿပီးၾကရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊
ပန္းသီးၾကြက္ကိုက္နဲ႕ မပတ္သက္ၾကရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီစာပုဒ္ကိုေက်ာ္သာခ်ပလိုက္ၾကပါဗ်ဳိး....။ကၽြန္ေတာ္
ကိုယ္တိုင္လည္း အေပၚမွာေရးခဲ့သလိုပါပဲ၊ဂဃနဏ သိလွတယ္မဟုတ္ပါဘူး...၊ဆိုေတာ့ စလိုက္ၾကရ
ေအာင္ဗ်ေနာ္...။

(၁) ကြန္ျပဴတာထဲမွ itunes ႏွင့္ ဖံုးကိုခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ။itunesထဲမွ ကိုယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာသီခ်င္းတစ္ပုဒ္
ေရြးၿပီး ဘယ္ကလစ္ တစ္ခ်က္ကလစ္ထားလိုက္ပါ။ၿပီး itunes ၏ Edit >>> Preference ဆီသြားပါ။
Preference ကို ဘယ္ကလစ္ လိုက္ရင္ window တစ္ခုက်လာပါလိမ့္မယ္။အဲဒီမွာ Ringtone သို႕ tone
 ဆိုတာေတြ႔ပါလိမ့္မယ္..။အဲ့ေကာင္ကို အမွန္ေလးျခစ္ထားေပးလိုက္ပါ။ OK ကုိႏွိပ္ဖို႕ကိုလည္းမေမ့ပါနဲ႕
ခင္ဗ်ား...။


(၂) ေနာက္ မိမိကြန္ျပဴတာရဲ႕ Folder option >>> view ကိုသြားပါခင္ဗ်။အဲဒီမယ္ Hide extension for
known file types ႏွင့္ Hide empty drives in the computer folder ဆိုတာေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီႏွစ္ခု
မွာ အမွန္ျခစ္ထားတာကို ဖ်က္ပလိုက္ပါ။(၃)ကိုယ္ေရြးထားတဲ့သီခ်င္းကို ညာကလစ္တစ္ခ်က္ ကလစ္လိုက္ၿပီး Get info>>> option ဆီသြားပါ။
အဲဒီမွာ start time ႏွင့္ stop time ကိုျပင္ပါ။အခ်ိန္ကို စကၠန္႔၃၀ပဲထားပါ။ဆိုလိုတာက 0:05 ကို stat time
ထားရင္ stop time ကို 0:35 ပဲထားေပးပါ။ၿပီး ok ႏွိပ္ေပးပါဦးေနာ့။


(၄)တစ္ခါ itune ရဲ႕ Advaence >>> AAC version  ကို တစ္ခ်က္ ဘယ္ကလစ္ေခါက္လိုက္ပါ။ခဏ
ေစာင့္ပါ။ကိုယ္ေရြးထားတဲ့သီခ်င္းေအာက္မွာ စကၠန္႔၃၀စာ သီခ်င္းေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ဒါဆိုရင္ေတာ့ ၿပီးသ
ေလာက္ရွိသြားပါၿပီခင္ဗ်...။


 

(၅)ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ အဲဒီအသစ္ေပၚလာတဲ့သီခ်င္းကို ညာကလစ္ တစ္ခ်က္ကလစ္လိုက္ပါ။ေပၚလာတဲ့
window မွာ show window exploer ဆိုတာကိုေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒါကို တစ္ခ်က္ကလစ္လိုက္ရင္
window တစ္ခုထပ္က်လာပါလိမ့္မယ္။အဲဒီမွာ ခုဏကသီခ်င္းကိုေတြ႔ရမွာပါ။ညာကလစ္တစ္ခ်က္ ကလစ္
ၿပီး rename ဆီသြားပါ။သီခ်င္းနာမည္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးစာလံုးျဖစ္တဲ့ ' a ' ကို ' r ' လို႔ျပင္လိုက္ပါခင္ဗ်...။ဆိုလို
တာကဗ်ာ ET.(Remix).m4a ကို ET.(Remix).m4r လို႕ျပင္လိုက္ရံုပါပဲ။

ျပင္ၿပီးရင္ enter တစ္ခ်က္ေခါက္လိုက္ပါဦး။ If you change afile --- --- ---unusable. Are you sure
you want to change? လို႔ေမးပါလိမ့္မယ္။မေၾကာက္ပါနဲ႕ ရဲရဲႀကီးသာ yes ကိုႏွိ္ပ္လိုက္ပါဗ်ား.....:))
ၿပီးရင္ေတာ့ အဲဒီသီခ်င္းကို ဘယ္ကလစ္ဖိဆြဲၿပီး itunes library ရဲ႕ ringtone သို႔ tone ထဲသို႕ draw draft
ဆြဲခ်လိုက္ပါ။ၿပီးရင္ေတာ့ tone ကို " Sync " လုပ္လုိက္ပါဗ်ား...။" Sync " လုပ္တာေတာ့ လူတိုင္းသိပါလိမ့္
မယ္။ဒါဆို ပန္းသီးၾကြက္ကိုက္ထဲ ringtone မ်ားေရာက္သြားပါၿပီခင္ဗ်။အဆင့္(၁)ႏွင့္(၂)ကတစ္ခါလုပ္ထား
ၿပီးရင္ေနာင္လုပ္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး။

(မွ်ားျပထာတဲ့အတိုင္း draw draft ဆြဲခုယူလိုက္ပါ)
~~~~~~~~~~~~~~~

အဲဒီလိုဖံုးတစ္လံုးနဲ႔အရႈပ္ေတြလုပ္ေနတုန္းမယ္ ဖ်က္ဆိုသြားသတိရမိတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေမေမ 
မၾကာခဏေျပာေလ့ရွိတဲ့ မရွိေတာင့္တ၊ရွိေၾကာင့္ၾက ဆိုတဲ့စကားေလးကိုပါ။ဟုတ္ပါတယ္...၊မရွိေတာ့လည္း
မရွိလို႔ ေတာင့္တမိသလို၊ရွိေတာ့လည္း ပူရပင္ရ ေၾကာင့္ၾကရတဲ့အျပင္ အပိုအလုပ္ေတြကလည္းရႈပ္လိုက္ပါ
ေသးတယ္...။

ေနာက္ထပ္ေတြးမိတာကေတာ့ ေလာကဓာတ္ပညာေတြ ထြန္းကားသည္ထက္ထြန္းကားလာတာႏွင့္အမွ်
ကၽြန္ေတာ္တို႕သံုးစြဲေနတဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕ မူလရည္ရြယ္ခ်က္က အဓိက ကေန သာမည ျဖစ္သြားတတ္တာ
ကိုပါပဲ။ဖံုးေတြကိုပဲၾကည့္ပါ...။သူ႔ရဲ႕မူလရည္ရြယ္ခ်က္က အေဝးတစ္ေနရာဆီက လူႏွစ္ဦး စကားေျပာႏိုင္
ၾကဖို႔ပါ..။ဒါေပမယ့္ ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဖံုးတစ္လံုးရဲ႕ အသံုးဝင္မႈဟာ စကားေျပာဖို႔တင္မဟုတ္ေတာ့ပဲ သီခ်င္း
ေတြနားေထာင္ဖို႔၊၊ဗီဒီယိုေတြၾကည့္ဖို႕၊အြန္လိုင္းထဲဝင္ၿပီး ကိုယ္သိခ်င္တာရွာဖို႕၊စာေတြဖတ္ဖို႕၊သတင္းေတြ
သိရဖို႕၊ဓာတ္ပံုရိုက္လို႔ရဖို႕ အစရွိတဲ့ အျခားေသာအရာေတြကေရွ႕တန္းကိုေရာက္လာပါတယ္...။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေန႕တာကာလမွာ ဖံုးကိုအသုံးျပဳခ်ိန္ မိနစ္၃၀၀ရွိတယ္ဆိုရင္ မိနစ္၅၀ေလာက္ကိုပဲ စကား
ေျပာဖို႕သံုးမိၾကၿပီး က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြက အျခားအရာေတြကုိအသံုးျပဳေနခ်ိန္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ဖံုးတစ္လံုး
ကိုဝယ္ယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စကားေျပာလုိ႕ရရံုသက္သက္မဝယ္ၾကေတာ့ပဲ တစ္ျခားဖန္ရွင္ေတြပါမပါ စမ္းစစ္ၿပီးဝယ္ၾကတာမ်ားလွတယ္မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ာ...။

အဝတ္အစားဆိုရင္လည္း သူ႔ရဲ႕အဓိကတာဝန္က အရွက္လံုဖို႕နဲ႕ ရာသီဥတုအပူအေအးဒဏ္ကာကြယ္ေပး
ဖို႕ပဲမဟုတ္ပါလား...၊သို႕ေသာ္ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ဆန္းသည္ထက္ဆန္းေသာ၊လွသည္ထက္လွမည္ထင္
ေသာအဝတ္အစားေတြကိုပဲအဓိကထားလာၾကၿပီး အရွက္လံုဖို႔၊ရာသီဥတုဒဏ္ကာကြယ္ေပးဖို႕ဆိုတာက
သာမညျဖစ္သြားရံုမက တခ်ဳိ႕ေသာအဝတ္အစားေတြဟာျဖင့္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ကို မရွိေတာ့ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

အသစ္အသစ္ေတြေပၚလာတာႏွင့္အမွ် ထိုအသစ္ေတြကို လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႕ျဖစ္ေပၚ
လာတတ္ပါတယ္..။မိမိရဲ႕တပ္မက္စိတ္ေနာက္ကို ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လိုက္ရင္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕
ရုပ္ခႏၶာေရာ၊စိတ္ခံစားမႈေတြကိုပါ အဆိုပါ အာရံုသစ္မ်ားထဲသို႕ႏွစ္ၿမဳပ္မိလိုက္ေလ့ရွိတတ္ပါတယ္...။
တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ တေလာက ကိုရင္ ေရးခဲ့သလိုပါပဲ...၊ဘဝေနမႈက တန္ဖိုးျမင့္သည္ထက္ျမင့္လာပါ
ေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ...။အဲဒီလိုျဖစ္လာတာကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးယူမိတာပါပဲ...။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ကိုယ္ေဖာ္တဲ့ေဆး ကိုယ္မစားႏိုင္ ဆိုသလိုပါပဲ...၊ျမင့္သည္ထက္ျမင့္မားလာတဲ့ ရုပ္
ဝတၳဳပစၥည္းေတြေနာက္ကိုလုိက္ရင္း၊ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈေတြက အဆိုပါရုပ္ဝတၳဳမ်ားအတြင္းမွာ
ေပ်ာ္ဝင္ေနရင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဘဝေနမႈအဓိပၸာယ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသည္ထက္ေပ်ာက္ဆံုးလာပါ
တယ္....။လူႏွင့္လူျခင္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြမွာလည္း ၾကားခံပစၥည္း ေတြမ်ားသည္ထက္မ်ားလာ
ပါေတာ့တယ္...။ဘဝရဲ႕ရိုးရွင္းစြာေနထိုင္ျဖတ္သန္းမႈဆိုတာကလည္း မရွိေတာ့သေလာက္ျဖစ္လာပါၿပီ..။

အဲဒီလို ဘဝအဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့လာတာႏွင့္အမွ်၊ဘဝေနမႈေတြ ရႈပ္ေထြးလာတာႏွင့္အမွ်၊လူႏွင့္လူအၾကား
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈေတြ စိမ္းကားသည္ထက္ စိမ္းကားလာတာႏွင့္အမွ် ေနေပ်ာ္တဲ့ဘဝအႏွစ္သာရကို
ထိေတြ႕ခံစားႏိုင္ရျခင္းပါကင္းမဲ့လာပါတယ္...။ဘဝမွာေနလို႕မေပ်ာ္ေတာ့ပါဘူး...။ဘဝကေနလို႕မေပ်ာ္တဲ့
အခါ ေသျခင္းတရားကို လြယ္လြယ္နဲ႕ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္လာၾကတာ အားလံုးပဲသတိျပဳမိၾကမွာပါ...။

ဒီစာကိုေရးေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ဖူးတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားကို အမွတ္ရေနမိရဲ႕...၊Into The Wild
(လို႕ထင္ပါတယ္)ဆိုတဲ့ျဖစ္ရပ္မွန္ကားေလးပါ။အဓိကသရုပ္ေဆာင္မင္းသားက သူဘြဲ႕ရတဲ့ေန႕မွာပဲ အား
လံုးကိုစြန္႕လႊတ္၊ေျခရာေဖ်ာက္ၿပီး ေတာထဲေတာင္ထဲတစ္ေယာက္တည္းသြားေနတဲ့ဇာတ္လမ္းပါ။ဒါေပမယ့္
ယဥ္ေက်းတဲ့ကမာၻ(လို႕အမ်ားကလက္ခံထားတဲ့)မွာေနလာသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ အရိုင္းကမာၻထဲမွာ မဝင္ဆန္႕ေတာ့ပါဘူး...၊အသားေတြကို ပိုးေလာက္ေတြမတြယ္ေအာင္မထားသိုႏိုင္ေတာ့ စားေကာင္းတယ္
ထင္တဲ့ အရြက္တစ္မ်ဳိးကိုဆာလြန္းလို႕စားမိၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ မစားေကာင္းတဲ့အရြက္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္
အသက္ဆံုးပါးသြားရွာပါတယ္...။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ အဲဒီလိုမ်ဳိး သမိုင္းကိုတစ္ေၾကာ့ျပန္သြားလို႕မရေတာ့ပါဘူး..၊ျပန္
သြားဖို႔လည္း မလိုအပ္ပါဘူးေလ...။ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘဝကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ရိုးရွင္းစြာေန
ထိုင္သြားၾကည့္ဖို႕မႀကိဳးစားသင့္ဘူးလားခင္ဗ်ာ...။ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘဝမွာ အလုိအပ္ဆံုးအရာေတြေလာက္
ကိုပဲ ပိုင္ဆိုင္ထားရွိၿပီး ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္စြာ ဘဝကိုရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းၾကည့္ၾကပါစို႕လားခင္ဗ်ာ...၊အနဲဆံုး...
ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ေသာအာရံုအသစ္ေတြေနာက္ မလိုက္ႏိုင္ရင္လည္း လက္ရွိ ရွိေနသမွ်နဲ႕ပဲ ဘဝကို
ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္ ရိုးသားစြာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကုန္ဆံုးၾကပါစို႕လို႕.......။

မ်ဳိးႀကီးရဲ႕ သီခ်င္းေလးကေတာ့ အားလုံးအတြက္ ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္ပါခင္ဗ်ား......


Friday, December 16, 2011

ႀကံဳသလိုဟင္းခ်က္ျခင္းအႏုပညာ (သို႕) anyhow cooking

အကယ္၍ မိန္းမႏွင့္ေယာက်ၤား မည္သူ ဟင္းခ်က္ပိုေကာင္းသနည္း လွ်ပ္တစ္ျပက္ေျဖပါ (ငါးမွတ္) ဟုအစ္မ
ကြန္စတိုင္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါက သင္ မည္သို႕ေသာအေျဖကိုေပးမည္နည္း....ရဲေဘာ္.....။ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါ
သည္။ ရဲေဘာ္၏အေျဖမွာ မိန္းမ ဟူ၍ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။သို႕ေသာ္ကမာၻ႕အေတာ္ဆံုးစာဖိုမႈးမ်ားစာရင္းတြင္
ေယာက်ၤားမ်ားသာမင္းမူလ်က္ရွိသည္ကိုရဲေဘာ္သတိျပဳသင့္ေပသည္...။ထို႕ျပင္တစ္ပိုင္းတစ္စၾကည့္ဖူးေသာ
ကာရီးယိုးစီးရီးတစ္ခုတြင္စာဖိုမႈးျဖစ္သူမွာအေတာင္ႏွစ္ဆယ္ဝတ္မင္းေယာက်ၤားႀကီးျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ထိုေမးခြန္းအတြက္အေျဖမွာ ေယာက်ၤားဟူ၍သာျဖစ္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္နည္း...။
ကၽြန္ေတာ္တို႕မိသားစုတြင္ မီးဖိုေခ်ာင္၏တာဝန္ကိုရွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းယူထားသူမွာကၽြန္ေတာ့္ေဖေဖျဖစ္ေန
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ဟုတ္သည္...။ေဖေဖသည္ဟင္းခ်က္အင္မတန္ေကာင္းသူျဖစ္သည္။သူသည္ဘယ္နံ
ေရာခါက မွ စားဖိုမႈသင္တန္းကိုလည္းတတ္ဖူးသူမဟုတ္ပါ။ဦးႀကီးပု၏ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း ၅၀၀ စာအုပ္ကို
လည္းေယာင္လို႕ပင္လွန္မၾကည့္ပါ...။သူလူပ်ဳိဘဝကလည္း မိဘကိုကူညီခ်က္ျပဳတ္ခဲ့ျခင္းလည္းမရွိဟုသိရ
သည္...။သို႕ေသာ္ ဟင္းတစ္ခါ ခ်က္ကာနီးတိုင္း ဦးႀကီးပု သို႕တစ္ျခားေသာဟင္းခ်က္နည္းစာအုပ္မ်ားကို
မ်က္မွန္ႀကီးတစ္ဝင္းဝင္းႏွင့္နည္းနာခံယူရေလ့ရွိေသာ ေမေမ့ထက္ပို၍ဟင္းခ်က္ေကာင္းေသာဟူလို....:)))

ဘဇာေၾကာင့္ဤသို႕ျဖစ္ရသနည္း...။ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္...။ကၽြန္ေတာ္တို႕ေယာက်ၤားမ်ားတြင္ေမြးရာပါ
တတ္ေျမာက္ေသာ အတတ္ပညာမ်ားထဲတြင္ ဟင္းေကာင္းစြာခ်က္တတ္ျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္
ျဖစ္ေန၍ျဖစ္ပါလိမ့္မည္...။ဟိသစၥံ..ဤစကားမွန္၏...။ဥပမာအေနျဖင့္ ေဝးေဝးမၾကည့္ပါႏွင့္ ရဲေဘာ္...။
ကၽြန္ေတာ့္ကိုပဲ ၾကည့္ပါ...။ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္နီးပါးမွ် အေဖ၊အေမတို႔ခ်က္ေကၽြးသမွ် အသင့္လက္ေဆးစား
ခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္ကား....ရွင္ၾကားပူသို႕ေရာက္ေသာအခါ မျဖစ္မေန ကြကို ခ်က္စားရေတာ့သည္....။
ဆရာကားမရွိ...၊ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းစာအုပ္မ်ားလည္းမရွိ...။အတုယူစရာ အခန္းေဖာ္ကလည္း တရုတ္...။
သူခ်က္ေသာ ခ်ဳိရဲေပါ့ရႊတ္ဟင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္မစားႏိုင္...။သည္ေတာ့ ကြကို အားကိုးရာ၏။ကိုယ္သာ
လွ်င္ ကိုယ့္မီးဖိုေခ်ာင္၏အရွင္သခင္ျဖစ္သည္မဟုတ္တံုေလာ ရဲေဘာ္....:)))

မျဖစ္ဘူးလားမေမးပါႏွင့္...။ျဖစ္ပါသည္...။ျဖစ္သည္မွ ဖ်စ္ ဖ်စ္ ဖ်စ္ ဖ်စ္ ေတာင္ျမည္ေနေသး၏...။ျမည္မွာ
ေပါ့...၊ဟင္းအိုးႀကီးပစ္ထား၍ အခန္းထဲဝင္ကာ ဖဘ တြင္ ေပါက္ကရေလးဆယ္မ်ား ေရးေနသည္ျဖစ္ရာ
ဟင္းအိုးမွေရခန္း၍ ဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္ရံုမက တူးပါသြားသည္ကိုး....။သို႕ေသာ္ ဤသည္က ဆယ္ကာရံတစ္ခါမွ်
သာျဖစ္ေလသည္။က်န္ေသာအခါမ်ားက (ကိုယ့္အတြက္ေတာ့)အင္မတန္မွစားေကာင္းေသာ ဟင္းမ်ားျဖစ္
ေလသည္ပင္....။

ရွင္ၾကားပူေရာက္စက ၾကက္သားႏွင့္ဝက္သားေလာက္ကလြဲ၍ ေထြလီကာလီမ်ား သိပ္မခ်က္လွ၊ၾကာေသာ္
ညန္မာျပည္သားျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ေတာင္ေတာင္အီအီေလးမ်ားစားခ်င္လာသည္..။ပန္နစူလာရွိ
ျမန္မာဆိုင္မ်ားကိုခ်ည္း အခါတိုင္းအားကိုး၍မျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ကြကို ခ်က္စားေတာ့သည္။
မြင္းဂါး *ခ်က္သည္။ႏို႕စိမ္းေခါက္ဆြဲခ်က္သည္။ေၾကးဆီ** တီးသည္။ေပါက္ေဖာ္တို႕ဘာသာျဖင့္ က်ဴးေဂ်ာင္
ဟုေခၚေသာဝက္ေျခေထာက္ဆြတ္လုပ္ေသာက္၏။ဝက္ပုန္း***၊ဝက္မွ်စ္၊ဝက္ကန္ဒီ (အဲ...ဝက္ခ်ဳိခ်ဥ္ေၾကာ္
ေျပာတာ....:))) အစရွိသည္တို႕ကား မိုင္နာေက့စ္ မ်ားျဖစ္ေလ၏။သို႕ဆိုေသာ္...ရဲေဘာ္၌ေမးခြန္းတစ္ခု
ေမးစရာရွိလာလိမ့္မည္..။မည္သို႕ခ်က္သနည္း...ဟူ၍ပင္..။ဤသို႔ပင္ခ်က္သည္ဟုေျပာရမည္ပင္...။

ဟုတ္ပါသည္...။အဆင္ေျပသလိုခ်က္လိုက္သည္သာျဖစ္၏။စားမေကာင္းဟူ၍ကား ကၽြန္ေတာ့္အဖို႕မရွိ..။
(တစ္ျခားလူေတာ့ အာမ မခံ....:))စားေကာင္းသည္ပင္...။ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာသည္မဟုတ္ပါေလာ၊
ဟင္းခ်က္နည္းဆိုသည္မွာ ေယာက်ၤားတို႕၏ေမြးရာပါအတတ္ပညာပါဟု....။သို႕ေသာ္....၊တစ္ေန႕ေသာ
အခါတြင္မေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေဘာစိတစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္အခန္းသို႕ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ေရာက္လာ
ေသာအခါတြင္မေတာ့ နာမည္ပ်က္ကိန္းႏွင့္ႀကံဳရေလေတာ့သည္...။မွတ္မွတ္ရရ ထိုေန႔က အလုပ္လည္း
ပါးသည္ႏွင့္ ရံုးမွေစာေစာလစ္လာၿပီးလွ်င္ ယခင္ေန႕က ဝယ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ၾကက္တစ္ေကာင္အား
မဆလာႏိုင္ႏိုင္ႏွင့္ ၾကက္သားမဆလာခ်က္ေလး ခ်က္ေနေသာအခိုက္တြင္ျဖစ္သည္။

အိမ္ေရွ႕မွ ေအာ္ေခၚသံၾကားသျဖင့္ တံခါးဖြင့္ၾကည့္ရာ မိန္႕မိန္႕ႀကီးရပ္ေနေသာ ေဘာစိအား ေတြ႕လိုက္ရ
ေသာ္  ဟိုက္....ငါေတာ့ရံုးေစာေစာလစ္လာတာ အေကာခံရၿပီဟုေတြးထင္မိလိုက္ေလသည္..။သို႕ေသာ္
သူေဌးကား ဘာမွမေျပာ...၊ဒီဘက္ရပ္ကြက္ထဲက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဆီလာရင္း မင္းတို႕ဆီလွည့္ဝင္
လာတာ....၊ဘာလုပ္ေနလဲ..၊တရုတ္ေတြေရာဘယ္သြားလဲ...ဘာညာႏွင့္ အလာပသလာပသာေျပာ၏။
ေျပာရေသာ္ ထိုအိမ္ခန္းမွာ သူေဌးကိုယ္တိုင္ရွာေပးထားေသာၿပီး တရုတ္၃ေယာက္ႏွင့္ကၽြန္ေတာ့္ကိုထား
ေပးထားေသာအခန္းျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ သူ ကၽြန္ေတာ္တို႕အိမ္ခန္းဆီသို႔ တန္းတန္းမတ္မတ္ေရာက္လာ
ျခင္းပင္..။

သို႕ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေဘာစိအား ဧည့္ဝတ္ျပဳကာ စကားေရာေဖာေရာလုပ္ရသည္ေပါ့...၊ထိုင္ပါဦး...၊
ခဏေနာ္...ဟင္းခ်က္ေနလို႕....ဘာညာ ႏွင့္ ေနာက္ေဖးမီးဖိုေခ်ာင္ထဲေျပး၍ မီးဖိုမီးသြားပိတ္သည္ရွိေသာ္
ကိုေရႊသူေဌးသည္ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲအထိလိုက္လာၿပီး ဘာခ်က္ေနလဲဟု စပ္စုေလေတာ့သည္..။ၾကက္သား
ဟင္းနံရေသာ္...အံမယ္ၾကည့္ရတာေကာင္းမယ့္ပံုပဲ...၊မင့္က ခ်က္တတ္သားပဲဟ...၊ဘာလဲ...ျမန္မာျပည္
မွာတုန္းက မင္းမာမား ခ်က္နည္းအတိုင္းခ်က္တာလား..ဟူ၍စပ္စုျခင္းအမႈကိုျပဳေလေတာ့သည္။ကၽြန္ေတာ္
လည္း  မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ...၊အိမ္မွာတုန္းက အေမတို႕ခ်က္ေကၽြးသမွ်စားလိုက္တာပါပဲ...၊တစ္ခါမွေတာင္
ဝိုင္းကူမလုပ္ဖူးမိပါဘူး...၊ခုဒီေရာက္ေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာ အဆင္ေျပသလိုခ်က္စားလိုက္တာပါပဲ  ဟု
အမွန္အတိုင္းေျပာျပလိုက္ေသာ္ ေဘာစိသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား  ဟင္...မင့္ဟာက anyhow cooking ေပါ့
ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္ေသာ ဟူလို....။

ထိုစကားသည္ ထိုေနရာတြင္ပင္ၿပီးသြားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မၿပီးေသး...၊ေနာက္တစ္ေန႕ေရာက္ေသာ္
ရံုးတြင္ စာေရးမေလးမ်ားကို ျပန္၍ေဖာက္သည္ခ်လိုက္ေသး၏။မေန႕က ငါ သူ႕ဆီသြားလည္တာ ဒီေကာင္
ဟင္းခ်က္ေနတာေတြ႕ခဲ့ရတယ္..၊anyhow cooking ပဲေဟ့...ဟူ၍ တစ္ေန႕လံုးေျပာမဆံုးေတာ့ေပ..။
စာေရးမေလးမ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ့အား ေတြ႕သည္ႏွင့္ ဟဲ့...အႏိုင္ နင္ ဒီေန႕ဘာခ်က္စားတုန္း...
anyhow cooking ပဲလား ဟူ၍ က်ီဆယ္ျခင္းအမႈကိုျပဳၾကေလေတာ့သတည္း....။

မွန္ေပသည္...။သူရို႕ေျပာသလို ႀကံဳသလို anyhow cooking လိုက္သည္သာျဖစ္ေသာ္လည္း စားေကာင္း
ဖို႔သည္သာ ပဓာန မဟုတ္ပါလား ရဲေဘာ္....။အဘယ္မွ် ႀကံဳသလိုခ်က္သနည္းဆိုေသာ္ တစ္ခါသား၌ ခ်ဥ္
ေပါင္ေၾကာ္ ေၾကာ္ေလ၏။ေၾကာ္ၿပီး၍ ဒယ္အိုးထဲမွ ပန္းကန္ထဲပင္ထည့္ၿပီးသြားၿပီျဖစ္သည္။အရည္ေသာက္
ေလးတစ္ခြက္ထပ္ခ်က္မည္ဟုႀကံၿပီး အေအးေသတၱာဖြင့္ၾကည့္ေတာ့မွ စိမ္းစားငပိ ေခၚ မွ်င္ငပိ ေခၚ ပုဇြန္
ငပိဘူးအားေတြ႕သည္ရွိမွ ငပိမထည့္လိုက္ရသည္ကို သတိရေတာ့သည္...။ဘာလုပ္သည္ထင္ပါသနည္း..။
ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္မ်ားအား ဒယ္အိုးထဲျပန္ထည့္၍ အႏွီး စိမ္းစားငပိအား ထပ္ေရာသမေမႊလိုက္ေသးေလ၏။:D

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ကၽြန္ေတာ္ကား အေတာင္ႏွစ္ဆယ္ဝတ္ ဘုရားဆုပန္မင္းခေယာက်ၤားတို႔ ေမြးရာပါ
တတ္အပ္ေသာ ႀကံဳသလိုဟင္းခ်က္ျခင္းအႏုပညာကို ေကာင္းစြာတတ္သည္ႏွင့္အညီ အဆင္ေျပသလို
ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္၊ခူခပ္အျပတ္တုတ္ေလ့ရွိသည္ျဖစ္၏။ ရဲေဘာ္တို႕အားလည္း ႀကံဳလွ်င္ anyhow
cooking နည္းျဖင့္ ခ်က္ထားေသာဟင္းလ်ာမ်ားျဖင့္ ဧည့္ဝတ္ျပဳခ်င္ပါေသး၏။(မႀကံဳဖို႕ရာ ဆုေတာင္းၾကပါ
ကုန္ေလာ့ ရဲေဘာ္တို႕....:))။ယခုမူကား ခ်က္မိသမွ်ကို လက္ေဆာ့ထားေသာ ဒါ့ပုံမ်ားျဖင့္သာ ရဲေဘာ္တုိ႕
သြားရည္ေတာက္ေတာက္က်ေစရန္ ႏွိပ္ဆက္ကလူျခင္းအမႈကို ျပဳလိုက္ရပါေတာ့သည္....။အားလံုးေသာ
ရဲေဘာ္မ်ား ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ ခရစ္စမတ္ႏွင့္ ဘိလပ္ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစခင္ဗ်ား.....။

ဤသည္ကား ကၽြန္ေတာ္၏နာမည္ေက်ာ္ မြင္းဂါး ျဖစ္၏။ ဤပံုကို ဖဘတြင္တင္သည္ရွိေသာ္ ရွိရွိသမွ်ေသာ
ရဲေဘာ္အေပါင္း၏....ဟင္...ဘာႀကီးတုန္း.....၊ဟယ္...ပဲဟင္းအိုးႀကီးလား...၊ေအာင္မေလး..မြင္းဂါးစားခ်င္
စိတ္ေတာင္မရွိေတာ့ဘူး....ဟူ၍ ခ်ီးမြန္းေထာပနာေသာ ကြန္မန္႕ေပါင္းမ်ားစြာကို လက္ခံရရွိခဲ့ေလ၏ :P


ဤသည္မွာ ငပိထည့္ဖို႔ေမ့ေန၍ ႏွစ္ခါျပန္ေၾကာ္ရေသာ ခ်ဥ္ေပါင္ႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္တစ္မံု..:)


ၾကက္သားမဆလာခ်က္ျဖစ္ပါသည္...။ဆီေတာ့ နည္းနည္းမ်ားသြားသည္.....:D


ဒါကေတာ့ ၾကက္သားငရုတ္သီးေၾကာ္ျဖစ္သည္...။သိပ္မစပ္ပါ...၊ငရုတ္သီးႏွင့္ တစ္သက္တာ မေခၚစတမ္း
စာခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ နဲနဲသာပါ၏။

ကြကို တီးတဲ့ ေၾကးဆီ....၊ဘီဘီဘူးကေတာ့ လူရွိန္ေအာင္ေထာင္ထားတာပါ....:P

(ဒီတစ္ခါေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ...၊တျခားဒါ့ပံုေတြေတာ့ ေနာင္ႀကံဳမွတင္ပါေတာ့မယ္...၊မ်ားမ်ားတင္လိုက္ရင္
စာဖတ္ေနသူအေပါင္း သြားရည္ေတာက္ေတာက္က်ကုန္တာနဲ႔ ကြန္ျပဴတာေတြ ပ်က္ကုန္မယ္စိုးလို႕....:)))

ခတ္ဆစ္အဖြင့္...
မြင္းဂါး = မုန္႕ဟင္းခါး
ေၾကးဆီ= ေၾကးအိုးဆီခ်က္
ဝက္ပုန္း=ဝက္သားႏွင့္ ပုန္းရည္ႀကီး

Friday, December 9, 2011

အဲဒီေန႔က ေျမေခြးတို႔ မ်က္ရည္ ေျမခခဲ့တယ္.......

ငါ....ေျမေခြးတစ္ေကာင္ျဖစ္တယ္....

ဒီအတြက္ ငါ....ေကာက္က်စ္တယ္....

ငါ......

ရဲရဲရင့္ရင့္ ေကာက္က်စ္တယ္....

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ ေကာက္က်စ္တယ္....

ရိုးရိုးသားသား ေကာက္က်စ္တယ္.....

သားရဲတြင္းထဲက ရင္ေသြးတစ္ျမံဳအတြက္....

ငါ...ေကာက္က်စ္တယ္....

နံေဘးက လက္တြဲေဖာ္အတြက္...

ငါ...ေကာက္က်စ္တယ္.....

အေပါင္းအသင္းေတြအတြက္.....

ငါ...ေကာက္က်စ္တယ္....

သားရဲ တစ္, တစ္အတြက္.....

ငါ....ေကာက္က်စ္တယ္.....

ကမာၻဦးအစ...ေတာႀကီးရဲ့ ဥပေဒသအရ...

ငါ...ေကာက္က်စ္မႈ သရဖူကိုေဆာင္း....

ေအာင္ပြဲကို  သိမ္းတယ္.....။

ဒီလိုနဲ႔........

အစိမ္းေရာင္ရက္စြဲမ်ားအလြန္မွာ......

လြင္ျပင္ကိုဆင္းလာတဲ့ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ နားရြက္တို.....တဲ့......။

ငါတို႔ ဝမ္းတစ္ထြာအတြက္ ေကာက္က်စ္ၾကတဲ့အခ်ိန္မယ္......

သူတို႔ တစ္ကမာၻစာ ေကာက္က်စ္ၾကတယ္....။

ငါတို႔ အေပါင္းအသင္းေတြၾကား သစၥာတရားနဲ႔သြားၾကတဲ့အခါမယ္....

သူတို႔ ဇာတ္တူသားကို ျမိန္ျမိန္ရွက္ရွက္ စားသံုးၾကတယ္....။

ငါတို႔ေကာက္က်စ္မႈထဲမွာ ဒီေၿမကမာၻ ပါမလာေပမယ့္....

သူတို႔ရဲ႕ သမိုင္းမွာ ေဟာဒီကမာၻ.....ရာဇဝင္ရိုင္းရရွာတယ္.....။

ပထမကမာၻေကာက္က်စ္ပြဲ.....

ဒုတိယကမာၻေကာက္က်စ္ပြဲ ေတြနဲ႔.....

အျပာေရာင္ေန႔ေတြကို အနီေရာင္လြမ္းေစခဲ့.....။

အတီေတကာလက ငါတို႔ရဲ့ သရဖူကို.....ဆြဲခၽြတ္....

ငါတို႔ ဦးညႊတ္ခဲ့ရတယ္....။

သူတို႔ေတြ ေအာင္လံထူခဲ့တယ္......။

အဲဒီေန႔က ငါတို႔မ်က္ရည္ ေျမက်ခဲ့တယ္....

ငါတို႕ ငိုခဲ့တယ္....

ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး ငိုတယ္....

ငါတို႔ ဆံုးရွံႈးခဲ့တဲ့ ေဟာဒီသရဖူအတြက္....

ဝမ္းနည္းပက္လက္...(ၿပီးေတာ့) ေက်ေက်နပ္နပ္....

ငါတို႔ ငိုခဲ့တယ္......။

အဲဒီေန႔က ေျမေခြးတို႔ မ်က္ရည္ ေျမ....ခ.....ခဲ့.....တယ္.....။

Friday, December 2, 2011

ရင္ မွ ေဆာင္းမေန႕က အိမ္နဲ႕ ဖံုးေျပာျဖစ္သည္...၊အေမနဲ႕ေျပာ....၊အစ္မနဲ႕ေျပာ...၊ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာအေဖနဲ႕ေျပာ
ေတာ့ အေဖက ဒီမွာေတာ့ နဲနဲေအးလာၿပီကြ......တဲ့....။အေဖကအဲ့လုိေျပာေတာ့ သတိရေနတဲ့ ေဆာင္းကို
လြမ္းသြားမိတယ္...။မေန႔ကလည္း ရဲထြန္းေဇာ္က ဖဘမွာ sweetdecemberဆိုၿပီးဒါ့ပံုေလးတစ္ပံုတင္ေတာ့
ဘဝရဲ႕ခ်ဳိၿမိန္လွတဲ့ဒီဇင္ဘာေဆာင္းေန႔၊ညေတြကိုသတိတရနဲ႕လြမ္းမိပါရဲ႕......။ဟုတ္သည္.......၊ကၽြန္ေတာ့္
အတြက္ေတာ့ ေႏြသည္ ပ်င္းရိ၊ၿငီးေငြ႔မႈ ကိုယူေဆာင္လာေလ့ရွိသလုိ၊မိုး ကေတာ့ နာက်င္လြမ္းေမာစရာမ်ား
ကို ေဆာင္က်ဥ္းလာတတ္သည္။သို႔ေသာ္ ေဆာင္း သည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ၾကည္ႏူးစရာမ်ား၊ေပ်ာ္ရြင္မႈမ်ား
ကိုသာ လက္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ေဆာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့ အခ်စ္ေတာ္ရာသီ
ဥတုေလးတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္....။


ငယ္ဘဝျဖတ္သန္းမႈမ်ားကိုကၽြန္ေတာ္သိပ္မမွတ္မိပါ။တမ္းတမ္းတတလည္းမျဖစ္မိပါ။သို႔ေသာ္ေဆာင္းေရာက္
လာသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ကၽြန္ေတာ္သတိရမိတာေလးတစ္ခုရွိသည္။အေဖ၊အစ္မတို႕ႏွင့္အတူ ေဆာင္းနံနက္
ခင္းမ်ားတြင္လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ျခင္းပင္..။ေမေမ့လက္ရာသိုးေမြးဦးထုတ္ေလးကိုယ္စီေဆာင္းရင္း၊ဖလံထည္
အေႏြးဝတ္စံုေလးဝတ္ရင္း၊ ကန္တစ္ရာ ဟုကၽြန္ေတာ္တို႕ေခၚေလ့ရွိသည္ ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ားဘက္သို႕
ေဖေဖႏွင့္အတူ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခဲ့ျခင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္းဝင္လာတိုင္းသတိရမိသည္။ေဖေဖတို႕
လူႀကီးမ်ားကေတာ့ ပံုမွန္ေလးေလွ်ာက္ေနၾကေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကေတာ့ ဟိုးအေရွ႕ကိုအေျပးေလးသြား
လိုက္၊ေမာလာလွ်င္လူႀကီးေတြကိုငုတ္တုတ္ေလးထိုင္ေစာင့္လိုက္ႏွင့္ ေဆာင္းခ်မ္းခ်မ္းတြင္ ေခၽြးေလးမ်ားပင္
စို႔လာေတာ့သည္။အျပန္လမ္းတြင္မေတာ့ ဟာေနၿပီျဖစ္ေသာ ဗိုက္ကို ေကာက္ညွင္းငခ်ိတ္ႏွင့္ပဲျပဳတ္ပူပူေႏြး
ေႏြးေလးျဖည့္လိုက္ရသည္မွာလည္း မေမ့ႏုိင္ေသာ တမ္းတမႈေလးတစ္ခုပင္....။


~~~~~~~~~~~~~~~~~

ေဆာင္းဝင္လာလွ်င္ ေဖေဖလုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေသာအရာတစ္ခုရွိသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿခံဝိုင္းေလးထဲတြင္
ဘူးပင္ေလးမ်ားပ်ဳိးရင္း၊ဘူးစင္ေလးတစ္စင္ထိုးျခင္းပင္....။ေကာက္ရိုးမ်ားၾကားမွ ထိုးထြက္လာေသာ ဘူးပင္
ေလးမ်ားကို မနက္လမ္းေလွ်ာက္ရာမွျပန္ေရာက္လာတိုင္း တခုတ္တရ ေစာင့္ၾကည့္ရသည္က ကၽြန္ေတာ့္
အတြက္ေတာ့ အင္မတန္အေရးႀကီးလွေသာအလုပ္တစ္ခုပင္...။ဘူးပင္ေလးမ်ား အတန္ျမင့္မားလာၿပီဆို
လွ်င္ အညႊန္႕ျဖတ္ေပးရသည္။ျဖတ္လိုက္ေသာဘူးညႊန္႕မ်ားကို ပုဇြန္ေလးျဖင့္ ေၾကာ္ခ်က္ေလးခ်က္သည့္
ေန႔တြင္မေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္မိသားစုလံုး ထမင္းစားၿမိန္လွသည့္ေန႔တစ္ေန႔ ကိုပိုင္ဆိုင္ရေလၿပီ...။


စင္တြင္ အသီးတင္ၿပီဆိုလွ်င္ ပထမဆံုးအသီးကို မခူးပဲအေျခာက္ထားေလ့ရွိသည္။ေနာင္ႏွစ္အတြက္ မ်ဳိး
အျဖစ္ပင္...။ေနာက္အသီးမ်ားကိုေတာ့ လက္ေဆာင္ေပးတန္ေပး၊ေရာင္းတန္ေရာင္းသလို အိမ္တြင္လည္း
တစ္ခါတစ္ရံ ဘူးသီးေၾကာ္ ေၾကာ္စားၾကသည္။ဟိုးတုန္းကေတာ့ ခုလိုမ်ဳိး အသင့္သံုးအေၾကာ္မႈန္႕ေတြေပၚ
ေသးသည္မဟုတ္ပါ။အိမ္နီးနားခ်င္းအေၾကာ္သည္အေဒၚႀကီးထံမွ မုန္႕ႏွစ္အနည္းငယ္ဝယ္ၿပီးေၾကာ္ရသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ညေနပိုင္းတြင္ေၾကာ္ၿပီး ညစာဟင္းအျဖစ္ ဘူးသီးေၾကာ္သုပ္ စားၾကသည္။


ဒီေန႔ ဘူးသီးေၾကာ္စားၾကမယ္ေဟ့....ဟု အေမမွာေၾကာ္ျငာလိုက္သည့္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေမာင္ႏွမႏွစ္
ေယာက္စလံုး ညေနေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ကို ခါတိုင္းထက္ ေမွ်ာ္ေမာေနရတတ္သည္။ေက်ာင္းဆင္းသည္ႏွင့္
အရင္လို အရုပ္သည္မ်ား၊ဘူေဗာင္းသည္မ်ားေရွ႕တြင္ ေငးေမာမေနေတာ့....၊အိမ္သို႔သာ ဒုန္းစိုင္းေျပး
ေလေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ေလာက္တြင္ ေမေမလည္း သူ၏ဘူးသီးေၾကာ္စီမံကိန္းကို
စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။မန္က်ီးမွည့္၊ငုတ္သီးပြ၊ၾကက္သြန္ျဖဴတို႕ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ်ဥ္လည္းအသင့္ျဖစ္
ေနၿပီ၊အေၾကာ္တစ္ခ်ဳိ႕လည္း စကာဗန္းေလးထဲေရာက္ေနၿပီ..၊ကၽြန္ေတာ္တို႕ေမာင္ႏွမ ေက်ာင္းစိမ္းကိုပင္
မလဲႏိုင္ပဲ ဗန္းထဲမွ ဘူးသီးေၾကာ္ပူပူေလးကို အခ်ဥ္ရည္ျဖင့္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုတို႔စားၾကသည္မွာ ေမေမမွ...
ဟဲ့ကေလးေတြ ညစာသုပ္စားဖို႔ခ်န္ဦး ဆိုမွ ရပ္ေလေတာ့သည္....။


~~~~~~~~~~~~~~


အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝေရာက္ေတာ့ ေဆာင္းညခင္းမ်ားတြင္ ေစာင္ေထြးေထြးေလးျခံဳၿပီး ေစာေစာ
အိပ္ေလ့ရွိသည္။မနက္ေစာေစာထ စာက်က္မည္ဆိုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္က အိပ္ရာေစာစြာဝင္ဖို႕ရာ
ေကာင္းစြာလံုေလာက္သည္မဟုတ္ပါလား....။တကယ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ေစာေစာထၾကပါသည္။ညေန
ကတည္းက လွည္းက်င္းစုစည္းထားေသာအမႈိက္မ်ားႏွင့္အတူ သစ္တံုးႀကီးႀကီးတစ္တုံးကို မီးရိႈ႕ၿပီး မီးလႈံရင္း
စာက်က္ၾကေလ့ရွိသည္။အစ္မျဖစ္သူက အမွန္တကယ္စာက်က္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မီးဖိုတစ္ဖို
ႏွင့္ ေဆာ့ရင္း၊ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွင့္အတူ မီးလာလႈံေသာ ေခြးႀကီးစုတ္ဖြားအား စရင္းျဖင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ
ေဆာင္းနံနက္ခင္းမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ပါသည္....။

~~~~~~~~~~~~~

ေဆာင္းညသည္ ရွည္လ်ားလွပါသည္....။သို႔ေသာ္ ထိုထိုေသာ ေဆာင္းညမ်ားကိုပင္ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္မက္
ရသည္။လသာေသာေဆာင္းညခင္းမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုေတြ အိမ္ေရွ႔ေျမကြက္လပ္တြင္ ထိုင္ခံု
ေလးမ်ားခ်၍ မိသားစုဝိုင္းဖြဲ႕ထိုင္ေလ့ရွိ၏။ထိုစဥ္က ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ေတြဘာေတြ ရွိသည္မဟုတ္ေသး၊
ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္လားမသိ...၊အားလပ္ေနေသာ ေဆာင္းညခင္းမ်ားသည္ ေႏြးေထြးေသာ မိသားစု
အရသာကို အျပည့္အဝေပးစြမ္းႏိုင္ေလသည္။

ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အေဖ၊အေမတို႕အိမ္ျပင္ထြက္ထိုင္ေလ့မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့
ေဆာင္းညခင္းမ်ားတြင္ အိမ္ေရွ႕ထိုင္ခံုေလး၌ တစ္ေယာက္တည္းပင္ ထိုင္ေလ့ရွိသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္ႏွင့္ အတန္ငယ္ကြာလွမ္းေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ နတ္ေတာ္၊ျပာသိုလမ်ားသို႔ေရာက္
ေလတိုင္း၊အသံမစဲပ႒ာန္းပြဲက်င္းပၿမဲပင္ျဖစ္ရာ၊ ညလူေျခတိတ္ခ်ိန္တြင္ ပ်ံလြင့္လာတတ္ေသာပ႒ာန္းတရား
ကို နာၾကားရသည္မွာ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေလစြ....။တိတ္ဆိတ္ရွည္လ်ားေသာ ေဆာင္းညလယ္တြင္
တစ္ပါးၿပီးတစ္ပါး ရြတ္ဖတ္သြားေသာ တရားသံကိုနာခံရင္း ဒီကိုယ္ေတာ္ကေတာ့ ဦးဇင္းဓမၼထင္ရဲ႕၊ဒီဦးဇင္း
ကေတာ့ ဦးဇင္းတိေလာကပဲျဖစ္မယ္...အစရွိသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သိေသာ ဦးဇင္းမ်ားျဖစ္ေလမလားရယ္လို႕
ခန္႔မွန္းေနတတ္ခဲ့သည္...။

~~~~~~~~~~~~~~~~

ကၽြန္ေတာ္အရြယ္ေလးအတန္ရလာေတာ့ ယစ္ေရႊရည္ယမကာဟုေခၚေသာ သူရာအရက္ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္
တတ္လာၿပီ..။အရက္သမားတို႔မည္သည္ ဥတုသံုးပါးစလံုးေသာက္တတ္ၾကသည္မွန္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္
အတြက္ေတာ့ ေဆာင္းညမ်ားသည္သာ အျခားအျခားေသာညမ်ားထက္ ပိုလို႕ေသာက္ျဖစ္တတ္သည္။ပိုလို႕
ေသာက္ေကာင္းေနတတ္သည္။ည ကိုးနာရီထိုး၍ ကၽြန္ေတာ့္ဆိုင္ေလး ပိတ္သိမ္းၿပီးသည္ႏွင့္ စက္ဘီးကို
သြက္သြက္ေလးနင္းလို႕ လမ္းထိပ္သူရာဆိုင္သို႔ခ်ီတတ္စၿမဲပင္...၊ပံုမွန္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း
သာ အရက္ကိုဇိမ္ဆြဲ၍ ေသာက္ေလ့ရွိသည္။ေစာင္ၿခံဳလို႕မေႏြးေသာရင္ကို သူရာရည္ျဖင့္ အေအးေပ်ာက္
ေစလ်က္ တစ္ေယာက္တည္း ေတြးခ်င္ရာေတြး၊ေငးခ်င္ရာေငးရသည္မွာလည္း အရသာတစ္မ်ဳိးပင္....။


အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာ္ အေမခူးခပ္ေပးထားေသာ ထမင္းကိုစားၿပီး အိမ္ေရွ႕ ဝရန္တာတြင္ထိုင္လ်က္
ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ဖြာကာ မၿပီၤးေသးေသာ အေတြးပန္ခ်ီကားကို ေဆာင္းညမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေရးဆြဲေနမိ
တတ္သည္။ညလူေခ်တိတ္ခ်ိန္၊ ဟိုးအေဝးမွ ပ်ံလြင့္လာတတ္ေသာ၊ရပ္ကြက္တြင္းမွ ေက်ာင္းသားငယ္တို႕၏ တစ္စာစာတစ္အံအံစာက်က္သံစည္းခ်က္ကို နားေထာင္ရင္း၊ရင္ကြဲပုရစ္တို႕၏ တက်ီက်ီျမည္သံကိုမပ်င္းမရိ
အာရံုစိုက္ေနရင္း၊ ေဆာင္းည၏အေအးဓာတ္ကို တစိမ့္စိမ့္ခံယူရင္း ဇရက္မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားရသည္
မွာလည္း ခုခ်ိန္မွာ လြမ္းေမာဖြယ္ရာပင္.....။


~~~~~~~~~~~~~~~~

ယခုခ်ိန္တြင္ေတာ့ ေဆာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ အေဝးတြင္ သူ႔အလိုအတိုင္း ေအးၿမဲေအးေနပါသည္။ေဝးေန
ေသာ္လည္း ေဆာင္း ဆိုသည့္အသံၾကားလိုက္ရရံုျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ထဲ ၾကည္ႏူးေအးျမမႈတုိ႔ ဝင္ေရာက္
စၿမဲပင္...။ေဆာင္းအေဝးတြင္ ရွိေနသည့္တိုင္ ျပကၡဒိန္စာမ်က္ႏွာထက္ ေဆာင္းရက္တို႔ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္
လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲတြင္လည္း ခ်မ္းေျမ႕ေအးျမေသာ ေဆာင္းနံ႔ျဖင့္ သင္းပ်ံထံုရီ
လ်က္......။

ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ ေႏြသည္ ပ်င္းရိ၊ၿငီးေငြ႔မႈ ကိုယူေဆာင္လာေလ့ရွိသလုိ၊ မိုး ကေတာ့ နာက်င္၊လြမ္း
ေမာစရာမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းလာတတ္သည္။သို႔ေသာ္ ေဆာင္းသည္ကၽြန္ေတာ္အတြက္ၾကည္ႏူးစရာမ်ား၊
ေပ်ာ္ရြင္မႈကိုသာ လက္ေဆာင္ ေပးေလ့ရွိပါသည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ေဆာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္
အခ်စ္ေတာ္ရာသီဥတုေလးတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါေတာ့သည္....။Sunday, November 27, 2011

မိန္းမဟူသည္ (ဇာတ္သိမ္း)

ပညာရွိႀကီးေလာင္းဇူ ၏အသုဘၿပီးဆံုးသြားသည္မွာ ႏွစ္ပတ္ခန္႕ရွိသြားၿပီၤျဖစ္သည္။ေမဟြာေလးမွာ ပူေဆြး
ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္အိမ္တြင္းမွအိမ္ျပင္ပင္မထြက္ရွာ၊ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ဝတ္စံုကိုလည္းခုထိမခၽြတ္ေသး။
ခ်စ္စြာေသာခင္ပြန္းသည္၏ကမည္းတိုင္ေရွ႕တြင္ပင္တစ္ေန႕လံုးအခ်ိန္ကုန္ေနရွာေတာ့သည္။တစ္ေန႔တြင္....

"အိမ္ရွင္တို႔....အိမ္ရွင္တို႔ခင္ဗ်ား....ဒါ ဆရာႀကီးေလာင္းဇူအိမ္ ဟုတ္ပါသလားခင္ဗ်ား......"

အိမ္ေရွ႕မွ တေၾကာ္ေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ေခၚေနေသာ တစိမ္းတစ္ေယာက္၏အသံေၾကာင့္ ေမဟြားေလးမွာမေန
သာေတာ့...၊ခုခ်ိန္တြင္ မည္သူ႔ကိုမွ်လက္ခံေတြ႕ဆံုလိုျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္းမေနသာေတာ့ေသာေၾကာင့္
အိမ္တံခါးကိုဖြင့္၍ ၾကည့္လိုက္ရာ....တစိမ္းေယာက်ၤားပ်ဳိတစ္ဦးကို ဝန္စည္စလြယ္မ်ားႏွင့္အတူေတြ႕လိုက္ရ
ေလေတာ့သည္။ထိုလူစိမ္းကိုေတြ႕လိုက္ရသည္ခဏ ေမဟြားေလးမွာရုတ္တရက္ ေငးငိုင္သြားရေတာ့သည္။
နက္ေမွာင္ေသာဆံေကသာ၊ႏုနယ္ပ်ဳိျမစ္ေသာမ်က္ႏွာေပၚမွ ထင္ရွားေသာမ်က္ခံုး၊ၾကစုသီးသ႑န္မ်က္လံုး၊
ၾကန္႔ခိုင္ေသာခႏၶာ ကိုပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ခန္႔ညားေခ်ာေမာသည့္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးပါလား...။

"'ဒီအိမ္က ဆရာႀကီးေလာင္းဇူအိမ္ပါလားခင္ဗ်ာ...."

ခ်ဳိသာယဥ္ေက်းစြာေမးျမန္းလိုက္ေသာ စကားသံေၾကာင့္ ေမဟြားေလး သတိျပန္ဝင္လာသည္။

" ဟုတ္ပါတယ္ရွင္...."

"ကၽြန္ေတာ့္က လွ်ဳိအမ်ဳိးအႏြယ္ကပါ ဆရာႀကီးဆီမွာ ပညာသင္ၾကားခ်င္လို႕ေနျပည္ေတာ္ကလာခ့ဲရတာပါ၊
ဆရာႀကီးနဲ႕ေတြ႕ခြင့္ရပါရေစခင္ဗ်..."

" အို....ေနျပည္ေတာ္ကေတာင္ရခဲ့ရေလသလား....၊အလာေကာင္းေပမယ့္၊အခါေႏွာင္းသြားၿပီ ေမာင္ေမာင္
ရဲ႕၊ဆရာႀကီးဆံုးသြားတာ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ၿပီကြယ့္...."

"ဟင္.....ျဖစ္မွျဖစ္ရေလဗ်ာ....."

ရုတ္တရက္ညိဳးႏြမ္းသြားေသာ လုလင္ပ်ဳိ၏မ်က္ႏွာႏုႏုေလးကိုၾကည့္ရင္း ေမဟြားစိတ္ထဲမွ ဂရုဏာစိတ္တို႕
ယိုဖိတ္လာေခ်ၿပီ.....။

" ကဲပါေလ..ေရာက္ၿပီးမွေတာ့ အိမ္ထဲဝင္ပါဦး...."

သို႕ႏွင့္ပင္ ေမဟြားေလးမွာ ကိုယ္ေပၚမွဝမ္းနဲျခင္းအထိမ္းအမွတ္ဝတ္စံုကိုပင္ ဘာသာသတိမထားႏိုင္ေတာ့၊
တစိမ္းေယာက်ၤားပ်ဳိေလးအား အိမ္ထဲသို႕ဖိတ္ေခၚ၍ ဧည့္ဝတ္ျပဳမိေလၿပီ။

"ေရေႏြးၾကမ္းသံုးေဆာင္ပါဦးကြယ္...."

ေယာက်ၤားပ်ဳိေလးအား တည္ခင္းေသာ ေရေႏြးၾကမ္းအိုးေလးသည္ တခ်ိန္က ခ်စ္စြာေသာခင္ပြန္းသည္အား
အျမတ္တႏိုး တိုက္ခဲ့ေသာ အိုးေလးျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း သတိမထားမိေတာ့....။

" ဒါနဲ႕ ဒီက မမ က...."

သူတစိမ္း၏ေမးခြန္းအဆံုး၌ ေမဟြားေလးမွာ မ်က္ႏွာညိဳးသြားရသည္။ခင္ပြန္းသည္ကိုပင္သတိရသြား၍
ေလာ...၊မိမိသည္ အပ်ဳိမေလးမဟုတ္ပဲ ပူပူေႏြးေႏြး လင္ေသမုဆိုးမေလးျဖစ္ေန၍ေလာ ဆိုသည္မွာမူ
ေမဟြားကိုယ္တိုင္အသိဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

" မမ ကဆရာႀကီးေလာင္းဇူရဲ႕ ဇနီးသည္ပါကြယ္...."

"ေအာ္......"

ေယက်ၤာပ်ဳိေလး၏မ်က္ႏွာ၌ အမ်ဳိးအမည္မသိ ခံစားမႈတစ္ခု ျဖတ္ေျပးသြားသည္ဟု ေမဟြားေလး မွတ္ထင္
လိုက္မိသည္။ႏွေျမာျခင္းေလာ၊တစ္စံုတစ္ရာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေလာ.....။

"ဆရာႀကီးရဲ႕ ဂုဏ္သတင္း၊ဆရာႀကီးျပဳစုခဲ့တဲ့ က်မ္းစာေတြရဲ႕ ဂုဏ္သတင္းက ေနျပည္ေတာ္ထိေတာင္ ေမြး
လွေပမယ့္၊ ဆရာႀကီးဆီမွာ ဒီေလာက္ေခ်ာေမာလွပတဲ့ ဇနီးသည္ ေလးရွိေနတာေတာ့ တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ
မၾကားမိခဲ့ပါလားဗ်ာ...၊အင္း ကၽြန္ေတာ့္မယ္ ဆရာႀကီးဆီ ပညာသင္ခ်င္လြန္းလို႕ ခက္ခဲလွတဲ့ခရီးၾကမ္းကို
ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတာ..၊ခုေတာ့...."

ေယာက်ၤားပ်ဳိ၏စကားအဆံုးတြင္ ေမဟြားေလးပါးျပင္ေပၚ၌ ႏွင္းဆီတစ္ခင္းျဖတ္ေျပးသြား၏။မိမိအလွအေပၚ
ေက်နပ္စိတ္ျဖင့္ ဘာမွျပန္မေျပာမ္ိ....။

" မမရယ္.....၊ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္လက္စနဲ႕ေတာ့မထူးပါဘူး....၊ဆရာႀကီးရဲ႕က်မ္းစာေတြကို ကၽြန္ေတာ့္ကို
ေလ့လာခြင့္မ်ားျပဳႏိုင္မလားခင္ဗ်ာ...."

"အင္း..က်မ္းစာေတြကိုေလ့လာတာကေတာ့ ဟုတ္ပါရဲ႕...ေမာင္ေမာင္က ဘယ္မွာတည္းခိုမွာတုန္းကြယ္ "

"'ဒါကေတာ့ မမရယ္...ရြာျပင္ဇရပ္မွာပဲေနရမယ္ထင္ရဲ႕...."

ခက္ေခ်ၿပီ၊ရြာျပင္ဇရပ္ဆိုတာ ညအိပ္ညေန ေနလို႕ေကာင္းသည္မွမဟုတ္တာပဲေလ.....။

"အို....ဒီလိုေတာ့ ျဖစ္မလားကြယ္...၊ကိုယ့္ဆီလာတဲ့သူကိုဧည့္ဝတ္မေၾကသလိုျဖစ္ေနမေပါ့၊ဒီေတာ့ ဆရာႀကီးရဲ႕ စာၾကည့္ခန္းမွာပဲ ေနၿပီး က်မ္းစာေတြကိုေလ့လာေပေတာ့ကြယ့္...."


သို႕ႏွင့္ပင္ ပညာရွိႀကီးေလာင္းဇူ၏ စာၾကည့္ခန္း၌ တစိမ္းဧည့္သည္တစ္ဦးေသာင္တင္ေနေလၿပီ၊ေနထိပန္း
သို႕ ညိဳးႏြမ္းေနေသာ ေမဟြားေလးလည္း မိုးဆန္းပန္းေလးအလား လန္းဆန္းလာေခ်ၿပီ။ေအာ္...အသစ္
တဖန္ျပန္လည္ေမြးဖြားလာေသာ အခ်စ္၏စြမ္းပကားေလမ်ားလား.....:D

ေရြဧည့္သည္ကား စာၾကည့္ခန္းထဲတြင္ပင္ အပတ္တကုတ္ က်မ္းစာမ်ားကိုေလ့လာေနေလ၏။စေရာက္
ေသာေန႔က စကားသြက္သေလာက္ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ေတာ့ ေမဟြားေလးအား စကားပင္ဟဟမေျပာ၊
ေမဟြားေလး ႀကိဳးစားပမ္းစားခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးသမွ်ကို ေကာင္းသည္၊ဆိုးသည္မေျပာ၊တိတ္ဆိတ္စြာပင္
ေန ေနရွာေလသည္။

စိတ္ထဲ မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ရသည္က ေမဟြားပင္...၊သူခမ်ာ မနက္မိုးလင္းသည္ႏွင့္သူ႕ကိုယ္သူလွသည္ထက္
လွေအာင္ ျပင္ရသည္။ေကာင္းႏိုးရာရာေလးမ်ားကို အားႀကိဳးမာန္တတ္ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးရသည္။သို႔ေပ
မင့္ ေရြဧည့္သည္ေလး၏ပါးစပ္မွ ဘာတစ္ခြန္းမွထြက္မလာ...။ဒိန္းတလိန္းနတ္ကား ေမဟြားေလးကိုဖမ္း
စားေလၿပီထင့္....။

တစ္ေန႕ေသာ ညေနခင္းတြင္မေတာ့ ေမဟြားေလးသည္ ေရေႏြးၾကမ္းအိုးေလးတစ္အိုးျဖင့္ စာၾကည့္ခန္းထဲ
ဝင္ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ ေရြဧည့္သည္ေလးအား ဧည္ဝတ္ျပဳရွာေလသည္။ကိုေရြဧည္သည္ကား...က်မ္းတစ္
အုပ္ျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနရာမွ ေမဟြားေလးအား မ်က္ေမြးေထာ္လို႔မွ ေမာ္မၾကည့္...။ေမဟြားေလးချမာ မခံခ်ိ၊
မခံသာစိတ္ျဖင့္...

"ဒီမွာ ေမာင္ေမာင္....၊ေမာင္ေမာင္ရွိေနတဲ့ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း မမ မင္းကို ဧည့္ဝတ္ေက်စြာျပဳစုပါရက္ကယ္
နဲ႕ ဘာေၾကာင့္မ်ား လူကို ဖုတ္ေလတဲ့ငပိရွိသည္ေတာင္မေအာင္ေမ့၊စကားတစ္ခြန္းေတာင္ေျပာေဖာ္မရ
တာ ဘာကိုမ်ားမေက်နပ္ေလသလဲကြယ္...၊မမ မင္းအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ ဧည့္ဝတ္မေက်တာရွိလို႕လား...၊
ေျပာစမ္းပါကြယ့္....."

" အို...မဟုတ္...မဟုတ္ရပါဘူး...မမရယ္...၊ကၽြန္ေတာ္.....ကၽြန္ေတာ္ေလ....၊အို....ရွင္းရွင္းပဲေျပာေတာ့
မယ္ မမရယ္...၊ကၽြန္ေတာ္ မမကို ျမင္စကတည္းက ခ်စ္ခင္စြဲလန္းစိတ္ေတြက တားဆီးမရ၊ေန႔ေန႔ညည၊
မမ ကိုပဲ တသေနမိတာရယ္..၊ဒါေပမယ့္ ဆရာႀကီးရဲ႕ အိမ္ရိပ္မွာေနၿပီး ဆရာႀကီးမယားကိုေစာ္ကားသလို၊
ျဖစ္မွာစိုးေလတယ္...၊မမနဲ႕စကားမ်ားေျပာမိရင္ ခုလို ခ်စ္စိတ္ေတြေပါက္ကြဲထြက္လာရင္ျဖင့္ မမ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ညိဳညင္မွာစိုးလို႔ ဘာစကားမွမေျပာမိေအာင္ေနမိျခင္းရယ္ပါဗ်ာ....."

" အို....ျဖစ္ရေလေမာင္ေမာင္ရယ္...၊မမမွာျဖင့္ မဆြတ္ခင္ကညႊတ္ခ်င္စိတ္နဲ႔ ေမာင္ေမာင့္စကားအဟ ကို
ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ေနရသူမွန္းမသိေလေရာ့သလား၊ဆရာႀကီးလည္း ဘဝတစ္ပါးေျပာင္းသြားၿပီပဲကြယ္...၊
ဘာေၾကာင့္မ်ား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနရသတုန္း...." ဟု ေမဟြားေလးမွာ ကတုန္ကယင္၊ေပ်ာ္ရြင္၊ၾကည္ႏူး
ျခင္းအျပည့္ျဖင့္ ဆိုလိုက္ရင္ပဲ.....

"အို....ဝမ္းသာလိုက္တာ မမရယ္...ဒါျဖင့္ ဘာေၾကာင့္မ်ားအခ်ိန္ဆြဲေနမလဲ၊ေနာက္ေန႕ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕အတူ
ေနျပည္ေတာ္ကို လိုက္ခဲ့ပါေတာ့ေနာ္....."

" အဲ....အဲ့လိုေတာ့ခ်က္ခ်င္းႀကီးမျဖစ္ေသးဘူးကြယ့္၊မမ သြားေလသူႀကီးကို ေပးထားခဲ့တဲ့ ဂတိတစ္ခုေတာ့
ရွိတယ္..၊အဲ့ဒါကေတာ့ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ဆိုရင္ သူ႕အုတ္ဂူေျခာက္ေအာင္ေစာင့္ပါ့မယ္ဆိုတဲ့ ဂတိ
ပဲကြယ့္..၊အင္းခုေလာက္ဆိုရင္လည္း သူ႕အုတ္ဂူေျခာက္ေလာက္ပါၿပီကြယ္..၊သို႔ေပမယ့္ ေသခ်ာေအာင္
မနက္က် မမ သြားၾကည့္ပါဦးမယ္....၊ဒီတစ္ညေတာ့ ေစာင့္ပါဦးကြယ္...ေနာ္...."

သို႔ႏွင့္ ေနာက္ေန႔မနက္ေစာေစာ ေမဟြားလည္း ဆရာႀကီးကိုေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ျခင္း ပန္းစည္းေလးကိုင္
ကာ သုႆန္သို႕သြားရွာေလသည္။သို႕ေသာ္.....ပညာရွိႀကီးအုတ္ဂူမွာ ေျခာက္ဖို႕ေဝးစြ၊မေန႔တေန႔ကမွ
ဂူသြင္းထားသည့္အလား စိုထိုင္းထိုင္းပင္ရွိေသးသည္တစ္ကား....။

"ဟင္း....ေမာင္ေမာင္ေရ....၊အုတ္ဂူကမေျခာက္ေသးဘူးကြယ္...အစိုႀကီးရွိေသးသကြယ့္...."

ေမဟြားေလး အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာ္ ေမ်ာ္လင့္တႀကီးေစာင့္စားေနရွာေသာသူအား အထက္ပါအတိုင္းေျပာ
လိုက္သည္ရွိေသာ္....

"ဟင္း...မမရယ္....၊အစကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ဖြင့္မေျပာလိုက္ရေကာင္းသား...၊ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မမနဲ႕
နီးခ်င္စိတ္ေတြက တားမရေတာ့ဘူးမမရယ္....."

"အို...ေမာင္ေမာင္ရယ္..၊စိတ္မပ်က္ပါနဲ႕ ဒီေန႔မေျခာက္ ေနာက္ေန႔ေျခာက္လိမ့္မေပါ့...၊သည္းခံၿပီးေစာင့္
ပါကြယ္..."

သို႔ႏွင့္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ေမဟြားချမာ သုႆန္သို႕သြားၾကည့္ရွာသည္။အုတ္ဂူမွာ မေျခာက္ႏိုင္ေသး၊
ေစာင့္စားေနရသူ ခ်စ္ေသာေမာင္ေမာင္မွာလည္း မစားႏိုင္၊မအိပ္ႏိုင္ တပိန္ပိန္တလိန္လိန္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ရာ
ေမဟြားေလးမွာ မခ်ိေသာႏွလံုးျဖင့္ ေနာက္ဆံုးႀကံရာမရေတာ့သည့္အဆံုး၊ တစ္ေန႕တြင္ ပညာရွိႀကီး၏
အုတ္ဂူေရွ႕ ႀကံဳႀကံဳေလးထိုင္ကာ အျမန္ေျခာက္သြားေစျခင္းငွာ ယပ္ေတာင္ေလးျဖင့္ ခပ္ေပးေနရွာေတာ့
သည္။

"အလို....ဒီကႏွမ...ဘာေၾကာင့္မ်ား မ်က္ႏွာမသာမယာႏွင့္ အုတ္ဂူအား ယပ္ခပ္ေပးေနရသလဲကြယ္...
က်ဳပ္ဘာမ်ားကူညီေပးႏိုင္မလဲကြယ့္...."

 ေမဟြားလည္း ထိုသို႔ ညိဳးငယ္ေသာစိတ္ထားျဖင့္ အုတ္ဂူကိုယပ္ခပ္ေပးေနရာမွ  ေနာက္ပါးမွ စကားသံ
ေပၚထြက္လာသျဖင့္ ေမာ္ၾကည့္လိုက္ရာ ခရီးသြားအမ်ဳိးသားႀကီးတစ္ဦးမွ ၾကင္နာစြာ ငံုၾကည့္ေနသည္ကို
ေတြ႕လိုက္ရေလေတာ့သည္။ၾကံရာမရ ျဖစ္ေနသူအတြက္ အားကိုးရာေကာက္ရိုးတမွ်င္ေတာ့ရေလၿပီ။

" ဒီ..ဒီလိုပါရွင္၊ဒီအုတ္ဂူက ကၽြန္မေယာက်ၤားအုတ္ဂူပါ၊သူ႕အုတ္ဂူအျမန္ေျခာက္သြားေအာင္ကၽြန္မယပ္ခပ္
ေပးေနတာပါ...."

"ဟုတ္ပါျပီေလ...၊အုတ္ဂူေျခာက္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႕က မခက္လွပါဘူး၊သို႔ေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္အလွ်င္စလို
ေျခာက္ေသြ႕ေစခ်င္ရသတုန္းကြယ္...၊အက်ဳ္ိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ဆို က်ဳပ္ကူညီပါ့မယ္ေလ....."

အင္း...အဲ့ဒါမွခက္ၿပီ၊အမွန္အတိုင္းဖြင့္ေျပာေသာ္ ထိုသူ ကူညီခ်င္မွ ကူညီေပလိမ့္မည္။သို႕အတြက္ေၾကာင့္
ပင္ ေမဟြားလည္း မိန္းမတို႔မာယာျဖင့္.....

" ဒီလိုပါရွင္ ကၽြန္မေယာက်ၤားက အင္မတန္အေအးေၾကာက္တယ္ရွင့္၊ခုလိုအုတ္ဂူေအးေအးႀကီးထဲမယ္ သူ
ေနႏိုင္မယ္မဟုတ္ေပဘူး...၊ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကိုခ်စ္ေသာစိတ္နဲ႕ ယပ္ခပ္ေပးေနရတာပါ၊ကူညီႏိုင္ရင္ ကူညီပါ
ရွင္...."

" ဟား.....ဟား....ဟား...တတ္လည္းတတ္ႏိုင္တဲ့ ေမဟြားပါလားကြယ္....၊မင္း ေနာက္ေယာက်ၤားအျမန္
လိုခ်င္ရင္ လိုခ်င္တယ္ေျပာပါကြယ္....."

"ဟင္.....ရွင္...ရွင္...ဘယ္လိုသိသတုန္း....ရွင္ဘယ္သူလဲ......"

"ဟား...ဟား.....က်ဳပ္ဘယ္သူတုန္း...ဟုတ္လား...ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္စမ္းပါေမဟြားရဲ႕....."

ထိုသူ၏စကားအဆံုးတြင္ေတာ့ သူ၏ရုပ္သြင္သည္  ပညာရွိႀကီးေလာင္းဇူ၏ရုပ္သြင္သို႕ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို အံၾသဖြယ္ျမင္လိုက္ရေလေတာ့သည္။

ေမဟြားေလးလည္း ရွက္ျခင္း၊ေၾကာက္ျခင္း၊အံၾသျခင္း အစရွိေသာေဝဒနာမ်ားကိုခံစားရလ်က္ သူမ
ခ်စ္ရေသာေမာင္ေမာင္ရွိရာ အိမ္သို႕ေျပးရွာေလသည္။အိမ္သို႕ေရာက္ေသာ္ သူခ်စ္ေသာေမာင္ေမာင္ ႏွင့္
တစ္ကြ ပညာရွိႀကီးေနာက္ဆံုးျပဳစုခဲ့ေသာ က်မ္းစာအုပ္ႀကီးပါ ေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိသည္ကို
အံၾသဖြယ္ရာ ေတြ႕လိုက္ရေလေတာ့သတည္း....။အမွန္မွာကား အႏွီးေယာက်ၤားပ်ဳိေလးမွာလည္း ပညာရွိ
ႀကီးေလာင္းဇူဖန္တီးထားေသာ ကိုယ္ပြားတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္တစ္ကား.....။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" ေၾကာင္လတ္ေရ....ပံုျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါပဲကြာ....၊ကဲ...မိန္းမေတြရဲ႕ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့သေဘာကို
ခုေလာက္ဆို မင္းလည္းေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ၿပီဟုတ္....၊ဒီေတာ့ မိန္းမတစ္ေယာက္အတြက္နဲ႕
အဲ့ေလာက္ ပူေဆြးေသာကေရာက္မေနနဲ႕ေတာ့ဟ....ဟုတ္ဘီလား....."

ကၽြန္ေတာ္၏ ရွည္လ်ားေထြျပားလွေသာပံုျပင္ႀကီးအား တက္သုတ္ရိုက္အဆံုးသတ္ၿပီးလွ်င္ ဤကဲ့သို႕ အခ်စ္
နာက်ေနေသာ ေၾကာင္လတ္အား တရားခ်လိုက္သည္ရွိေသာ္.....။

"အင္း.....မင္းေျပာတာငါသေဘာေပါက္ၿပီ...၊ဟုတ္တယ္....မိန္းမတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ ဘာေၾကာင့္
ဝမ္းနည္းေနမတုန္း...၊မင္းေျပာသလိုပဲ မိန္းမဆိုတာေျပာင္းလဲတတ္တဲ့သေဘာရွိတယ္..၊ဒါေၾကာင့္ တစ္ျခား
မိန္းမေတြ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ငါ့အေပၚ က် မလာဘူးလို႕မေျပာႏိုင္ဘူး...၊အနဲဆံုးေတာ့ နင့္ပံုျပင္ေလးထဲက
လို မုဆိုးမေခ်ာေခ်ာလွလွေလးတစ္ေယာက္ေယာက္ကိုေတာ့ ငါေမွ်ာ္လင့္လို႕ရႏိုင္ေသးတယ္..ေဟ့ေဟ့..."

ဟူ၍ ေပ်ာ္ရြင္ဝမ္းေျမာက္စြာ ေျပာဆိုေလေတာ့သည္....။ကၽြႏု္ပ္လည္း....ငါေတာ့ ခုတ္ရာတျခား၊ရွရာတစ္
ျခားျဖစ္သြားေလၿပီ၊ေျပာမိတာကိုက ငါ့အမွားပါလား.....ဟူ၍ ႀကီးစြာေသာ စိတ္ပ်က္ျခင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္...

မိန္းမဟူဘိ ထိုဣတၳိကား မရွိမေကာင္း၊ရွိမေကာင္းတည္း....ဟူေသာ လကၤာေလးအစား.....

ေယာက်ၤားဟူဘိ ထိုငတိကား မရွိမေကာင္း၊ရွိမေကာင္းတည္း...ဟူ၍သာ ေရရြတ္ေနမိေလေတာ့သတည္း။

(ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား....၊ခုတေလာေရးစရာမရွိလို႕ ၾကားဖူးနားဝေလးကို ဗာရာဏသီခ်ဲ႕လိုက္ျခင္း
ပါ။ဇာတ္လမ္းပါ အခ်ိန္၊ေနရာ၊အမည္နာမမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ကူးရွိသလို ေရးသား ထားျခင္းျဖစ္ပါ
တယ္၊ေနာက္တစ္ခုကကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ feminist တစ္ဦးမဟုတ္သလို၊မဟာပုရိသဝါဒီလည္း မဟုတ္ရပါ
ဘူး၊မိန္းမျဖစ္ေစ၊ေယာက်ၤားျဖစ္ေစ မေကာင္းသူကမေကာင္း၊ေကာင္းသူကေတာ့ ေကာင္းမွာပဲ လို႕ပဲယူဆ
သူပါ။ဒီပို႔စ္ဟာမိန္းမတစ္ဦးဦးကိုလည္းေကာင္း၊မိန္းမအားလံုးကိုလည္းေကာင္း တစ္စံုတစ္ရာရည္ရြယ္ျခင္း
အလွ်င္းမရွိပါဘူးခင္ဗ်ာ...။ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေၾကာင္လတ္ကို ခင္မင္စိတ္နဲ႕ စေနာက္
ထားျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါတယ္..၊သူကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေရးသလို မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား....၊
(နဲနဲေတာ့ ျပန္ျဖည္ထားမွေတာ္ၾကာ ဆဲနည္းေပါင္းစံုနဲ႕လာဆဲေနဦးမယ္....:P ))

Friday, November 25, 2011

မိန္းမဟူသည္......

တစ္ေန႔သ၌ကၽြႏ္ုပ္ညိမ္းႏိုင္တစ္ေယာက္အလုပ္မွျပန္ေရာက္လွ်င္ျပန္ေရာက္ျခင္းခ်ဳိးေရေတာ္မသံုး၊စားေတာ္
အုပ္မတည္ႏိုင္ေသးပဲ၊စီးထားေသာ ေဆ့တီးဘုႀကီးအား ဘုန္းဆို ကန္ေက်ာက္ခၽြတ္ၿပီးလွ်င္၊လပ္ေတာ့ေလး
အားကပ်ာကယာဖြင့္ၿပီးေနာက္အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ယက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာဖြတ္စဘြတ္၊ဘေလာ့၊ဂ်ီေတာ့
တို႕အားသံုးမ်ဳိးေသာနာမည္၊သံုးခုေသာပတ္စဝပ္တို႔အားအသံုးျပဳၿပီးသကာလ...၊အႏွီးလူမႈကြန္ယက္မ်ားထဲ
တြင္ထဲထဲဝင္ဝင္၊ေမႊေႏွာက္၊ေျခာက္ျခား၊အလုပ္မ်ားလွ်က္ရွိေခ်ေတာ့သည္တစ္မံု.....။

သို႕အလုပ္ႀကီးအကိုင္ႀကီးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မိသည္ရွိေသာ္ တစ္ေယာက္ေသာသူငယ္ခ်င္းအား ေကာင္းစြာ
သတိထားမိေလ၏။အႏွီးသူငယ္ခ်င္းကား...အယုဒၵယအမည္ရေသာ တိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း၌ အလုပ္မရွိအကိုင္
မရွိ တစ္ရာကိုး၊တစ္ရာ့ဘူ လုပ္ေနေသာ ကုေဋရွစ္ဆယ္သထိန္းသားေၾကာင္လတ္တည္း...။မွန္အိ....သင္း
ေၾကာင္လတ္ကား....သူေဌးသားပီသစြာ တစ္ေန႕တစ္ေန႔ ဘာအလုပ္မွမလုပ္ပဲ အြန္လိုင္းေပၚတြင္မိုးလင္းမွ
မိုးခ်ဳပ္ ရွိေနတတ္သူျဖစ္၏။သို႕ေသာ္ ထိုေန႔တြင္ကား ကၽြႏ္ုပ္ရွင္ၾကားပူလက္လုပ္လက္စားေလးပင္အြန္လိုင္း
ေပၚေရာက္ေနေခ်ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သင္း၏အရိပ္အေယာင္မွမျမင္ရ၊ဘေလာ့တြင္လည္း ဘာမွမေရး၊ဖဘ
တြင္လည္း ယခင္လိုလပ္ယားလပ္ယားမလုပ္၊ဂ်ီေတာ့တြင္လည္း မီးမစိမ္းရံုမက၊ဝါလည္းမဝါ၊နီလည္းမနီပဲ
ေအာ့လိုင္းသာျပေနေလေတာ့ေခ်သည္တကား.......။

သို႔ေၾကာင့္ပင္ သင္းေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္ေနသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ေကာင္းစြာသတိထားမိသည္မွ၊ေကာင္းစြာ
မသကၤာျခင္းကိုလည္းျဖစ္မိေတာ့သည္၊သင္းကား...ဘာေတြေၾကာင္ၾကံ ၾကံေနေလသည္မသိ၊ကၽြႏ္ုပ္လည္း
မသကၤာျခင္းကိုမလြန္ဆန္ႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ သင္း၏ဂ်ီေတာ့အား..အြန္လိုင္းကမာၻသားတို႔တတ္အပ္ေသာ
ပညာကိုသံုးလ်က္ စစ္ေဆးလိုက္သည္ရွိေသာ္........လား.....လား....သင္းကား......ဂ်ီပုန္းဂ်ီးျဖစ္ေနေလ
ေတာ့သည္တကား..........။အဲ....မွားလို႔..သင္းကား ဂ်ီေတာ့တြင္ ပုန္းလ်က္ရွိေနျခင္းပင္တကား....။

သို႔ ဂ်ီပုန္းျဖစ္သူအား လက္ပူးလက္ၾကပ္ဖမ္းမိသည္ရွိေသာ္ သူငယ္ခ်င္းတို႕ ဝတၱရားရွိသည့္အေလွ်ာက္
ေအာက္ပါအတိုင္း ယဥ္ေက်းခ်ဳိသာ၊ႏွစ္လိုဖြယ္ရာေသာပဋိသႏၶာရစကားျဖင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္းအမႈကိုျပဳ
လိုက္ေသာဟူလို.....။

" ဟဲ့....မတာမ...ေျခာက္ေတာင္မ...ေတဂ်င္းဇိုး....ဘယ့္ႏွာပုန္းေနရသတုန္း....ဖဘမွာ ေၾကာင္မွ်စ္တစ္
ေကာင္ေသာင္းက်န္းေနတာ ငါလည္းမႏိုင္ေတာ့ဘူး၊နဲနဲပါးပါးလာၿပီး ဒီေၾကာင္စီမွ်စ္ကို နဘန္က်င္းေပးစမ္း
ပါဦးဟ...."

ဤသို႕ခ်စ္ဖြယ္ခ်ဳိသာေသာကၽြႏ္ုပ္၏ခြန္းဆက္စကားကို သင္းတံုျပန္ပံုကား.....

"ဟာ......မလာခ်င္ဘူး....ဒီမွာ ငါအသဲကြဲေနလို႔...ေလေနတယ္...."

ကၽြႏ္ုပ္။     ။ဘာ......နင္အသဲၿပဲေနတယ္ဟုတ္လား...ဘာျဖစ္သတုန္း.....။

ေၾကာင္လတ္။    ။ငါနဲ႕ အီစီကလီ ျဖစ္ေနတဲ့ ေကာင္မေလး ၾသဇီေကာင္ေနာက္ပါသြားၿပီး ၾသဇီလစ္ေတာ့
မယ္တဲ့ဟာ....အဟင့္....အဟီးဟီး...ရႊတ္...ဖတ္.....။
(မွတ္ခ်က္။    ။ရႊတ္...ဖတ္.... ဆိုသည္မွာ သင္း ႏွပ္ညွစ္သံတည္း.....)

ကၽြႏ္ုပ္။    ။ဟင္...ဂယ္လား....ျဖစ္ရေလဟာ...၊ေအးေလ...သူ႕ဘက္ကၾကည့္ေတာ့လည္း နင့္လိုေကာင္ကို
ဒီေလာက္သည္းညည္းခံတြဲလာတာပဲ ေတာ္လွပါၿပီဟာ.....။

ေၾကာင္လတ္။    ။ေသနာႀကီး...၊ဒီမွာတကယ္ခံစားေနရတာဟ...လာေနာက္မေနနဲ႕...။

ကၽြႏ္ုပ္လည္း သူတကယ္ခံစားေနရသည္ဟု ယံုခ်င္သလိုလိုျဖစ္လာသည္ရွိေသာ္ မေနာက္ေျပာင္ေတာ့ပဲ...

ကၽြႏ္ုုပ္။    ။ေအးပါဟာ...၊နာက နင္ေပါ့သြားေအာင္ေနာက္တာပါ...၊ေအးေပါ့ေလ...ဆန္ဆံုစား၊ကံကုန္သြား
ေပါ့...၊သိပ္ၿပီးခံစားမေနနဲ႕...၊မိန္းမဆိုတာဒီလိုပဲဟ....။

ေၾကာင္လတ္။     ။ဟုတ္တယ္....မိန္းမေတြမ်ား သိပ္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္...၊ေတာ္ပါၿပီ၊ေနာင္မ်ားေတာ့။

သို႕ဆိုလတ္သည္ရွိေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္လည္း စပ်စ္သီးခ်ဥ္ေသာတစ္ေယာက္ေတာ့ေတြ႔ျပန္ၿပီဟု စိတ္ထဲမွ ႏွလံုး
ပိုက္မိေသာ္လည္း ပါးစပ္ကမူ ဝါးတားေဖာ္လို ဖစ္ေဖာ္လို လိုက္၏။

ကၽြႏု္ပ္။     ။ဟုတ္ပါ့ဟာ......ဒါေၾကာင့္ငါ့လိုပဲလူပ်ဳိႀကီးလုပ္စမ္းပါ....၊သြားသြား ဘုရားမွာ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး ဒီ
တစ္သက္ မိန္းမ မယူေတာ့ပါဘူး လို႔ သစၥာဆိုေခ်....။

ေၾကာင္လတ္။     ။ဟင္...အဲ့လိုေတာ့ျဖစ္မလား...၊မေျပာေကာင္းေျပာေကာင္း မိန္းမရေနရင္ အလကားေန
သစၥာစူးေနပါ့မယ္.....။

အလို..လာလာခ်ည္ေသး....၊သူလား....ရဦးမွာ....မိန္းမ....ဟု ကၽြႏ္ုပ္လည္း စိတ္ထဲမွ ျမည္တြန္မိေလ၏။

ကၽြႏ္ုပ္။    ။ဒီမွာေၾကာင္လတ္ရ...၊မိန္းမဆိုတာ အသစ္ျမင္ရင္အေဟာင္းေမ့တတ္တဲ့သေဘာရွိတယ္..၊
ေရွးပညာရွိႀကီးမ်ားက အဲ့သာေၾကာင့္ မိန္းမေဟ့ဆို မပတ္သက္မိေအာင္ ေနၾကသကြ..၊မာဃေဒဝလကၤာ
ထဲမွာဆိုရင္......။

ေၾကာင္လတ္။    ။အင္း.....မာဃေဒဝလကၤာထဲ ဘာတဲ့တုန္း.....။

ကၽြႏ္ုပ္။    ။ဟာ..သိခ်င္ရင္ဝယ္ဖတ္ေပါ့ဟာ...ငါလည္းေမ့သြားၿပီဟ....။

ေၾကာင္လတ္။    ။ေတနာ...အေကာင္းေအာင့္ေမ့လို႕.....။

ကၽြႏ္ုပ္။     ။ဒီမွာ မာဃေဒဝလကၤာထဲက ဟာေတာ့ ထားေတာ့ မိန္းမေတြရဲ႕စိတ္သေဘာထားအေၾကာင္း
နင္သိေအာင္ ငါဖတ္ဖူးတဲ့ ပံုဝတၳဳေလး ေျပာျပမယ္....။တရုတ္ပံုျပင္ေလးဟ....။

ဟုဆိုၿပီးလွ်င္ သူနားေထာင္ခ်င္မွန္းမသိ၊ေထာင္ခ်င္မွန္းမသိ ကၽြႏ္ုပ္လည္းေအာက္ပါအတိုင္းၾကားဖူးနားဝ
ေလးမ်ားအား ေလတစ္ေဖာင္ေဖာင္ျဖင့္ ဆရာႀကီးလုပ္ေလေတာ့သည္ဟူသတတ္.....။

ဟိုး...လြန္ခဲ့တဲ့ ဘီစီ ၅၀၀ ခန္႕ တရုတ္ျပည္မွာ ဟန္မင္းဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနခ်ိန္မွာေပါ့....။တရုတ္ျပည္ေျမာက္
ပိုင္းမွာ က်ိလင္းဆိုတဲ့ ရြာေလးတစ္ရြာ ရွိသတဲ့။အဲဒီရြာေလးမွာ ေလာကီ၊ေလာကုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၌ ေကာင္း
စြာႏွံစပ္၊အရပ္ရပ္ေသာ ပညာတို႔အားထိုးေဖာက္သိျမင္ကၽြမ္းက်င္လွတဲ့ ပညာရွိႀကီးတစ္ေယာက္ ရွိေလ၏။
ထိုပညာရွိႀကီးအမည္ကား ' ေလာင္းဇူ ' ဟူသတည္း....။

ထိုက်ိလင္းရြာေလးမွာပင္' ေမဟြား ' ဆိုေသာ ေခ်ာေမာလွပသည့္မိန္းမပ်ဳိေလးတစ္ဦးလည္းရွိေလသတတ္။
တစ္ေနေသာ္ အဆိုပါ မိန္းမပ်ဳိေလးေမဟြား ၏ မိဘမ်ားသည္ ေမဟြားေလးအား အိမ္ေထာင္ရက္သားခ်
ေပးရန္ အနီးအပါးရွိ လူပ်ဳိလူလြတ္မ်ားကို စဥ္းစားသည္ရွိေသာ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် စိတ္တိုင္းမက်၊
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သူတို႔သမီးအေခ်ာအလွေလးႏွင့္လိုက္ဖက္လွသည္ဟု႕မထင္ၾကေခ်။သို႕ေသာ္...
သူတို႔ သေဘာက်ေသာသူတစ္ဦးကားရွိ၏။ ထိုသူကား ပညာရွိႀကီးေလာင္းဇူ တည္း....။

ပညာရွိႀကီးေလာင္းဇူႏွင့္ ေမဟြားကား အဖိုးႏွင့္ေျမးအရြယ္ေလာက္ပင္ရွိေလ၏။သို႔ေသာ္ ဤသည္က အေၾကာင္းမဟုတ္....၊ပညာရွိႀကီးသည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔၏၊ပညာညဏ္ႀကီး၏၊တပည့္တပန္းမ်ား၏၊မင္းေပါက္
စိုးေပါက္လည္းျဖစ္ေလ၏။ သို႔ေၾကာင့္ပင္ အႏွီးဆရာႀကီးေလာင္းဇူအား သားမက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီးေသာ္
ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ သြားေရာက္ေတာင္းၾကေလေတာ့သည္...။

(ဤေနရာသို႔ေရာက္ေသာ္ ၿငိမ္သက္စြာနားေထာင္ေနေသာ ေၾကာင္လတ္လည္း ျပင္းစြာေသာ ႏွလံုးမသာ
မယာျခင္းျဖစ္လ်က္..." ေအာ္...သူမ်ားေတြမ်ားၾကေတာ့ အိုႀကီးအိုမအရြယ္ေရာက္ေတာင္ သတို႔သမီးက တင္ေတာင္းယူရတယ္....ငါ့မွာမ်ားေတာ့...အဟင့္..အဟင့္...ဟီး...ဟီး...." ဟူ၍ ငိုႀကီးခ်က္မ ျဖစ္ေနေသာ
ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္မွာ ေျပာလက္စပံုျပင္ကိုရပ္၍ သူ႔အား သံုးမိနစ္ခန္႔ ေခ်ာ့လိုက္ရေသး၏။ဤကားစကားခ်ပ္..)

ပံုျပင္ကိုဆက္အံ....။ဤသို႔ သတို႔သမီးဘက္ကလာေရာက္ ေတာင္းရမ္းသည္ရွိေသာ္ ပညာရွိႀကီးေလာင္းဇူ
လည္း...အင္း ငါလည္းအသက္အရြယ္ေထာက္ၿပီ....၊တပည့္တပန္းမ်ားမွာလည္း ပညာစံုသည္ႏွင့္ အေဝး
ေရာက္ကုန္ၾကၿပီ၊ေဆးေပးမီးယူေလးေတာ့ရွိထားမွ...၊ေကာင္မေလးလည္း မဆိုးရွာပါဘူးေလ ဟုသေဘာရ
ၿပီးေသာ္ လာေရာက္ေတာင္ရမ္းသည္ကို လက္ခံလိုက္ေလေတာ့သည္....။

သို႔ႏွင့္ပင္ ပညာရွိႀကီးေလာင္းဇူႏွင့္ေမဟြား တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံလည္း ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူး၊အဆင္ေျပစြာ ေန႔ရက္
မ်ားကိုကုန္လြန္ေစခဲ့ေလသည္....။တစ္ေန႔တြင္မူ ပညာရွိႀကီးသည္...အင္း ငါသည္ကာ အိုလွၿပီ...၊ငါျပဳစု
ေသာ က်မ္းႀကီးက်မ္းခိုင္မ်ားလည္း မ်ားလွၿပီ။သို႔ေသာ္ ငါမေသခင္ ေနာင္လာေနာက္သာ အမ်ဳိးေကာင္း
သားမ်ား အက်ဳိးမ်ားေစရန္အလို႔ငွာ လြန္စြာအေရးႀကီးလွေသာ က်မ္းႀကီးတစ္ေစာင္ကိုျပဳစုေရးသားအံဟု
ႏွလံုးပိုက္ၿပီးလွ်င္ သူ၏အခန္းတြင္းသို႔ ခ်စ္စြာေသာဇနီးသည္ေလးေမဟြားမွအပ မည္သူမွ်မဝင္ေစပဲ က်မ္း
ႀကီးတစ္ေစာင္ကို ေရးသားျပဳစုေနေလေတာ့သည္...။

လိမၼာေရးျခားရွိလွေသာ ေမဟြားေလးလည္း ခင္ပြန္းသည္ပညာရွိႀကီး အား ေရပူေရခ်မ္းကမ္းလွမ္းျခင္း၊
ေျခဆုတ္လက္နယ္ျပဳစုျခင္းမွအပ၊ ခင္ပြန္ျဖစ္သူ အဘယ္သို႔ေသာ က်မ္းမ်ဳိးျပဳစုေနသလဲဆိုတာကိုပင္မေမး၊
ဇနီးေကာင္းတို႔ ဝတၱရားအားေက်ျပြန္စြာ ပါရမီျဖည့္ေပးေနေလခဲ့သည္...။သို႔ျဖင့္ လေပါင္းအတန္ၾကာကုန္
လြန္လာခဲ့ေသာ္ ပညာရွိႀကီးျပဳစုေနေသာက်မ္းလည္း အတန္ခရီးေရာက္လာေခ်ၿပီ...။ပညာရွိႀကီးလည္း
တစ္ေန႔တစ္ျခားပိန္လွီလာခဲ့ေလၿပီ...။

တစ္ညေသာ္ ေမဟြားေလးသည္ ေရေႏြးၾကမ္းအိုးေလးႏွင့္အတူ ပညာရွိႀကီး အခန္းတြင္းသို႔ဝင္လာၿပီးလွ်င္..

 " အကိုႀကီးရယ္....အခ်ိန္ျပည့္ ဒီက်မ္းကိုပဲေရးေနေတာ့တာပဲလား....ခဏတျဖဳတ္ေတာ့နားပါဦး...
အကိုႀကီးကိုၾကည့္ရတာ တစ္ေန႔တစ္ျခားပိန္ ပိန္လာသလိုပဲ...၊ကိုယ့္က်မ္းမာေရးလည္းဂရုစိုက္ဦးမွေပါ့ "
ဟုခ်ဳိသာ၊ပူပန္ေသာ စကားကိုဆိုလိုက္ေလ၏


ေလာင္းဇူ- " ေအးကြယ္...အကိုႀကီးျပဳစုေနတဲ့က်မ္းႀကီးလည္း လက္စသတ္လုပါၿပီ ရွင္မရယ္...၊ၿပီးေတာ့မွ
ပဲနားရတာေပါ့ကြယ္...."


ေမဟြား- " အို...အကိုႀကီးရဲ႕ အကိုႀကီးျပဳစုေနတဲ့က်မ္းက အကိုႀကီးအသက္ေလာက္ေတာင္အေရးႀကီးသ
လား...၊နားနားေနေနေရးမွေပါ့....၊ဘယ္လိုက်မ္းမ်ားမို႔လို႔ ဒီေလာက္ေတာင္အာရံုစိုက္ေနရသလဲအကိုႀကီး
ရယ္...၊ဘုရင္မင္းျမတ္ကို ဆက္သဖို႔မ်ားလားဟင္...."


ေလာင္းဇူ- "ဘုရင္မင္းျမတ္ကိုဆက္သဖို႔ရယ္လည္းမဟုတ္ပါဘူးရွင္မရယ္...၊အမ်ဳိးေကာင္းသားအားလံုး
အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုတဲ့က်မ္းရွင္မရဲ႕.."


ေမဟြား- " ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာမ်ဳိးမ်ားေရးသားထားတဲ့က်မ္းမ်ဳိးလဲဟင္..အကိုႀကီး..."


ေလာင္းဇူ- " အင္း...ရွင္မကိုေျပာျပရမွာေတာ့ အားနာရဲ႕...၊ခုအကိုႀကီးျပဳစုေနတဲ့က်မ္းက မိန္းမမေကာင္း
ေၾကာင္းက်မ္း ရွင္မရဲ႕...၊ေဟာဒီေလာကမယ္ အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြအေနနဲ႕ ေတာ္၊တတ္၊ထက္ျမတ္တဲ့
သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ခ်င္ရင္ျဖင့္ မိန္းမဆိုသဟာကို ၾကပ္ၾကပ္ေရွာင္က်ဥ္ဖို႔ရာ ဆံုးမထားတဲ့က်မ္းေပါ့...."


အဲဒီလို ပညာရွိႀကီးေလာင္းဇူက သူျပဳစုေနတဲ့က်မ္းအေၾကာင္းေျပာျပလိုက္ေတာ့ မိန္းမသားျဖစ္တဲ့ ေမဟြား
ေလးလည္း နဲနဲေတာ့ မခံႏိုင္ျဖစ္သြားသေပါ့ေလ...။


ေမဟြား- " အလို....ဘယ္လိုမ်ား ေရႊညဏ္ေတာ္စူးေရာက္လို႔ မိန္းမမေကာင္းေၾကာင္းက်မ္းမ်ား ျပဳစုေနရ
သတုန္း ဆရာႀကီးရဲ႕၊ဘယ္လိုမိန္းမမ်ဳိးကုိမ်ားၾကည့္လို႕ ဒီလိုက်မ္းမ်ဳိးေရးဖြဲ႔ရသတုန္း...၊ဟြင္း...ေဝးေဝးက
မိန္းမေတြကိုမၾကည့္ပါနဲ႔ဆရာႀကီးရယ္...၊ေဟာဒီက ရွင့္မယားေမဟြားကိုပဲၾကည့္၊ေဟာဒီရြာနီးခ်ဳပ္စပ္တ
ေလွ်ာက္ ေမဟြားမ်က္ႏွာေလးေမာ္ဖူးရဖို႔ဘာပဲလုပ္ရလုပ္ရဆိုတဲ့ လူပ်ဳိကာလသားေတြပံုလို႔၊က်မျဖင့္ အကို
ႀကီးအေပၚေဖာက္ျပန္ခ်င္ရင္ ႀကိဳက္တဲ့ေယာက်ၤားေခါင္းေခါက္ေတာင္ေရြးလို႔ရႏိုင္ရဲ႕၊ဒါေပမယ့္ ေဟာဒီရွင့္
မယားေလးက ဘယ္ေယာက်ၤားနဲ႔မ်ား စကားသံုးခြန္းျပည့္ေအာင္ေျပာဖူးသလဲ...၊ကဲ...ေျပာပါဦးဆရာႀကီး
ရဲ႕......"
ဟု ခါးေလးခ်ီ၊ရင္ေလးေမာက္၊လက္ဖဝါးေလးေထာက္လို႕ ခပ္ေဆာင့္ေဆာင့္ေလး ေျပာလိုက္ပါေရာ..။


ေလာင္းဇူ- " ရွင္မ အကိုႀကီးအေပၚမေဖာက္ျပန္ေသးဘူးဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္ေလ...၊ဒါကလည္း ေဟာဒီ
ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္မွာ ေမဟြားခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေလာက္တဲ့ေယာက်ၤားမေတြ႕ေသးလို႕ပါေလ...."


ေမဟြား- " အလုိ..ေျပာေလကဲေလ ဆိုသလိုေတာ့ျဖစ္ေနပါၿပီ။ဒီမွာ အကိုႀကီးရဲ႕ ေမဟြားအႀကိဳက္ေတြ႔ေတြ႔
မေတြ႔ေတြ႕၊ဒီတစ္သက္ အကိုႀကီးအေပၚထားတဲ့ သစၥာကို ေမဟြားတစ္သက္ဘယ္ေတာ့မွမဖ်က္ဘူးဆိုတာ
ၿမဲၿမဲမွတ္ထားပါအကိုႀကီး၊အို...ကုန္ကုန္ေျပာမယ္၊မေျပာေကာင္းေျပာေကာင္း အကိုႀကီး ဘဝတစ္ပါးေျပာင္း
သြားေတာင္ ေမဟြား ဘယ္ေယာက်ၤားကိုမွ စိတ္မကူးေတာ့ပဲ တစ္သက္လံုးသစၥာရွိသြားမယ္..."


ေလာင္းဇူ- " ဟုတ္ပါၿပီေလ...၊ရွင္မရဲ႕စကားၾကားရတာ အကိုႀကီးဝမ္းသာလွပါတယ္၊ရွင္မသစၥာတည္၊
မတည္ကေတာ့ အခ်ိန္ကစကားေျပာလိမ့္မေပါ့...၊ကဲကဲ...ညဥ္႔နက္လွၿပီ အိပ္ေခ်ေတာ့......"
ဟု ေလာင္းဇူလည္းစကားစျဖတ္လိုက္ေလေတာ့သည္။


ထိုသို႔ လင္ႏွင့္မယား စကားအေျခအတင္ေျပာျဖစ္ၾကသည့္ ညမွေရတြက္ေသာ္ တစ္ပတ္ခန္႕အၾကာတြင္
ရုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ပညာရွိႀကီးေလာင္းဇူ၌ ႀကီးစြာေသာ အဖ်ားေဝဒနာစြဲကပ္ေလေတာ့သည္။
ေမဟြားေလးလည္း ပညာရွိႀကီးအား ေန႔ေရာညပါ ျပဳစုပါေသာ္လည္း အဖ်ားေရာဂါမွာ သက္သာသည္မရွိ
တိုး၍သာဆိုးလာေလေတာ့သည္။


ေလာင္းဇူ- " အင္း....ရွင္မေရ...အကိုႀကီးေတာ့ ဒီေတာက္ကိုေက်ာ္ႏိုင္ေတာ့မယ္မထင္ေတာ့ဘူးကြယ္..၊
အကိုႀကီးေသရမွာမေၾကာက္ပါဘူး၊သို႔ေပမယ့္ ရွင္မကို ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႕ ေလာကအလယ္ တစ္ေယာက္
တည္းထားခဲ့ရမွာ စိတ္မခ်ဘူးကြယ္...၊ဒီေတာ့ အကိုႀကီးမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ ရွင္မ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလို
ကျပဳႏိုင္ပါတယ္....၊ဒါေပမယ့္........"


ေမဟြား- " အို.....ဘာေတြေလွ်ာက္ေျပာေနသလဲအကိုႀကီးရယ္....၊ေနသာသလိုေနပါ..၊ေတာင္ေတာင္အီ
အီေတြမေတြးေနနဲ႔ေလ....."


ေလာင္းဇူ- " အကိုႀကီးကိုယ္ကို အကိုႀကီးသိပါတယ္ရွင္မရယ္...၊အကိုႀကီးမွာလက္စစကားေလး ရွင္မကို
မွာသြားခဲ့ပါရေစ၊အကယ္၍ ေမဟြားေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္ျပဳပါ၊အကိုႀကီးကို ကတိတစ္ခုပဲေပးပါ၊အဲဒီ
ကတိကေတာ့ အကယ္၍ ေမဟြားေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ဆိုရင္ အကိုႀကီးရဲ႕အုတ္ဂူ ေျခာက္ေသြ႕
တဲ့အထိေတာ့ ေစာင့္ေစခ်င္ပါတယ္...၊အဲ့ကတိကိုေတာ့ အကိုႀကီးကိုေပးပါ ရွင္မရယ္...."


ေမဟြား- " အဟင့္......ဟင့္....ဟင့္...၊စိတ္ခ်ပါအကိုႀကီးရယ္....၊အကိုႀကီးလိုခ်င္တဲ့ ကတိကို ေမဟြားေပး
ပါတယ္ရွင္....ေပးပါတယ္......"
 

ထိုသို႕ ေမဟြားေလး၏ကတိစကားကိုၾကားၿပီးသည္ႏွင့္ ပညာရွိႀကီးေလာင္းဇူလည္း သူ၏ခ်စ္စြာေသာဇနီး
ေလးအား ေလာကအလယ္၌ေကာင္းစြာ စိတ္ခ်သြားသည့္အလား ေသဆံုးသြားရွာေလေတာ့သတည္း...။ဆက္ရန္.......

( ဤပံုျပင္ေလးသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္ပံုျပင္မဟုတ္ပါ။ငယ္စဥ္ကဖတ္ဖူးေသာ သုတပေဒသာစာေစာင္
ထဲမွ ဘာသာျပန္ပံုျပင္တစ္ပုဒ္သာျဖစ္ပါသည္။အေတာ္မ်ားမ်ားလည္းဖတ္ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ခုတေလာ ေရး
စရာမရွိ၍ ဆားခ်က္လိုက္ျခင္းသာ....:)။ပထမေတာ့ အစအဆံုးေရးမလို႕ပါပဲ သို႔ေပမယ့္ ရွည္လ်ားသြား
တာေၾကာင့္ အပိုင္း၁၊၂ ခြဲလိုက္ရပါသည္။ ေနာက္၂ရက္အတြင္းအပိုင္း၂ ကိုၿပီးေအာင္ေရးျဖစ္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္....:)))

Friday, November 18, 2011

မေန႔ည က.........

မေန႔ညကျဖစ္သည္။အမွန္ဆိုရေသာ္မေန႔ညသည္သူ႔ထံုးစံအတိုင္းတနာရီကိုမိနစ္ေျခာက္ဆယ္အရွိန္ႏႈန္းျဖင့္ ညေနငါးနာရီဘူတာသို႔ ျဖည္းညင္းစြာဆိုက္ကပ္လာခဲ့ၿမဲျဖစ္သည္။ယေန႔ကုိေမြးဖြားရန္မေန႔၏ေျခာက္နာရီခြဲအလို
တြင္ကၽြန္ေတာ္ေရခ်ဳိးေနၿပီ၊ထမင္းအိုးတစ္လံုးလည္းတည္ထာၿပီးျဖစ္သည္။ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ဝက္သားႏွင့္
ေဂၚဖီကို ေကာ္ရည္ရြဲရြဲျဖင့္ေၾကာ္လ်က္ ထမင္းေပၚသို႔ပံုလိုက္သည္။ၾကက္ဥႏွစ္လံုးကိုေမႊေၾကာ္ၿပီး ခေမာက္
ေဆာင္းလိုက္သည္။ျမန္ညံသက္သာထမင္းေပါင္းတစ္ပြဲကို အဆင္ေျပသလုိ စားၿပီးေသာ္ကြန္ျပဴတာေရွ႕သို႕
ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

မ်က္ႏွာစာအုပ္ကိုဖြင့္သည္။လူတစ္ေယာက္ကကၽြန္ေတာ္အက္ထားသည္ကိုလက္ခံလိုက္သည္(---accepted
your friend request) ဆိုေသာစာသားမ်ားကၾကိဳဆိုေနသည္။နဲနဲအံၾသသြားရသည္။ဒီရက္ပိုင္းမည္သူ႔ကိုမွ်
ကၽြန္ေတာ္သြားမအက္ပါ။ဒါႏွင့္ထိုပုဂိၢဳလ္ဆီသြားၾကည့္သည္။ပရိုဖိုင္ပံုတြင္အေပၚပိုင္းဗလာက်င္းထားၿပီးလက္
ထဲအိုင္ဖံုးကိုင္ထားသည့္အျဖဴေကာင္တစ္ေကာင္ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ထိုသူ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာလည္း
သူနည္းတူ ဗလာက်င္းထားေသာအေတာင္ႏွစ္ဆယ္ဝတ္ေယာက်ၤားမ်ားခ်ည္းလိုလို...။အေလးမကလပ္တစ္
ခုခုကလား၊ႏိုက္ကလပ္တစ္ခုခုကလား ဟုထင္စရာေတြပင္...။သူရို႕ဘာသာဘယ္ကျဖစ္ျဖစ္ ကိစၥမရိွ၊ကိစၥရိွ
သည္ကထိုသတၱဝါကိုကၽြန္ေတာ္မအက္၊အက္စရာလည္းအေၾကာင္းမရိွ၊သိလည္းမသိ၊သိစရာအေၾကာင္းကား
ေဝးစြေျခာက္ပါး....။

တစ္ခုခုေတာ့လြဲေနၿပီဟုထင္သည္။တေလာကလည္းကၽြန္ေတာ္ဘယ္တုန္းကမွမေဆာ့ေသာ၊ၾကားပင္မၾကား
ဖူးေသာ ဂိမ္းတစ္ခုကို မတ္ေစ့ထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ႏွင့္လူတစ္ကာကိုလိုက္ေမးေနေသးသည္။ဂရုလိုက္
ခ်က္ေသာေဘာက္စ္တြင္ျဖစ္ရကား ရွိရွိသမွ်လူကုန္ ထံသို႔ေရာက္ကုန္ၾကေလသည္။သယ္ရင္းတစ္ေယာက္
ကေတာ့ စိတ္ဆိုးဆိုးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္စား F ႏွင့္ခ်ည္းကုိင္တုတ္ေလေတာ့သည္။ဖဘ ကား ကၽြန္ေတာ့္ကို
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးရျခင္းႏွင့္အတူ စိတ္ပ်က္စရာမ်ား၊စိတ္ညစ္စရာမ်ားကိုပါေပးေလေတာ့သည္။

ထိုအေကာင့္ကို အေတာ္စိတ္ကုန္သြားသျဖင့္ ဗြမ္းပလိုက္ေတာ့သည္။ဖဘအေကာင့္ပိတ္ရသည္မွာလည္း
ေရွာေရွာရူရူမရွိ၊ဘာေၾကာင့္ပိတ္ခ်င္ရသနည္း၊ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ ဟုဆိုကာ ေမးခြန္းေတြတစ္
သီႀကီး ေရြးခိုင္းေနေသးသည္။ငါ့အေကာင့္ အဟပ္ခံရလို႔ဟူေသာအေျဖကိုေရြးေသာ္ ပတ္စဝပ္ေျပာင္းဟု
အႀကံေပးေနေသးသည္။မေန႔ကပင္ ပတ္စဝပ္ေျပာင္းၿပီးျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္လည္ေျပာျပခြင့္မရွိပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းမေနေတာ့ပဲ တစ္ခါတည္းဗြမ္းပလိုက္ေလသည္။အင္း...တစ္မီးၿငိမ္းေလၿပီဟုမထင္ပါႏွင့္။

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ေနာက္ထပ္အျခားေသာ အေကာင့္တစ္ခုရွိေသးသည္။ဖဘကိုမျပတ္ႏိုင္ေသး၊ထို႔ေၾကာင့္ပင္
ေနာက္အေကာင့္တစ္ခုကို နာမည္နဲနဲေျပာင္းလိုက္သည္။ထိုအေကာင့္ႏွင့္ဖဘ ကိုမဝင္သည္မွာၾကာၿပီ...။
သူငယ္ခ်င္းလည္း ရွစ္ေယာက္လားရိွသည္။အားလံုးနီးပါးကို ဘေလာ့လိုက္သည္။တစ္ေယာက္ႏွင့္မွ မသိ၊
ထိုေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ဘေလာ့လိုက္ႏိုင္သည္၊သူရို႔လည္း ဘာမွျဖစ္မည္မထင္ပါ၊ကၽြန္ေတာ္ဒီအေကာင့္
မသံုးတာၾကာ ၾကာလွၿပီကိုး...။သို႔ေသာ္ တစ္ေယာက္ေသာသူကို ဘေလာ့ ဖို႔ရာ အရမ္းခက္ခဲေနခဲ့သည္။

ဟန္နီ.....။လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ ဒီအေကာင့္ႏွင့္ဖဘ ကုိစြဲစြဲၿမဲၿမဲ သံုးခဲ့သည့္တစ္ခုတည္းေသာ
အေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုဖဘ တြင္ ဟန္နီရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္...။ထိုဖဘသည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဟန္နီၾကားမွ
ပါးလ်ားလွေသာ ဆက္သြယ္မႈေလးတစ္ခုျဖစ္သည္...။ဟင့္အင္း...ကၽြန္ေတာ္တို႔ စကားမေျပာၾကပါ၊လိုက္ခ္
မလုပ္ၾကပါ၊ပို႔စ္ေတြမတင္ၾကပါ၊ဓာတ္ပံုေတြလည္းမ်ားမ်ားစားစားမတင္ထားပါ၊ကြန္မန္႔ေတြလည္းမေပးပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေသာအရာတစ္ခုသာရိွပါသည္၊ စီးတီးရပ္စေတာရင့္ ဟူေသာဂိမ္းေလးတစ္ခုကိုကစားၾက
ျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ ဖဘဂိမ္းမ်ားကိုစိတ္မဝင္စားပါ။သူ႔ကိုခ်စ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လိုက္ေဆာ့ေနျခင္းသာျဖစ္
သည္။ကၽြန္ေတာ္ထိုဂိမ္းကိုေဆာ့တိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ဆိုင္တြင္ ကၽြန္ေတာ္မေနပါ။သူဖန္တီးတည္ေဆာက္ထား
ေသာ သူ႔ဆိုင္ေလးတြင္သာ သြားေရာက္လည္ပတ္ေနတတ္သည္။သူ႔ဓာတ္ပံုေလးေရြ႔လ်ားေနသည္ကို နာရီ
ေပါင္းမ်ားစြာေငးေမာေနမိသည္...။ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကိုဘေလာ့ရေတာ့မည္။ကၽြန္ေတာ္ ဒီအေကာင့္
ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုျပန္ အက္ရမည္ျဖစ္သည္။ဟန္နီဘယ္သူဆိုတာ မည္သူ႔ကိုမွ်မသိေစခ်င္ပါ။ဟန္နီ
ကုိယ္တိုင္ သူ ဟန္နီျဖစ္သည္ကို မသိပါ။ဟန္နီသည္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းႏွင့္သာသက္ဆိုင္ေသာ
အရာျဖစ္ပါသည္။ေနာက္တစ္ခုမွာ သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ၾကား ခုခ်ိန္တြင္ ဘာမွမပက္သက္ေတာ့ပါ၊ယခင္က
လည္း ပတ္သက္မႈႀကီးႀကီးမားမားရွိခဲ့သည္လည္းမဟုတ္ပါ။ပ်က္ေတာက္ေနေသာသံေယာဇဥ္ကို အၿပီးတိုင္
အဆံုးသတ္သင့္ပါၿပီ။

ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ၾကာေတာ့ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္၊သူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို
ေဟာင္ကမ္း၊ငါးဆယ့္တစ္လမ္းေဘးရွိ ဘတ္စတန္း တစ္ေနရာတြင္ အၿပီးတိုင္ ေျမျမဳပ္သၿဂၤလ္ၿပီးလည္းျဖစ္
သည္။သို႔ေသာ္ ခုခ်ိန္တြင္ပင္ သူ႔အေကာင့္ကို ဘေလာ့ဖို႔ရာ ကၽြန္ေတာ္နာက်င္လြမ္းေမာေနဆဲျဖစ္သည္။
သမုဒယဟူသည္ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းသစၥာတရားျဖစ္သည္ကို တဆစ္ဆစ္နာက်င္ေနေသာရင္က သက္ေသျပ
ေနပါသည္။မွန္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္သည္ နာတာရွည္အသဲေဝဒနာရွင္တစ္ဦးသာ...။ခုလိုျပင္းျပေသာေဝဒနာ
ကိုခံစားရတိုင္း ကၽြန္ေတာ္မွီဝဲေနၾကေဆးရိွပါသည္။ဘီယာဟူေသာေဆးျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ထိုေဆးတြင္
ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြရွိပါသည္။ပိုက္ဆံကုန္ျခင္းျဖစ္သည္။မေန႔ညက ထိုေဆးကိုကၽြန္ေတာ္မေသာက္ပါ။

ထုိေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ဝယ္ထားေသာႏြားႏို႔ႏွစ္လီတာဘူးႀကီးကိုသာ ေသာက္ေနရပါေတာ့သည္။ဘာဆိုင္သလဲ
ဆိုေသာ္ ဘာမွမဆိုင္ပါ။ငါးလံုးေၾကာင္သည္လည္းေကာင္း၊ဝက္ဆလူးသည္လည္းေကာင္း၊ဆိတ္သည္လည္း
ေကာင္း ႏြားႏို႔ေသာက္တတ္ၾကသည္ကိုအမွတ္ရမိသည္။ကၽြန္ေတာ္လည္းေၾကာင္တစ္ေကာင္သာျဖစ္ပါ
သည္။

မည္သို႔မွ်မပက္သက္ေသာ ႏြားႏို႔သည္ ဘီယာကဲ့သို႔ လြမ္းေမာနာက်င္ရျခင္းကို သက္သာရာအလွ်င္းမရေစ
ခဲ့ပါ။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ စိတ္ေျပာင္းလဲေစျခင္းငွာ ကိုယ့္ဘေလာ့ထဲတြင္ပင္ ေရးလက္စပို႔စ္တစ္ခုကို ဆက္ေရး
ေနမိသည္။ထိုပို႔စ္ကိုေရးစတုန္းက လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာၿပီးစီးလိမ့္မည္ဟုထင္ေနခဲ့ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ
ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ဖူးေသာ ဘာသာျပန္ပံုဝတၳဳေလးတစ္ခုကို မွီၿငိမ္းၿပီးေရးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္
ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ခံစားၿပီးေရးေသာအေၾကာင္းအရာမဟုတ္ေသာေၾကာင့္လားမသိ၊လက္စမသတ္ႏိုင္ပါ။
မေနညကလည္း ဆက္ေရး၍မရပါ။

သူမက သူမသည္စာေရးရင္း မိမိကိုယ္ကို ရွာေတြ႔သြားသည္ဟုေရးခဲ့ဖူးသည္။ကၽြန္ေတာ္လည္း စာေရးရန္
ႀကိဳးစားရင္း မိမိကိုယ္ကို ေတြ႔ရွိသလိုလိုျဖစ္လာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူ ႏွင့္ သူမ တို႔ေရးေသာစာမ်ား
ကိုသိပ္ႀကိဳက္သည္။သူတို႔လိုေရးႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္သည္။မလြယ္ပါ။မရပါ။ေရးရင္း ေရးရင္း ကၽြန္ေတာ့္စာမ်ားသည္ သူ ႏွင့္ သူမ တို႔စာမ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။ဝမ္းမနဲပါ။ကၽြန္ေတာ္ခင္မင္ရသူ
မ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈခံရသည္မွာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသလိုလိုပင္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဘယ္လိုမွဆက္ေရးလို႔မရေသာစာကို ဆက္ေရးရန္မႀကိဳးစားေတာ့ပါ။ကြန္ျပဴတာကို
ပိတ္လိုက္ေတာ့သည္။၁၂နာရီၤလည္းထိုးၿပီျဖစ္သည္။မအိပ္ႏိုင္ပါ။အိပ္မရပါ။ေနာက္ဆံုးေကာ္ဖီတစ္ခြက္ထေဖ်ာ္
ၿပီး ထိုင္ေသာက္ေနလိုက္သည္။သီခ်င္းနားေထာင္ရင္း၊ဂိမ္းေဆာ့ေနလိုက္သည္။ဖံုးထဲမွဂိမ္းျဖစ္သည္။သီခ်င္း
နားေထာင္ရင္း၊ဂိမ္းေဆာ့ရင္း ေတြးခ်င္ရာေလွ်ာက္ေတြးေနမိသည္။ပါးစပ္မွလည္း ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ၿပီး
တစ္လိပ္ဖြာေနပါသည္။

ေမးစရာတစ္ခုရွိမည္ထင္သည္။ေကာ္ဖီေသာက္ေသာ္ပို၍မ်က္ဆီမေၾကာင္ဘူးလား ဟူ၍ပင္။ဟင့္အင္းဟု
ေျပာရမည္။ေကာ္ဖီ၊လက္ဖက္ရည္၊လက္ဖက္သုတ္တို႔စားၿပီး ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္ပါသည္။
အက်င့္ဟုေျပာရမည္ပင္။၂နာရီခန္႔ထိုးေသာ္ ဂိမ္းေဆာ့ေသာမ်က္ဆီသည္လည္းေကာင္း၊သီခ်င္းနားေထာင္
ေသာနားသည္လည္းေကာင္း၊ေဆးလိပ္ေသာက္ေနေသာပါးစပ္သည္လည္းေကာင္း၊ေတြးခ်င္ရာေတြးေန
ေသာစိတ္သည္လည္းေကာင္း ေညာင္းညာလာၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္အိပ္ေပ်ာ္သြားပါသည္။

အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာ္ အိပ္မက္ဆိုးမ်ားမက္ပါေတာ့သည္။သိပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ အိပ္မက္ျဖစ္သည္။
သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ထိုအိပ္မက္ကိုမမွတ္မိေတာ့ပါ။အိပ္မက္ထဲတြင္ ေၾကာက္လြန္း၍ ရွဴးရွဴးမ်ားပင္ထြက္က်
ေတာ့မတတ္ပင္။ထြက္က်ကာနီးတြင္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာႏိုးလာပါသည္။တစ္ညလံုးေသာက္ထားေသာ
ႏြားႏို႔၂လီတာသည္ ခုမွထ အစြမ္းျပျခင္းပါတကား....။ေနာက္ေဖးသြားၿပီးေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ကိုယ္လံုး
အေတာ္ေပါ့ပါးသြားသည္။ထိုအခ်ိန္တြင္ မနက္၄နာရီေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။

ဟုတ္ပါသည္ မေန႔ည ကျဖစ္ပါသည္။

Monday, November 7, 2011

မႏွင္းဆီသိေစဖို႔ ......

ၾကာေတာ့ၾကာပါၿပီ...၊တေလာက ဘေလာ့ဂါေတြၾကားမွာတဂ္ပို႔စ္ေလးတစ္ခုပ်ံႏွံသြားခဲ့ဖူးတယ္မႏွင္းဆီရဲ႕..၊
ကိုကိုးအိမ္ကစတဂ္လိုက္တဲ့ပို႔စ္ေလးတစ္ခုပါ....၊လတ္တေလာအျဖစ္ခ်င္ဆံုးဆႏၵေတြႏွင့္ ျဖစ္ေနတာေတြ..တဲ့။
အဲ့ပို႕စ္ေလးက ေမးခြန္းနဲ႔အေျဖပံုစံမ်ဳိးေလးပါပဲ....၊လတ္တေလာစားခ်င္ေနေသာအစားအစာ...ဘာညာေပါ့
ေလ....၊အဲ့ဒီမွာေမးခြန္းေလးတစ္ခုပါတယ္မႏွင္းဆီရဲ႕....၊တန္ဖိုးအထားဆံုးအရာ......တဲ့...၊အဲဒီတဂ္ပို႔စ္ေလး
ကို ကၽြန္ေတာ္ေရးေတာ့အဲ့ေမးခြန္းအေရာက္မွာလြယ္လြယ္ကူကူေရးမိလိုက္တာကခ်စ္ျခင္းေမတၱာ...လို႔ပါပဲ
မႏွင္းဆီ....။ဟုတ္ပါတယ္မႏွင္းဆီ၊ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုတန္ဖိုးထားပါတယ္....။ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္
တန္ဖိုးထားတာတစ္ခုလည္းရွိပါေသးတယ္...၊အဲ့ဒါက သူငယ္ခ်င္း ဆိုတာကိုပဲေပါ့....။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကရာမွာပက္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး
ေခါင္းစဥ္အသီးသီးရွိတယ္မႏွင္းဆီရဲ႕....၊မိဘႏွင့္သားသမီး၊ညီအကိုေမာင္ႏွမ၊ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ဆရာတပည့္၊
ဇနီးခင္ပြန္း၊အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား၊မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း....၊အစရွိသျဖင့္ေပါ့မႏွင္းဆီရယ္...။အဲဒီေခါင္းစဥ္
ေတြအေပၚမူတည္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆက္ဆံမႈေရခ်ိန္အနိမ့္အျမင့္ေတြကလည္းကြာျခားသြားတတ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တိ္ု႕တစ္ေတြ တစ္ၿမိဳ႕တစ္ရႊာ၊တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြကို ထြက္ခြာရဖို႔အေၾကာင္းေပၚလာရင္ မိဘေတြ၊
ဇနီးခင္ပြန္းေတြကို ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ဖို႔ဆိုတာ ဝန္တာေလးလြန္းလွေပမယ့္၊သူငယ္ခ်င္းေတြကို ခြဲခြာရဖို႔ဆိုတာ သိပ္ၿပီး ေလးလံလွတယ္ေတာ့မဟုတ္ဘူးမႏွင္းဆီရဲ႕...၊ဆိုလိုတာကေတာ့မႏွင္းဆီရယ္....ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖို႕
ရာ သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ တျခားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူေတြနဲ႔ယွဥ္လိုက္ရင္သိပ္ၿပီးထည့္မတြက္မိတဲ့သူေတြလို
ျဖစ္ေနတာေပါ့ေနာ္...။ဒါေပမယ့္မႏွင္းဆီေရ....ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝမွာ သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ သိပ္ကိုတန္ဖိုးထား
ရမယ့္သူေတြဆိုတာ မႏွင္းဆီသိေအာင္ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္.....။

အခါတစ္ပါးမွာ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ညီေတာ္အာနႏၵာက...အရွင္ဘုရားတဲ့....အေဆြခင္ပြန္းဆို
တာ ဘဝမွာ ငါးဆယ္ရာႏႈန္းေလာက္ အေရးႀကီးတယ္ဘုရား....လို႔ေလွ်ာက္တင္ဖူးသတဲ့....၊အဲ့လိုေလွ်ာက္
တင္ေတာ့ ဘုရာရွင္က...ခ်စ္သား....ဒီလိုမေျပာသင့္ အေဆြခင္ပြန္းဆိုတာ ရာႏႈန္းျပည့္အေရးႀကီးသကြ လို႔
ျပန္မိန္႕ေတာ္မူသတဲ့....။

မႏွင္းဆီေရ....ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘဝမွာ ေရြးခ်ယ္စရာဆိုတာ သိပ္နည္းလွပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိ
တဲ့အရာေတြထဲမွာ သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ ထိပ္ဆံုးကပါသေပါ့ မႏွင္းဆီ....၊ရန္သူတစ္ေယာက္ရွိသလား မ်ားလွ
ပါသည္၊မိတ္ေဆြ တစ္သန္းရွိသလား နည္းလြန္းလွသည္ ဆိုတဲ့ စကားေလးကိုလည္း မႏွင္းဆီၾကားဖူးမွာေပါ့
ေနာ္...၊ဟုတ္တယ္မႏွင္းဆီရဲ႕....၊ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားမ်ားရွိတာ သိပ္ကို ဝမ္းသာစရာ
ပါ....။ရွိေနတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြအေပၚမွာလည္း ခိုင္မာတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆက္ဆံေရးလည္း ရွိသင့္တယ္
မႏွင္းဆီရဲ႕...၊

ဆိုေတာ့ မႏွင္းဆီက ေမးခ်င္မေပါ့....သူငယ္ခ်င္းေတြအၾကားမွာ ဘယ္ေတြရွိသင့္သလဲ...၊ဘာေတြလိုအပ္
သလဲ....လို႔ေပါ့...၊သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လူမ်ဳိး၊ဘာသာ၊အယူဝါဒေတြ တူစရာမလိုဘူးမႏွင္းဆီ၊
ဓေလ့အက်င့္စရုိက္ေတြလည္း ကြဲျပားေကာင္းကြဲျပားေနလိမ့္မယ္...၊အခ်ိန္တိုင္းမွာလည္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး
နားလည္မႈေပးခ်င္မွေပးႏိုင္ေပလိမ့္မယ္....၊ဒါေပမယ့္ ဒါေတြက ကိစၥမရွိဘူးမႏွင္းဆီရဲ႕...၊ေရႊျပည္ႀကီးက
ဘဘႀကီးတစ္ဦးေျပာတဲ့စကားတစ္ခြန္းကို ကိုးကားေျပာရရင္....သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ မတူတာေတြကိုေဘး
ဖယ္ထားၿပီး တူတာေတြကိုအတူပူးေပါင္းလုပ္ၾကသူေတြပါပဲ....။

မႏွင္းဆီေရ....ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ....သူငယ္ခ်င္းဆိုတဲ့အၾကား ေထြေထြျပားျပားေတာ့ ဘာမွမလိုအပ္လွပါဘူး။
တစ္ဦး အခက္အခဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာလည္း တစ္ျခားတစ္ဦးက ႏႈတ္၏ေစာင္မျခင္းမ်ဳိးေလာက္နဲ႔ပဲ ကူညီေကာင္း
ကူညီႏိုင္ပါလိမ့္မယ္...၊သူ႕မွာလည္း သူ႕အခက္အခဲနဲ႔သူရွိေပလိမ့္မေပါ့ မႏွင္းဆီ...၊ဒါေပမယ့္မႏွင္းဆီေရ...
အဲ့ဒီလို "သူငယ္ခ်င္းေရ....အဆင္ေျပရဲ႕လားဟ...." ဆိုတဲ့စကားေလးတစ္ခြန္းကလည္း ကုိယ္ေတြအဖို႔
ေတာ့ အားပဲ မႏွင္းဆီရဲ႕...။

သူငယ္ခ်င္းေတြၾကား ဘာမွမလိုအပ္ဘူးဆိုေပတဲ့ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာ၊ထားရွိေစာင့္ထိန္းရမယ့္ အရာ
တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္မႏွင္းဆီရဲ႕....၊အဲ့ဒါကေတာ့ ' သစၥာတရား ' ပဲ မႏွင္းဆီ....။ဟုတ္တယ္မႏွင္းဆီေရ....
သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ အေရးအေၾကာင္းဆို ရင္ျခင္းအပ္၊ေက်ာျခင္းကပ္ဖို႔သာျဖစ္တယ္ မႏွင္းဆီ...၊ဓားထက္
ထက္နဲ႔ထိုးစိုက္ရမယ့္ ေနာက္ေက်ာတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ဘူးကြယ့္...၊တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေဖးမ၊
လက္တြဲ၊ကူညီၾကဖို႔သာျဖစ္တယ္၊ကိုယ္နင္းတက္ဖို႔ ခုတံုး တစ္ခုမဟုတ္ဘူးကြယ့္.....။

အျမင္၊အယူ၊ဝါဒေတြမတူလို႔ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ဓားခ်င္းယွဥ္ခုတ္ရတာမ်ဳိး ရွိေကာင္း
ရွိလာႏိုင္မယ္...၊ဒါေပမယ့္ မေကာက္က်စ္ၾကေၾကးေပါ့မႏွင္းဆီ...။သူငယ္ခ်င္းေတြၾကားမွာ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့
ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းရွိမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီႀကိဳးေလးက သစၥာတရားပဲမႏွင္းဆီ....။ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း
တစ္ေယာက္ကို လက္မလြတ္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ သူ႕ကို အဲဒီႀကိဳးေလးနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ထားဖို႔မေမ့ပါနဲ႔ မႏွင္းဆီ...၊
တစ္ဦးွႏွလံုးသားနဲ႕ တစ္ဦးႏွလံုးသားၾကား ဒီႀကိဳးေလးနဲ႔သာ ခ်ည္ေႏွာင္မထားဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကို လက္လြတ္သြားရလိမ့္မေပါ့ မႏွင္းဆီရယ္....။ဆရာမဂ်ဴး ကေရးဖူးတယ္....အခ်စ္ဆို
တာ ၾကိဳးသီဖို႔မလိုတဲ့ ပန္းေလးေတြတဲ့...၊ဒါျဖင့္ရင္ သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ ႀကိဳးသီဖို႔လိုတဲ့ ပန္းေလးေတြလို႕
ကၽြန္ေတာ္တင္စားလိုက္ခ်င္တယ္မႏွင္းဆီ...၊ဟုတ္တယ္....၊ကၽြန္ေတာ္တို႕သူငယ္ခ်င္းေတြအၾကား သစၥာ
ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ေတာ့ သီထားဖို႕လိုလိမ့္မယ္မႏွင္းဆီရဲ႕...။

ဘဝကတိုေတာင္းလွပါတယ္ေလ...၊ဘဝတိုတိုေလးမွာ ရပ္တည္စရာ ေနရာတစ္ခုမွာ ယိုင္နဲ႕နဲ႕ေလး ရပ္
တည္ေနႏိုင္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔မနဲ ႀကိဳးစားေနရတယ္မႏွင္းဆီ...၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွီခိုကပ္ရပ္ေနရတဲ့ ကမာၻႀကီး
ကိုယ္တိုင္ကလည္း က်မ္းမာေရးမေကာင္းလွတာမို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ကပ္ႀကီးေတြကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါ
ေသးတယ္...၊အရိုင္းဆန္လွတဲ့ကမာၻ၊ၾကမ္းတမ္းလွတဲ့ ေလာကႀကီးထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္သေရြ႕
ရင္ျခင္းအပ္ၾကပါစို႔၊ေက်ာျခင္းကပ္ၾကပါစို႕၊တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကား သစၥာတရားဆိုတဲ့ ႀကိဳးကေလးတစ္ေခ်ာင္း
နဲ႔ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ ခ်ည္ေႏွာင္ထားၾကပါစို႔လား မႏွင္းဆီ....။

တူမေလး အိန္ဂ်ယ္ဆပ္ျပာရဲ႕ ေဖ့ဘြတ္က မ လာတဲ့ပံုေလးပဲ မႏွင္းဆီ... 

(ဤပို႕စ္သည္ မႏွင္းဆီကိုသာရည္ရြယ္ပါသည္...၊သို႔ဆိုေသာ္ မႏွင္းဆီဘယ္သူလည္း ဟုေမးရန္ရွိလာပါ
သည္...၊ရွင္းအံ...၊တစ္ခါေသာ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးသည္ သူ႕ဘေလာ့ေလး၌ မႏွင္းဆီသို႕ ဟူေသာ ကဗ်ာ
မ်ားကိုေရးဖြဲ႕ေလ၏။သူ အဘယ္သူကို ရည္ညႊန္းေလသနည္း၊မသိပါ၊ေမးလည္းမေမးမိပါ၊သူ႔ရင္ထဲမွ ထြက္
က်လာေသာ အဖြဲ႕သီးသန္႔လည္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္...၊သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံသို႔လည္း မႏွင္းဆီဓာတ္ကူး
ဆက္သြားၿပီးသကာလ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မႏွင္းဆီကို တိုင္တည္ေသာစာတို၊ကဗ်ာတိုေလးမ်ားကို ေရးဖြဲ႕
ၾကေသာဟူလို....၊ကၽြန္ေတာ္တိုင္တည္ေသာ မႏွင္းဆီဟူသည္ တစ္ခါကေရးဖြဲ႕ဖူးေသာ ဟန္နီ ကဲ့သို႕ လူ
ကိုယ္တိုင္ ထင္ရွားစြာရွိေသာ အရာတစ္ခုမဟုတ္ပါေခ်၊ သေကၤတ တစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္...၊ထို သေကၤတ
သည္ " သူငယ္ခ်င္း " ဟူ၍တည္း......၊)

Wednesday, November 2, 2011

ကၽြန္ေတာ္ ဒီလတစ္လလံုး မအားသည့္အေၾကာင္း မႏွင္းဆီသိေစလိုပါသည္

မေန႕က ညေနငါးနာရီေဒါင္ကနဲ ထိုးတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္အခန္းထဲျပန္ေရာက္ေနၿပီမႏွင္းဆီ။ျပန္ေရာက္ေရာက္
ျခင္းဘာလုပ္သလဲ...ဟုတ္လား...၊ေမးစရာလိုေသးလို႔လားမႏွင္းဆီရယ္...၊ေရမခ်ဳိး၊အဝတ္အစားမလဲ၊ထမင္း
မစား၊ဘာမွမေသာက္ပဲ ကြန္ျပဴတာေလးေခ်ာက္ကနဲဖြင့္လို႕ ကိုယ့္ဘေလာ့နဲ႕ ကိုယ္ေဖ့ဘြတ္ထဲမ်က္ႏွာအပ္
သေပါ့....။ဟိုဟိုဒီဒီဝင္ဖတ္၊ေတာင္ေတာင္အီအီဝင္မန္႕နဲ႔ ေျခာက္နာရီခြဲသြားပါေရာလားမႏွင္းဆီရယ္.......။

နာရီကိုဖ်က္ကနဲအၾကည့္ေရာက္မွဂ်ဴေရာင္းဘက္သြားစရာရွိတာသတိရတယ္...။ဒါနဲ႕ကပ်ာကယာ ေရမိုးခ်ဳိး
ၿပီး အေျပးအလြားထြက္ရတယ္၊၇နာရီထိုးရင္ကိုယ္ေတြဘက္ကဘတ္စ္မရွိေတာ့ဘူးမႏွင္းဆီရဲ႕၊ကိုယ္ေတြေန
တဲ့ေနရာကရွင္က်ားပူၿမိဳ႕ျပရဲ႕ေတာၿမိဳင္စြန္းကိုး....။ဘာကိစၥသြားတာလဲလို႕မေမးေတာ့ဘူးလားမႏွင္းဆီ.....။
ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥေလ....၊ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥဆိုလို႔ အျခားေတာ့ဟုတ္ပါဘူး..၊ဒီလအတြက္ ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ လစာ ခ်က္လက္မွတ္ကေလးကို ခ်က္ဒီပို႔စစ္သြားလုပ္တာပါ.....။ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အိပ္ရႈံေလးနဲ႕စု
ထားတဲ့အေၾကြေလးေတြလည္းအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနၿပီေလ...၊အဲ့အေၾကြေလးေတြကိုလည္း ကိြဳင္ဒီပို႕စစ္ သြားလုပ္ရေသးတယ္....မႏွင္းဆီရဲ႕...။

အေၾကြေတြစုတာကဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူးမႏွင္းဆီရယ္....၊မႏွင္းဆီထင္သလိုမိန္းမယူဖို႕လည္းမဟုတ္ပါဘူး၊
တျခားဘာရည္ရြယ္ခ်က္မွလည္းမရွိပါဘူး..၊တစ္ခုခုဝယ္လို႔ပိုေငြျပန္အမ္းတဲ့အထဲကပါလာတဲ့ ေငြအေၾကြေလး
ေတြကို ျပန္မသံုးျဖစ္တဲ့အခါ အိပ္ကေလးထဲ ထည့္ထားလိုက္ေရာ....၊ေဟာမ်ားလာေတာ့ ခုလို ကိြဳင္ဒီပို႔စစ္
သြားလုပ္လိုက္ေရာ...၊အဲ့လိုဒီပိုစစ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ေငြအေၾကြေတြ စက္ထဲက်တဲ့တခၽြင္ခၽြင္အသံေလးေတြနဲ႕
အတူ စက္ဖန္သားျပင္ေပၚမွာ ေငြအေရအတြက္ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ်ဆိုၿပီး တဖ်က္ဖ်က္နဲ႕ တက္လာတာကို
ၾကည့္ရတာေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းတယ္မႏွင္းဆီရဲ႕.....။

ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဖံုးေဘလ္ေဆာင္ဖို႔ ဆဲဗင္းအလဲဗင္းကိုလိုက္ရွာတယ္ မႏွင္းဆီ...၊နာရီဝက္ေလာက္ ရွာ
ယူရတယ္ မႏွင္းဆီရယ္....၊လတုိုင္း ဒီဆိုင္မွာ ေဆာင္ေနၾက၊လတိုင္းလည္း ဆိုင္ေပ်ာက္ေနလို႕ ငါးပတ္
ေလာက္ ပတ္ရွာေနၾကပဲမႏွင္းဆီရဲ႕.....။အဲ့ဆိုင္မွွာ အၿမဲေတြ႕ရတာက ျမန္မာေလးေတြပဲ မႏွင္းဆီ...၊
ေက်ာင္းတစ္ဖက္နဲ႔ဝင္လုပ္ေနၾကတယ္ထင္တယ္...၊ဂုဏ္ယူစရာပါပဲမႏွင္းဆီ....။အဲ့ဆိုင္လိုက္ရွာရင္းနဲ႔ ပစၥည္းအေဟာင္းေတြ ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတာင္ဝင္ၾကည့္လိုက္ေသး...၊အေဟာင္းေပမယ့္ေကာင္းေနဆဲေလး
ေတြေပါ့...၊ဘာမွေတာ့ဝယ္ခဲ့ပါဘူး...၊အဲ...ဆိုင္ဝမွာ ၾကမ္းျပင္ေပၚခ်ထားတဲ့ ဒို႔ျမန္မာလက္ရာလို႔ထင္ရတဲ့
ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူကိုဖူးေတြ႕ရတယ္...၊ၾကမ္းျပင္မွာဒီတိုင္ႀကီးဖူးေတြ႔ရေတာ့ ဝမ္းနည္းရတယ္ မႏွင္းဆီ။
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးလည္း မၿမဲျခင္းတရားၾကားမွာ ျခေတြစားထားတာခံရတဲ့အျပင္၊သကၤန္းေတာ္
လည္း ေဆးေရာင္ေတြမွိန္လို႔......။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဆိုင္ရွာေတြ႕...၊ေဘလ္ေဆာင္..၊ၿပီး အန္တီလူစည္ ဆိုင္ဝင္တယ္မႏွင္းဆီ...၊ထံုးစံအတုိုင္း
ဆိုပါေတာ့ မႏွင္းဆီရယ္....၊ဝက္သား၊မုန္းတဲ့ၾကက္ဥ၊အသီးအႏွံေလးနဲနဲ ဒါပါပဲ..၊ေခါက္ဆြဲေျခာက္ဝယ္ေတာ့
ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြက အန္တီတင့္ဆီသြားစားခဲ့ရတဲ့ ေခါက္ဆြဲသုတ္ေလးကိုေတာင္သတိရေသး..၊သိပ္စားလို႕
ေကာင္းတယ္ မႏွင္းဆီရဲ႕..၊ၿပီး အန္တီတင့္ကလည္း သေဘာေကာင္းလိုက္တာ...၊ပညာ၊ေငြ၊ဂုဏ္၊အသိုင္း
အဝိုင္း အစစၿပီးျပည့္စံုေနသူတစ္ေယာက္က ဘာပကာသနမွမရွိ၊ပြင့္လင္းရိုးသားျဖဴစင္စြာဆက္ဆံတာကို
ျမင္ရေတာ့ ၾကည္ႏူးရတယ္...၊ခ်စ္ခင္ရတယ္ မႏွင္းဆီ...။

ေျပာရဦးမယ္ မႏွင္းဆီ....အဲ့ဒီေန႔ကအေၾကာင္းေတြကိုေပါ့....၊အန္တီ့အိမ္ကအျပန္ ကၽြန္ေတာ္ သူငယ္ခ်င္း
ေတြနဲ႔ ဝိုင္းဖြဲ႔ျဖစ္တယ္...၊ဘီဘီဝိုင္းေပါ့မႏွင္းဆီရယ္...၊ဘယ္သူေတြနဲ႔လဲဆိုေတာ့ ဆင္တဲဝိုင္းသားေတြေပါ့။
သိပ္ခင္ဖို႔ေကာင္းတဲ့သူေတြပဲမႏွင္းဆီ...၊ကၽြန္ေတာ္စကားေလးတစ္ခုၾကားဖူးတယ္မႏွင္းဆီ....။မိန္းမေတြက
သူတို႔ခင္တဲ့သူေတြနဲ႔ဆို ေျမွာက္ပင့္ေျပာၾကၿပီး၊ေယာက်ၤားေတြကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း မနာ နာေအာင္ေျပာၾက
သတဲ့။ဟုတ္တယ္မႏွင္းဆီ..၊ကၽြန္ေတာ္နဲ႔သူငယ္ခ်င္းေတြလည္းဒီလိုပဲ...၊တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေဆာ္
ဖို႔၊သမဖို႔၊တီးဖို႔ေလာက္ပဲေခ်ာင္းေနတာကလား...၊ဒီေလာက္ေျပာလည္း နာတယ္မရွိပါဘူးမႏွင္းဆီရယ္....၊
ေၾကာင္ရိုက္မနာေတြကိုျဖစ္လို႔....။ခုဆင္တဲသားေတြလည္း အဲ့လိုပဲမႏွင္းဆီရဲ႕....၊စုစုရံုးရံုး၊ညီညီညႊတ္ညႊတ္
နဲ႔ ေပ်ာ္စရာသိပ္ေကာင္း...၊ေျပာရရင္ေတာ့ မႏွင္းဆီရယ္....အဲ့သည္တနဂၤေႏြေလးက တကယ့္ကိုေပ်ာ္စရာ
တနဂၤေႏြေလးပါပဲ...။

ညျပန္ေရာက္လို႔ ထံုးစံအတိုင္း အြန္လိုင္းေပၚေရာက္မွပဲ စိတ္ေလစရာနဲ႔တန္းတိုးေရာမႏွင္းဆီ...၊
တစ္ခါတစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္လူေတြကိုနားမလည္ႏိုင္ဘူးဗ်ာ...၊ခုလည္း ဘာေၾကာင့္ဘယ္လိုဆိုတာ နားမလည္
ႏိုင္ဘူး..၊ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာလုပ္စရာတစ္ခုပဲရွိေတာ့တယ္ေလ....၊ကၽြန္ေတာ္ အဲ့ကထြက္လိုက္တာေပါ့..။
အားနာပါတယ္....အဲ့သည္မွာကိုယ္ခ်စ္ခင္ေလးစားရသူေတြရွိပါတယ္...၊ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ကလည္း ဟင္ ဆို
လွည့္မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ဘူးရယ္...၊အသံလည္းမၾကားခ်င္၊ရုပ္လည္းမျမင္ခ်င္..၊ဒီေတာ့ မမုန္းခင္လမ္းခြဲတာ
အေကာင္းဆံုးထင္ပါရဲ႕ မႏွင္းဆီရယ္...။

ကဲထားပါေတာ့မႏွင္းဆီ...၊ခုေတာ့ ၁.၁၁.၁၁ ကိုေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီေပါ့...၊ဘာထူးျခားသလဲ ဆိုေတာ့ ဘာမွထူး
ျခားတယ္မဟုတ္ပါဘူးမႏွင္းဆီရယ္...၊ကၽြန္ေတာ္ ဒီတစ္လလံုး အလုပ္ေတြရႈပ္မယ္ေလ...၊တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း
အလုပ္ရွိတယ္မႏွင္းဆီရဲ႕...၊တခ်ဳိ႕ရက္ေတြမွာလည္း ညလံုးေပါက္ လုပ္ရမွာေတြရွိတယ္...၊သူ႕ဆန္စား
ေတာ့ ရဲ ရတာေပါ့ မႏွင္းဆီရာ....၊ကိုယ္ေတြက ရွင္က်ားပူက လက္လုပ္လက္စားေတြကိုး....ေနာ့.........။
စိတ္ေလစရာတစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဒီလထဲ မေလးေျမကို မသြားရေတာ့ဘူးဗ်ာ...၊ေနာက္လကို ေရြ႕
လိုက္ရတယ္....။

ဒီဇင္ဘာမွာ မေလး၊ဇန္နဝါရီမွာ ကေမာၻဒီးယား၊ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ထိုင္း နဲ႔ ျမန္မာျပည္ကိုျပန္မယ္ မႏွင္းဆီ....၊
ေသခ်ာလားလို႔မေမးပါနဲ႔ စိတ္ကူးပဲရွိပါေသးတယ္...၊ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကူးေတြအေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔
ဆုေတာင္းေပးပါမႏွင္းဆီ......။ဒါပါပဲ.....။


Wednesday, October 26, 2011

အလြမ္း မိုး

ၾကည့္ပါဦး.....ေဟာဒီမွာ...သည္းသည္းမဲမဲ.....

သူရြာခ်ေနပံုက မစဲမယ့္ အတိုင္း....

အလြမ္းေတြ တဖြဲဖြဲ နဲ႔ေပါ့......

မိုး....ေရ.....။


ေတြ႕ဆံု ၾကံဳ ကြဲ ျခင္းေတြက

ဓာတ္ျပားႀကီး အက္ေၾကာင္းထပ္သလို

ဒဏ္ရာၿပီး ဒဏ္ရာ ဆက္ေန...

နင္ေနလို႔ ငါသြား.....

ငါေနလို႔ နင္သြားေရာ့ေလသလား.....

ေဟာဒီ ရထားက မရပ္တန္႔ေတာ့ဘူးတဲ့လား မိုး ရဲ႕....။


တစ္ဘဝစာကို အခ်ဳိး ခ်ၾကည့္ေတာ့...အခ်စ္နဲ႔အလြမ္းေတြက တစ္:အင္ဖန္နတီ.....

ကဲ.....ဒီမိုး ဒီေလ ဒီအလြမ္းေတြ နဲ႔ ငါဘယ္လို အသက္ဆက္ရမလဲကြယ့္.....

တစ္လွမ္းျခင္းတက္တဲ့ ေလွကားထစ္ေတြလို ငါ တစ္စကၠန္႔ျခင္း လြမ္း....

ဒီလမ္းမွာ အလြမ္းေတြ ေျခရာျခင္းထပ္ခဲ့ေပါ့.....မိုး......။


ကိုယ္ နဲ႔ စိတ္မွာ နာက်င္ရတိုင္း အလြမ္းေတြက မိုးလို အံုမႈိင္း.....

ကဲ...ရြာခ်င္တုိင္းသာ ရြာလိုက္ပါေတာ့ မိုးေရ......

တသက္တာလံုး မစဲစတမ္း....ရင္တစ္ခြင္လံုး လြမ္းခ်င္တိုင္းလြမ္းမိတဲ့ေနာက္.......

ေဟာဒီ အလြမ္းမိုးထဲ ငါ့စိတ္တစ္ခုလံုး ေရစုန္ေမ်ာလိုက္ၿပီ...မိုး.....။အလြမ္းမိုး.................ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ႕ မိုးတိမ္မ်ား.........အံု႔မႈိင္းဆဲေပါ့ ငါ့ရင္မွာ........

Sunday, October 16, 2011

ကၽြန္ေတာ္ေသာက္ခဲ့ေသာ လက္ဖက္ရည္မ်ား........" ဦးေယး....ေမႀကီးက လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ မလိုင္မ်ားမ်ားနဲ႔.....တဲ့...."

သူ ပိုက္ဆံတစ္မတ္ႏွင့္ဒန္ခ်ဳိင့္ေလးကို သူ႕အရပ္ထက္ျမင့္သည့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေကာင္တာေပၚကို မမွီမကမ္း
လွမ္းတင္လိုက္ခ်ိန္တြင္သူဒုတိယတန္းတတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ထိုစဥ္ကအေမ၊အေဖကဘာဝယ္ခိုင္း၊ဝယ္ခိုင္း၊ဝယ္ခိုင္း
သူနာမည္ကိုထည့္ေျပာေလ့ရွိသည္။ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ ထိုစဥ္ကလည္းမသိ၊ခုထိလည္းမသိပါ.....။ သူသိသည္မွာ
မနက္တိုင္းေမေမ့ အတြက္ လက္ဖက္ရည္ဝယ္ေပးရမည့္တာဝန္သည္သူ႕တာဝန္ျဖစ္သည္ဟူ၍သာ....။

သူ လက္ဖက္ရည္ခ်ဳိင့္ေလးဆြဲၿပီး ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ထမင္းစားစာပြဲေပၚတြင္ ေၾကြရည္သုတ္မတ္ခြက္ႀကီးတစ္ခြက္၊
ခြက္ခပ္ေသးေသးတစ္ခြက္ ႏွင့္အတူ ေမေမက အဆင္သင့္ေစာင့္ႀကိဳလ်က္...။သူတို႔မိသားစုတြင္ ေဖေဖႏွင့္အစ္မ
က လက္ဖက္ရည္မႀကိဳက္၊မေသာက္ၾကပါ။ထုိေၾကာင့္ သူဝယ္လာေသာလကၻက္ရည္တစ္ခြက္သည္သူႏွင့္ ေမေမ
တို႔ႏွစ္ေယာက္အတြက္ေကာင္းစြာလံုေလာက္ပါသည္...။နံနက္ခင္းတိုင္းတြင္ သူတို႔သားအမိႏွစ္ဦး ထမင္းစားပြဲ တြင္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိုင္၍ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပါ.....။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

သူ ခုႏွစ္တန္းတက္ခ်ိန္တြင္ သူတက္ရေသာအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ႏွစ္ခ်ိန္ေက်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါ
သည္။ငါးတန္း၊ေျခာက္တန္း ႏွင့္ ခုႏွစ္တန္းမ်ားက မနက္ပိုင္းအခ်ိန္တက္ရသည္။မနက္ခုႏွစ္နာရီမွ ေန႔လည္
ဆယ့္ႏွစ္နာရီအထိျဖစ္သည္။ထိုစဥ္က သူသည္ သူ႔အတန္းတြင္ အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တာဝန္ယူရသည္။
သူ႔အသင္းတာဝန္က်ေသာ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ သူႏွင့္သူ႕သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးတို႔ ႏွစ္ေယာက္သား ေက်ာင္း
သို႔ေစာေစာလာကာ အခန္းတြင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ေသာက္ေရခပ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရေလ့ရွိသည္။

ထိုသို႔မနက္ေစာေစာထလာရတိုင္း သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး အိမ္မွ တစ္စံုတစ္ရာ စားေသာက္လာရျခင္းမရွိခဲ့ပါ။
သို႔အတြက္ သူတို႔ႏွစ္ဦး မနက္ခင္းတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းနားက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ႏွင့္
နံျပားတစ္ခ်ပ္ကို အၿမဲလိုလိုဝယ္စားျဖစ္ခဲ့ၿမဲသာ...။ထိုစဥ္က သူတို႔မုန္႔ဖိုးသည္ တစ္ဦးမွ တစ္က်ပ္သာရခဲ့သည္။
လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္လွ်င္ တစ္က်ပ္၊ပဲျပဳတ္နံျပားတစ္ပြဲလွ်င္ တစ္က်ပ္ ျဖစ္ေလရာ သူတို႔ႏွစ္ဦးေပါင္းမွ
လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ႏွင့္ပဲျပဳတ္နံျပားတစ္ပြဲသာ ဝယ္စားႏိုင္ခဲ့သည္။နံျပားတစ္ပြဲ ကို ႏွစ္ဦးမွ်စားႏိုင္ေသာ္လည္း
လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ကို ႏွစ္ဦးမွ်ေသာက္ရန္အတြက္မူ အခက္အခဲရွိေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သူငယ္ခ်င္း
ႏွစ္ဦး ထိုျပႆနာကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ေက်ာက္ပေတာင္းဟုေခၚသည့္ လက္ဖက္ရည္ခ်ဳိပ်စ္ တစ္ခြက္မွာၿပီးလွ်င္ ဆိုင္မွ ေနာက္ထပ္ခြက္အလြတ္တစ္လံုး
ေတာင္းယူလိုက္သည္။ထို႔ေနာက္ ခြက္ႏွစ္ခြက္အတြင္း လက္ဖက္ရည္ကိုအညီအမွ်ခြဲထည့္ၿပီးေနာက္ေရေႏြးၾကမ္း
အနည္းငယ္ေရာထည့္လိုက္ေသာအခါ ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ ေကာင္းစြာလံုေလာက္သြားခဲ့ေတာ့သည္....။ဤသို႔
လွ်င္ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ သူတို႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦး လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ကို အတူတစ္ကြေသာက္ခဲ့ၾကသည္။
သူ ရွစ္တန္းႏွစ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ စာသင္ခ်ိန္သည္ ညေနပိုင္းသို႔ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းသည္လည္း
သူ၏ ဖခင္အလုပ္ေျပာင္းေရြ႕ရာ ၿမိဳႈ႕တစ္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။သူတို႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦး၏ မနက္ေစာ
ေစာ လက္ဖက္ရည္ဝိုင္းေလးသည္လည္း နိဌိတံသြားခဲ့ရသည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ သူရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လႈိင္နယ္ေျမတြင္ ရုကၡေဗဒအထူးျပဳျဖင့္ ဒုတိယစာသင္ႏွစ္ကို တက္
ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ထိုစဥ္က တကၠသိုလ္မ်ားလႈိုင္နယ္ေျမသည္လည္း ႏွစ္ခ်ိန္ေက်ာင္းသာျဖစ္သည္။သူတက္
ရသည္က ေန႔လည္ပိုင္းအခ်ိန္...၊သူစီးနင္းလိုက္ပါလာေသာေက်ာင္းကားသည္ လႈိုင္နယ္ေျမအတြင္း ေက်ာင္း
သားမ်ားကို ခ်ေပးၿပီးသည္ႏွင့္ ခရီးသည္လိုင္းကားအျဖစ္ျပန္လည္ေျပးဆြဲရန္ လွည္းတန္းလမ္းဆံုသို႔ျပန္လည္
ထြက္ခြာစၿမဲ...၊သူသည္လည္း ေက်ာင္းသို႔ေရာက္သည့္တိုင္ ကားေပၚမွမဆင္းပဲ ထိုကားႏွင့္ပင္ လွည္းတန္းလမ္း
ဆံုသို႔ လိုက္ပါတတ္စၿမဲ...၊

ထိုစဥ္က လွည္းတန္းလမ္းဆံုတြင္ ပန္းအိ ဆိုေသာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္တည္ရွိခဲ့သည္။ထိုလက္ဖက္
ရည္ဆိုင္ေလးသည္ သူတို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စု စတည္းခ်ရာ ဘူမိနက္သန္ေနရာတစ္ခုပင္။ အင္းစိန္မွေဘာလံုးကန္
ေကာင္းသည့္ ေမာင္ေမာင္ဦးဟု ေနာက္ေျပာင္ေခၚသည့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး၊ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္းမွ
ေက်ာင္းလာတတ္ရသည့္ သာေအးဟု နာမည္ေျပာင္ေပးထားသည့္တစ္ေယာက္၊ဆယ္မိုင္ကုန္းမွ ဟိုတယ္
အလုပ္တစ္ဘက္ျဖင့္ေက်ာင္းတတ္ေနသည့္ တိုးႀကီး၊လွည္းတန္းတြင္ အေဆာင္ငွားေနသည့္ ေက်ာက္ႀကီးသား၊
ေနာက္...ကၽြန္ေတာ္...။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ငါးေယာက္သား ထိုဆိုင္ေလးတြင္ လက္ဖက္ရည္တစ္ေယာက္တစ္ခြက္မွာေသာက္ရင္း ကၽြန္ေတာ္
တို႔ စိတ္ဝင္တစားရွိရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကို တီးတိုးေျပာေနေလ့ရွိခဲ့သည္။တစ္ဦးရထားသည့္ စာရြက္
စာတန္းေလးမ်ားကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္လက္ဆင့္ကမ္းဖတ္ရႈခဲ့ၾကသည္...။ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာင္ေတာ္ေက်ာင္း
သားႀကီးမ်ား၏ေျပာစကားမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္...။

ေဆာင္းကုန္ကာစ တစ္ရက္ေသာေန႔လည္ခင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္သုိက္ ထိုလက္ဖက္ရည္ဆိုင္
ေလးတြင္ထိုင္ရင္း လွည္းတန္းလမ္းဆံုတစ္ဝိုက္မွ အေျခအေနတစ္ရပ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ငယ္ရြယ္
တတ္ၾကြေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား လမ္းဆံုတြင္ စုရံုးမိသည္ထက္စုရံုးမိလာေသာအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထိုင္
မႏိုင္ၾကေတာ့ပါ...၊ေသာက္လက္စလက္ဖက္ရည္ကို လတ္စသတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာင္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ
အေရးအခင္းတစ္ရပ္တြင္ စီးေမ်ာပါဝင္သြားခဲ့ၾကေတာ့သည္...။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုင္မွထြက္ခြားၿပီးသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ ပန္းအိလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေလးသည္ သူ၏သံဘာဂ်ာတံခါးကို ဝုန္းကနဲဆြဲပိတ္လိုက္ပါေတာ့သည္။

ထိုေန႔ည တစ္ညလံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္းလံုးခဲ့သည္၊စုရံုးခဲ့သည္၊ကၽြန္ေတာ္တို႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ျပခဲ့ၾကသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ လင္းအားႀကီးတြင္ ကၽြန္ေတာ့္အား လိုက္ရွာေနေသာ အစ္ကိုဝမ္းကြဲႏွင့္ ပက္ပင္းေတြ႔ပါ
ေတာ့သည္။ မင္းေမေမ ေသြးတိုးေနတယ္...၊အားလံုးစိတ္ပူေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔ကြာ...လာလာလိုက္ခဲ့ဟု ေခၚငင္
ခဲ့ေသာ အစ္ကိုဝမ္းကြဲ ဆြဲေခၚရာလိုက္ပါသြားရင္း ကၽြန္ေတာ္.... ကၽြန္ေတာ့္ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားဖက္သို႔ အားနာ၊
စိတ္မေကာင္းစြာလွည့္ၾကည့္လိုက္မိသည္။သူတို႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို နားလည္ေပးေသာ ႏႈတ္ဆက္ျပံဳးျဖင့္
တံုျပန္ရွာပါသည္။ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္မေတာ့ သစၥာမေဖာက္ခဲ့သည္တိုင္ သစၥာပ်က္ခဲ့သူတစ္ဦး၏ ေၾကကြဲ
ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္....။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္တူသူရဲေဘာ္ရဲဘက္တစ္စုတို႔ ပန္းအိဆိုင္ေလးေတြ ေသာက္ခဲ့ေသာလက္ဖက္ရည္
သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အၿပီးတိုင္ခြဲခြာျခင္းအထိမ္းအမွတ္ လကၻက္ရည္မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မည္သူမွ်ထင္မွတ္မထား
ခဲ့ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲေဘာ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား ထိုစဥ္က ဘာေတြဆက္လုပ္ခဲ့ၾက (သို႔) ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ကို
ကၽြန္ေတာ္မသိရေတာ့ပါ။ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ တင္းၾကပ္ေသာလံုျခံဳေရးမ်ားရွိသည့္ စခန္းတစ္ခုအတြင္း သံုးရက္
ၾကာစစ္ေမးျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မွေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ပါ။ယခုခ်ိန္တြင္ သူတို႔ဘယ္ဆီ
ေရာက္ေနၾကသည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္မသိေတာ့ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ အစိုးရရံုးစခန္းတစ္ခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္တြင္ သိပ္ခ်စ္ရေသာ ခ်စ္သူတစ္ဦးလည္း ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူတို႔ ရံုးမသြားမွီ
မနက္ခင္းတိုင္း အၿမဲေတြ႔ဆံုခဲ့ရာေနရာေလးသည္ ခ်စ္သူေနထိုင္ရာ လမ္းထိပ္ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေလးတစ္
ဆိုင္တြင္ျဖစ္ပါသည္။ခ်စ္သူက လက္ဖက္ရည္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမဟုတ္ပါ။သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်စ္ေသာစိတ္
ျဖင့္ သူ...လက္ဖက္ရည္လိုက္ေသာက္ရင္း တစ္ျဖည္းျဖည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လာသည္(ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ခဲ့သည္)။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဦး လက္ဖက္ရည္တစ္ေယာက္တစ္ခြက္စီျဖင့္ ေရွ႕ေရးမ်ားကို တိုင္ပင္ၾကည္ႏူးခဲ့သည္။တစ္ဦး
မ်က္ႏွာ တစ္ဦး တစ္သိမ့္သိမ့္ၾကည့္ရင္း လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ကို တစ္စိမ့္စိမ့္ေသာက္ခဲ့ၾကသည္.ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေသာက္ေသာလက္ဖက္ရည္တြင္ပင္ ခ်စ္ျခင္းတရားတို႔ျဖင့္ ေပ်ာ္ဝင္ခ်ဳိၿမိန္လ်က္.....။သို႔ေသာ္....ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူ
သည္ သူမႀကိဳက္ေသာလက္ဖက္ရည္ကိုသာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ လုိက္ပါေသာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ဳိ႕
ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ကၽြန္ေတာ့္ သေဘာဆႏၵေနာက္သို႔ မလိုက္ပါႏိုင္ခဲ့ပါ။ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း
ထိုသို႔သာပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္...။ဤသို႔ျဖင့္ အယူအဆမတူသူခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏လားရာသည္ ေဝးသည္ထက္ေဝးရာသို႔
ဦးတည္လာခဲ့ရေတာ့သည္...။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ယခုခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ အာရွတိုက္၏ ဖြံၿဖိဳး တိုးတတ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ
ေရွာပင္းေမာႀကီးတစ္ခု၏ တတိယအထပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သားနာသပ္ရပ္သည့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္
ဆိုင္တြင္ ေဈးႀကီးလွသည့္ လကက္ရည္တစ္ခြက္ကို တစ္ဦးတည္း ထိုင္ေသာက္ေနမိသည္။ထိုဆိုင္မွ လက္ဖက္
ရည္သည္ အေတာ္နာမည္ႀကီးလွပါသည္။သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ လက္ဖက္ရည္အရသာသည္ ေပါ့
ပ်က္ပ်က္ႏိုင္လွပါသည္။

အင္မတန္ေကာင္းလွပါသည္ဆိုေသာ ထိုလက္ဖက္ရည္၏အရသာသည္ ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္က ေမေမႏွင့္အတူ
ေသာက္သံုးခဲ့ေသာ လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခုနစ္တန္းႏွစ္က သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ေဝမွ်ေသာက္ခဲ့
ရေသာ လက္ဖက္ရည္ကိုလည္းေကာင္း၊ပန္းအိဆိုင္ေလးမွ လက္ဖက္ရည္ကိုလည္းေကာင္း၊ခ်စ္သူႏွင့္အတူ
ေသာက္ခဲ့သည့္ လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ကိုလည္းေကာင္း ဘယ္လိုမွ မွီႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ....။

ကၽြန္ေတာ္တစ္ခ်ိန္ကေသာက္သံုးခဲ့ေသာ လက္ဖက္ရည္မ်ားသည္ သာမန္မွ်သာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသာမန္
လက္ဖက္ရည္မ်ားထဲတြင္ မိဘႏွင့္သားသမီးတို႔၏ခ်စ္ျခင္းမ်ား၊ငယ္သူငယ္ခ်င္းသံေယာဇဥ္မ်ား၊ရဲေဘာ္ရဲဘက္
စိတ္မ်ား၊ခ်စ္သူတို႔ခ်စ္ျခင္းမ်ား ထည့္ဝင္ေဖ်ာ္ထားလိုက္ေသာအခါ တျခားေကာင္းလွပါသည္ဆိုေသာ လက္ဖက္ရည္
မ်ားႏွင့္ မည္သို႔မွ် ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဳိၿမိန္ေနေသာ လက္ဖက္ရည္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သြား
ရပါေတာ့သည္....။

ကၽြန္ေတာ္ လက္ဖက္ရည္ႀကိဳက္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္..။ကေလးအရြယ္ ငယ္စဥ္ကတည္းက လက္ဖက္ရည္ကို
ႏွစ္ၿခိဳက္စြာေသာက္သံုးခဲ့သည္။ယခုလည္းေသာက္ေနဆဲ...၊ေနာင္လည္းေသာက္ေနဦးမည္သာျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ေသာက္ေနေသာလက္ဖက္ရည္မ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ရာလွစ္ဟာေနသည္ဟုခံစားရစၿမဲပင္၊
ကၽြန္ေတာ္ လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ေသာက္မိတိုင္း၊တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ေသာက္ခဲ့ေသာ လက္ဖက္ရည္မ်ားကို
သတိရၿမဲ....၊ထိုသို႔သတိရတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ကို ေသာက္မိဆဲပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္.....။