Thursday, September 5, 2013

မိႈင္းသီမႈန္ေဝေသာ အေတြးစမ်ား


         ေခၽြးေစးမ်ားျပန္ၿပီး အိပ္ယာမွ လန္႕ႏိုးလာခ်ိန္တြင္ နံနက္၄နာရီခန္႕သာရွိေသးသည္။ပူအိုက္ေသာ
ဥတုကို အံတုႏိုင္ဖို႕ ေရခဲေရတစ္ဘူးႏွင့္အတူ ၿခံထဲသို႕ဆင္းလာခဲ့မိသည္…။လတ္ဆတ္ေသာေလေျပသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳရွာသည္။ၿခံေရွ႕ ခံုတန္းလ်ားေလးတြင္ထိုင္ရင္း ပါလာသည့္ စီးကရက္တစ္လိပ္ကို
မီးညိွရႈိက္ဖြာလိုက္သည္…။ပတ္ဝန္းက်င္သည္မဲေမွာင္တိတ္ဆိတ္လ်က္……။ဘဝအဓိပၸာယ္ဟူသည္ဘာပါလဲ….။
ယခုလို အိပ္မေပ်ာ္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ထိုအေတြးသည္ ကၽြန္ေတာ့္အၿမဲလို အလုပ္ေပးေလ့ရွိသည္…။တမင္
ဦးေဏွာက္အေျခာက္ခံၿပီးေတြးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ သူ႕အလိုလိုအေတြးဝင္လာမိျခင္းသာ…..။

လြန္ခဲ့ၿပီးေသာကာလမ်ားတြင္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ေနထြက္မွ ေနဝင္အလုပ္ကိုလက္ေၾကာတင္းတင္းလုပ္ခဲ့ရစဥ္
အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ငါဘာအတြက္ဒါေတြလုပ္ေနရပါသလဲ…၊ဘာမ်ားအဓိပၸာယ္ရွိသလဲ ဟူေသာအေတြးမ်ဳိး
ေတြးမိသကဲ့သို႕ပင္ ယခုလို ေန႕ရက္တိုင္းတြင္ အိပ္လိုက္၊စားလိုက္၊လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တစ္လွည့္၊ဗ်စ္ရည္
ဆိုင္တစ္လွည့္ထိုင္လိုက္၊ေဘာလံုးပြဲတစ္လွည့္၊တရာပြဲတစ္လွည့္ၾကည့္လိုက္နာလိုက္ လုပ္ေနေသာ ကာလ
မ်ားတြင္လည္း ဘဝသည္အဓိပၸာယ္မဲ့လွသည္ဟူေသာအေတြးမ်ားက လူကိုႏွိပ္ဆက္ၿမဲပင္……။

ဘဝသည္တိုေတာင္းလြန္းလွသည္…။ကၽြန္ေတာ္ဤကဲ့သို႕ပင္ထင္မွတ္ထားခဲ့သည္။လက္ရွိကၽြန္ေတာ့္အသက္
သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္လူ႕သက္တမ္းတစ္ဝက္သို႕ေရာက္ေနေလၿပီ…။လြန္ခဲ့ၿပီးေသာဘဝထက္ဝက္ကို ျပန္
လွည့္ၾကည့္မိေတာ့ အခ်ိန္ကာလတို႕ကုန္ဆံုးျခင္းသည္လွ်င္ျမန္လြန္းလွသည္ဟုထင္မွတ္မိသည္ခ်ည္းပင္…။

သို႕ေသာ္လာလတၱံေသာအနာဂတ္ကို ေတြးမိလွ်င္ေတာ့ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္အခ်ိန္၃၅ႏွစ္ခန္႕
က်န္ရွိေနေသးသည္ပဲ…။လေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ သို႕မဟုတ္ ရက္ေပါင္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဟူေသာ
အေရအတြက္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို ဘာသာစကားသံုးေလးမ်ဳိးခန္႕၊ဒါမွမဟုတ္ ပညာရပ္တစ္ခုခုအား
ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာတတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ဥစၥာစီးပြားကိုျဖစ္ေစ၊တရားဓမၼကိုျဖစ္ေစ ျပည့္စံုကံုလံု
ရန္လည္းေကာင္းလံုေလာက္သည္မဟုတ္ပါလား….။သို႕ဆိုရေသာ္ဘဝသည္အဘယ္မွာတိုေတာင္းပါသနည္း။
အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္လွ်င္ ဘဝသည္ ရွည္လ်ားလြန္းစြ……။

သို႕ေသာ္…၊အတိတ္ဟူသည္ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ….။ျပန္လိုခ်င္၍မရႏိုင္ေတာ့၊ျပန္လည္ေျပာင္းလဲလို၍မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့….။
အနာဂတ္ကေရာ….အဘယ္မွ်ေသခ်ာပါသနည္း…၊မနက္ျဖန္မနက္ မိမိဘာဟင္းႏွင့္ ထမင္းစားရမည္ ဆိုသည္ကိုပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မေသခ်ာလွပါ…။

ေသခ်ာသည္ကေတာ့လက္ရွိခဏတာေလးပင္ျဖစ္သည္…..။ပစၥဳပၸန္ဟုသံုးႏႈန္းရမည္ျဖစ္ေသာခဏတာအခ်ိန္
ေလးပင္ျဖစ္သည္။ထိုခဏတာေလးသည္အဘယ္မွ်ေသာကာလအတိုင္းအတာရွိပါသနည္း…။ကၽြန္ေတာ္မသိ
ႏိုင္ပါ…။ေတြးဆဲ၊ေျပာဆဲ၊လုပ္ကိုင္ေနဆဲမွာပင္ ပစၥဳပၸန္သည္ အတိတ္ျဖစ္သြားေလၿပီ….၊အနာဂတ္သည္ ပစၥဳပၸန္အျဖစ္ေရာက္ရွိလာေပၿပီ…။ပစၥဳပၸန္ သည္ အတိတ္တြင္ျဖစ္ဖ်ားခံ၍ အနာဂတ္သို႕ စီးဆင္းသြားသည့္
ျမစ္တစ္စင္းႏွယ္ပင္…..။

အတိတ္ကာလက ထိုျမစ္ထဲသို႕ ကၽြန္ေတာ္ အမိႈက္စမ်ားခ်ခဲ့မိသည္၊ေရႊမႈန္ေငြစအခ်ဳိ႕ကိုလည္းခ်မိေကာင္း
ခ်ခဲ့ေလသည္…၊ျမစ္သည္ အမိႈက္ကုိလည္းေကာင္း၊ေရႊမႈန္တို႕ကိုလည္းေကာင္း သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီ…။
ေနာက္ထပ္လည္း ထိုအရာတို႕ကို အနာဂတ္သည္သို႕ သယ္ေဆာင္သြားေပလိမ့္မည္…၊လက္ရွိခဏတာ
ေလးကိုအသံုးခ်၍ အမိႈက္စအခ်ဳိ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ဆယ္ယူဖို႕ႀကိဳးစားမိသည္၊ေရႊမႈန္စတို႕ကို ပိုမိုတိုးပြား
ေအာင္ေဆာင္ရြက္မိသည္၊သို႕မဟုတ္အမိႈက္စတို႕ကိုပိုလို႕တိုးေစခဲ့သည္လည္းရွိသလုိ၊ေရႊမႈန္မ်ားကိုျဖင့္
ေလ်ာ့ပါးေစသည္လည္းရွိေလၿပီ…။အမိႈက္စေလာ ေရႊစေလာမသိပဲ ျမစ္ေရအလ်င္ထဲသို႕ စီးဆင္းေစ
ခဲ့သည္လည္းရွိသည္။အမိႈက္စကို ေရြစဟု ထင္ေကာင္းထင္ခဲ့သည္လည္းရွိမည္…။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေသကာမူ ဘဝဟူေသာေရအလွ်င္သည္ အဆံုးသတ္တစ္ေနရာသို႕ တစ္ေရြ႕ေရြ႕ စီးဆင္း
ေနေလၿပီ။ဟုတ္သည္…..၊အမိႈက္မ်ားျဖင့္ျပည့္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ေရႊမႈန္တို႕တမ္းၾကမ္းျပည့္ေနသည္ျဖစ္ေစ
ေသျခင္းတရားသည္ ေရအလွ်င္ကိုျဖတ္ေတာက္ေပလိမ့္မည္။ဘာသာေရးဆရာတို႕ကေတာ့ ေရအလွ်င္သည္ မျပတ္မေတာက္ႏိုင္ေသး၊ေသသည္၏အျခားမဲ့၌တစ္ခုေသာဘဝသည္ရွိေသး၏။ဘဝေရအလွ်င္သည္မျပတ္
မေတာက္ပဲ အႏွီးဘဝသစ္သို႕ ကုသိုလ္၊အကုသုိလ္တို႕အစြမ္းျဖင့္ ဆက္လက္စီးဆင္းေနဦးမည္။ေရအလွ်င္
ထဲရွိ အမိႈက္စ၊ေရႊစတို႕ကိုလည္းဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားလိမ့္ဦးမည္ဟုဆိုၾကေလသည္။

မျမင္မသိႏိုင္ေသာ၊သက္ေသတစ္စံုတစ္ရာခိုင္မာစြာမရႏိုင္ေသာအရာတို႕ကို ယံုၾကည္စိတ္ကင္းမဲ့ေနၿပီျဖစ္
ေသာကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ထိုေနာင္ဘဝဆိုသည္ကို မွားသည္မွန္သည္ မေျပာႏိုင္ပါ၊မေျပာခ်င္ပါ၊
ကိုယ့္စိတ္ထဲမွျဖစ္ေပၚေနေသာ သံသယကို ဇြတ္အတင္းခံမျငင္းခ်င္ပါ။အျခားလူမ်ားႏွင့္သာပဋိပကၡ
အျဖစ္ခံပါမည္၊မိမိစိတ္တြင္းတြင္ေတာ့ စိတ္စိတ္ခ်င္းပဋိပကၡ အျဖစ္မခံခ်င္ပါ။သံသရာသည္လည္းေကာင္း၊
၃၁ဘံုသည္လည္းေကာင္း ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ေသျခင္းသည္သာ
အဆံုးျဖစ္ေလသည္။

ေသျခင္းတရားသည္ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ကၽြန္ေတာ္ေၾကာက္ပါသည္။ရွင္ေသမင္းက ကၽြန္ေတာ့္
ကိုႏိုင့္ထက္စီးနင္းမလုပ္ခင္ ဒီဘဝဒီခႏၶာကိုဘယ္လိုေနရမည္ကို ခုထိကၽြန္ေတာ္မသိႏိုင္ေသးပါ…။
မိမိလုပ္သမွ်ေကာင္းမႈသည္လည္းေကာင္း၊မေကာင္းမႈသည္လည္းေကာင္း ေသျခင္း၌အဆံုးရွိသည္
ဟူေသာအေတြးဝင္လာသည့္အခါတိုင္း ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေနသမွ်ကို ဘာအဓိပၸယ္မွမရွ္ိဟုထင္
လာတတ္ေလသည္။

အခ်ိန္သည္တစ္ျဖည္းျဖည္းရင့္ေရာ္လာေလၿပီ….။ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕တြင္ က်ေနေသာအမိႈက္တစ္စကို
 ေကာက္ယူ၍ဖယ္ရွားလိုက္မိသည္။ထိုအရာသည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္အမိႈက္ျဖစ္သည္၊ေသခ်ာပါသည္။
သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္မေသခ်ာပါ။ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕ေျမျပင္ေပၚတြင္ မူလီေလးတစ္ခုေတြ႕ရသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ဆိုင္ကယ္မွျပဳတ္က်ေနျခင္းျဖစ္သည္။အသံုးဝင္သည့္အရာေလးျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္ေကာက္ယူသိမ္း
ထားလိုက္သည္။ထိုမူလီေလး အသံုးဝင္သည္ဆိုသည္မွာေသခ်ာပါသည္။သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္မေသခ်ာပါ။

ေရာင္နီသည္ပ်ဳိ႕လာေခ်ၿပီ။ပတ္ဝန္းက်င္ကို သဲသဲကြဲကြဲျမင္ေတြ႕လာရၿပီျဖစ္သည္။ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာေတာ့ အရာရာသည္ ကေဝဆန္စြာ ျမဴတို႕ျဖင့္ ေဝမိႈင္းရီလ်က္……….။

11 comments:

ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) said...

ေ၀၀ါးစြာ စီးေမ်ာေနရင္း
မေသျခာျခင္းေတြက
ခဏ ခဏ လက္ျပတယ္
လာပါဟယ္ လို႔ျမဴဆြယ္ေနတာလား
ပိန္းပိတ္ေနေသာ အသိတရားမ်ားက
ေ၀ခြဲရ ခက္ေနတုန္း
ေနလံုးၾကီးကေတာ့ ၀င္ ေတာ့မည္ ။

Candy said...

တစ္ရာ ရတယ္ :)

ေမာင္သစၥာ said...

အခ်ိန္သည္တစ္ျဖည္းျဖည္းရင့္ေရာ္လာေလၿပီ….။ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕တြင္ က်ေနေသာအမိႈက္တစ္စကို
ေကာက္ယူ၍ဖယ္ရွားလိုက္မိသည္။ထိုအရာသည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္အမိႈက္ျဖစ္သည္၊ေသခ်ာပါသည္။
သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္မေသခ်ာပါ။ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕ေျမျပင္ေပၚတြင္ မူလီေလးတစ္ခုေတြ႕ရသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ဆိုင္ကယ္မွျပဳတ္က်ေနျခင္းျဖစ္သည္။အသံုးဝင္သည့္အရာေလးျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္ေကာက္ယူသိမ္း
ထားလိုက္သည္။ထိုမူလီေလး အသံုးဝင္သည္ဆိုသည္မွာေသခ်ာပါသည္။သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္မေသခ်ာပါ။.....
မိမိမ်တ္စိေရွ႕က ရုပ္ဝတၳဳေလးေတြကုိ အသတ္သြင္းျပီး
ဘဝရဲ႕အႏွစ္သာရတခုကုိ ဆြဲယူျပသြားနုိင္တယ္..ဆရာ..:)ေလးစားပါ၏။:)

ညီလင္းသစ္ said...

ဘဝမွာ ေကာင္းမႈျဖစ္ျဖစ္၊ မေကာင္းမႈျဖစ္ျဖစ္.. ဘာကိုပဲ လုပ္,လုပ္ပါ၊ တခါတေလမွာ ခဏေလး ရပ္တန္႔ၿပီး အေျခခံအက်ဆံုး ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ ကိုယ္ကိုယ္ကို မကြယ္မဝွက္စတမ္း ေမးသင့္တာေပါ့..၊ တခ်ိဳ႕အရာေတြက ရပ္တန္႔ လွည့္ပတ္ၾကည့္မွ ျမင္ရတတ္တာမ်ိဳး မဟုတ္လား...၊

ဆုပ္ကိုင္မျပႏိုင္တဲ့ တိမ္ေတြကိုမွ ႏွစ္သက္လွတဲ့ လူငယ္ေလးကို ဝိုးတဝါးသာ ထြင္းေဖာက္ ျမင္ရတဲ့ ျမဴခိုးေတြကလည္း ထပ္ဆင့္ၿပီး ေပြ႔ဖက္၊ သိုင္းၿခံဳ ထားျပန္ေလရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ ယံုပါတယ္၊ ျမဴႏွင္းတို႔ကို လြင့္ျပယ္ေစမယ့္ ေရာင္နီဦးဟာ သူ႔အတြက္ လမ္းကေလး တစ္ခုကိုလည္း လက္ေဆာင္အျဖစ္ ယူလာပါလိမ့္မယ္....၊

တစ္ေၾကာင္းခ်င္းစီ ဖတ္သြားခဲ့တယ္ ကိုညိမ္းေရ...။

မိုးသက္ said...

တီတီကလည္း အိမ္ေထာင္ေတာင္ မက်ေသးဘူး.အာ့ေတြမေတြးပါနဲ႔... ေကြးတဲ့လက္လဲ ေကြးထားပါ.။ ဆန္႔တဲ့လက္လဲ ဆန္႔ထားပါ.။ ေနာ့...

Anonymous said...

ဒီလို “ဘာအတြက္လဲ” ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳး မျပတ္ေတြးမိေနတဲ့အတြက္ ထပ္တူ ကိုယ္ခ်င္းစာနားလည္ႏိုင္ပါတယ္ အကိုညိမ္းႏိုင္...။
ၾကိဳးစားတယ္..ရုန္းကန္တယ္..ရပ္တန္႔တယ္..
.ေရြ႔လ်ားတယ္..ေရေသ..ေရရွင္ ...ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာအတြက္လည္း ဘာေၾကာင့္လဲ အေတြးစေတြက လူကို မြန္းၾကပ္ေစတယ္..။
ဒါဟာ တစ္စံုတစ္ရာထဲ နစ္ျမဳပ္ေမ့ေလ်ာ့ေနတာထက္စာရင္ အေကာင္းေလလား...အဆိုးေလလား...။
သိပ္ေတာ့ မေသခ်ာလွေပဘူး..။
အကို ေရးသားတဲ့ ေနာက္ဆံုးပိုဒ္လို “ေရာင္နီသည္ပ်ဳိ႕လာေခ်ၿပီ။ပတ္ဝန္းက်င္ကို သဲသဲကြဲကြဲျမင္ေတြ႕လာရၿပီျဖစ္သည္။ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာေတာ့ အရာရာသည္ ကေဝဆန္စြာ ျမဴတို႕ျဖင့္ ေဝမိႈင္းရီလ်က္…” ဆိုသလိုပဲ
သူသူ႔ ရင္ထဲလည္း ျမဴေတြ မိႈင္းလ်က္ပါပဲ...။

ခ်စ္ခင္ေသာ ညီမ
သူသူ

မိုးေငြ႔........ said...

အဲလိုေ၀၀ါး၀ါးျမဴႏွင္းေတြ သိုင္းျခံဳခံထားခဲ႔ရတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာပီလဲ...ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေနာ္... ေရာင္နီလာရင္ေတာ့ လႊင့္ျပယ္ေပ်ာက္ဆံုးရစျမဲပဲေလ...ေရွ႔မ်ာ အလင္းတန္းၾကီးရွိေနတာပါ...ဆက္သြားပါ ဆက္ေလွ်ာက္သြားလိုက္ပါ...။

ဟန္ၾကည္ said...

ဒီလို အေရးအသားေတြ ဒီလို အေတြးအေခၚေတြ ဘေလာ့ရြာမွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိလို႔လဲ ကၿငိမ္းႏိုင္...ဒါမို႔ေျပာတာေပါ့ အႏုပညာကို တစ္ေယာက္တည္း မခံစားပါနဲ႔ ေ၀ပါမွ်ပါလို႔...ဖတ္ရတာ အရသာအျပည့္ဗ်ာ...ဖတ္လိုက္ စဥ္းစားလိုက္ တစ္လံုးခ်င္း သရုပ္ခြဲလိုက္...

ဗ်ဳိး ကၿငိမ္းႏိုင္...
အဆင္ေျပတာ မေျပတာေတြေတာ့ ရွိစၿမဲေပါ့ဗ်ာ...တစ္လတစ္ပုဒ္ေလာက္ေတာ့ ႏိုင္ေကာင္းပါရဲ႕...ဖတ္ပါရေစဦး...

Anonymous said...

လက္ရွိ ပစ္စခတ္ ကာလကိုပဲ ၾကည့္ပါေလ။ ငါ့မွာလည္း ေျပာစရာေတြ တပံု တပင္ပါပဲ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘာအတြက္ အသက္ရွင္ေနၾကမွန္းကို မသိပဲ သြားလုိက္ လာလုိက္၊ ရုန္းလိုိက္ ကန္လုိက္။ အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း ဟိုနည္းသည္နည္း ဘာနည္း ညာနည္းေတြနဲ ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကရတာပါပဲ။

ရင္ဘတ္ထဲမွာ ျပည့္ေနတယ္။ ေရးခ်ဖို ့ကို မထြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ ဒီလို ေလးေတြပါပဲ။

ခ်စ္ေသာ ညီေလး (အဟဲ အသားယူထွာ)
ကကလ

လသာည said...

ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း ၃၅ ေတာင္ အနည္းဆံုး က်န္ေသးတာပဲေလ။ မေသခ်ာျခင္းတရားေတြ တအားဖတ္ေကာင္းပါတယ္။ စာေလးေတြ ေရးပါဦး

Tommy Girl said...

ကၽြန္ေတာ္လဲ အဲလို မေရမရာေတြ အရမ္းခံစားရတယ္.. မနက္ဖန္ဘာေတြျဖစ္မယ္မွန္း မသိဘဲ ဒီေန့ေတြမွာ ၾကိဳးစားရတာ တခါတခါ ပင္ပန္းလြန္းတယ္...